شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6339
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 23:30:16
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت 15:01:10
1 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:51
22 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
54 (4.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Al Mal MENA Equity 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Makaseb Arab Tigers 11.027 - 11.027 11.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Global EPADI GIH 107.639 - 107.639 107.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Global GCC Islamic GIH 108.664 - 108.664 108.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Global GCC Large Cap GIH 166.921 - 166.921 166.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
NBK Gulf Equity 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
NBK Qatar Equity 1.875 - 1.875 1.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
BLOM Bond 7232.39 - 7232.39 7232.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰