کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6337
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:09:19
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,446
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:53
105 (7.83%)
تغییر ۳ ماهه
123 (9.27%)
تغییر ۶ ماهه
145 (11.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.952 - 14.952 14.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Al Mal MENA Equity 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Makaseb Arab Tigers 12.892 - 12.892 12.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
NBK Gulf Equity 1.757 - 1.757 1.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
NBK Qatar Equity 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Global EPADI GIH 106.591 - 105.346 106.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Global GCC Islamic GIH 118.611 - 117.297 118.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Global GCC Large Cap GIH 186.038 - 183.827 186.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
BLOM Bond 7507.011 - 7507.011 7507.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰