کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6342
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 07:31:04
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:01:50
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9.09%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:50:22
27 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
136 (10.38%)
تغییر ۶ ماهه
148 (11.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 15.322 - 15.322 15.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Makaseb Arab Tigers 12.365 - 12.365 12.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
NBK Gulf Equity 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NBK Qatar Equity 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Global EPADI GIH 103.687 - 103.687 103.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Al Mal MENA Equity 9.27 - 9.27 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Global GCC Islamic GIH 119.259 - 119.259 119.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Global GCC Large Cap GIH 188.219 - 188.219 188.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
BLOM Bond 7305.36 - 7305.36 7305.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰