شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6342
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:21:24
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 13:01:35
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
2 (18.18%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,509
قیمت روز
3 (0.17%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:21
25 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
100 (7.09%)
تغییر ۶ ماهه
203 (15.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 15.927 - 15.927 15.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Makaseb Arab Tigers 12.368 - 12.368 12.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
NBK Gulf Equity 1.634 - 1.634 1.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
NBK Qatar Equity 1.821 - 1.821 1.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Al Mal MENA Equity 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Global EPADI GIH 91.453 - 91.453 91.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Global GCC Islamic GIH 108.931 - 108.931 108.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Global GCC Large Cap GIH 168.488 - 168.488 173.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
BLOM Bond 6151.933 - 6151.933 6151.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰