شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6342
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:39:16
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:06
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (20.00%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,393
قیمت روز
13 (0.96%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
86 (6.59%)
تغییر ۳ ماهه
45 (3.31%)
تغییر ۶ ماهه
48 (3.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Arab Tigers 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Makaseb Income 14.577 - 14.577 14.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
NBK Gulf Equity 1.631 - 1.631 1.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
NBK Qatar Equity 1.758 - 1.758 1.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Global EPADI GIH 105.543 - 105.543 105.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Global GCC Islamic GIH 111.54 - 111.54 111.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Global GCC Large Cap GIH 174.605 - 174.605 174.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Al Mal MENA Equity 8.94 - 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
BLOM Bond 7769.47 - 7769.47 7769.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰