کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:01:03
0 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

42,993
قیمت روز
43 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
6,890 (19.08%)
تغییر ۳ ماهه
7,611 (21.51%)
تغییر ۶ ماهه
11,256 (35.47%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,731
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:16
50 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
189 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
231 (11.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX MSCI World 14120 - 14120 14120 70.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
KIM KINDEX Smart Value 9930 9875 9875 9930 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBStar Game Industry 8305 8310 8290 8330 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hi Focus ESG Leaders 150 7545 7510 7510 7545 15.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Smart Quality 11535 11475 11475 11535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Smart High Beta 8895 8830 8830 8895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yurie TREX Fundamental 200 26410 - 26410 26410 5.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Arirang ESG Leading Company 7665 7660 7630 7670 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Samsung Group SW 9090 9085 8975 9090 40.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 8575 8595 8555 8600 35.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Smart Low Volatility 11275 11225 11225 11275 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 98980 98995 98880 98995 95.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 10800 10650 10650 10800 65.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9210 9215 9190 9215 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 12470 12445 12445 12470 65.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 7610 7600 7585 7610 20.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 16230 - 16230 16230 155.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 7725 - 7725 7725 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBStar KOSPI 19590 19615 19530 19615 45.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR KRX300 11790 11800 11745 11810 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX KOSPI 19695 19715 19630 19715 45.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KSTAR KOSPI 200 25640 25660 25565 25685 30.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Inverse 8980 8970 8960 9005 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER IT 19650 19665 19590 19735 75.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX AUTOs 14605 14590 14435 14605 85.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Banks 6420 6415 6405 6450 25.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KOSPI 19585 19610 19510 19610 10.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG KOSPI 19825 19835 19745 19840 15.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX KOSPI 200 25745 25755 25655 25785 30.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NH Amundi HANARO 200 25665 25680 25590 25715 25.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KRX300 11685 11705 11665 11735 15.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KTOP30 12765 12810 12705 12810 15.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Steels 6530 6525 6520 6565 80.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yurie TREX KOSPI 200 25815 25835 25725 25835 30.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 EW 7730 7735 7705 7745 15.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom ikon KOSPI 100 19755 19765 19695 19800 5.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Inverse 7420 7415 7405 7450 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Min Vol 8385 8390 8360 8395 40.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Semicon 19520 19550 19480 19610 25.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Value Large 6390 6375 6365 6390 10.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 25870 25875 25780 25900 30.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KRW Cash 101310 101315 101305 101315 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Leverage 10765 10770 10685 10790 15.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR High Dividend 9150 9145 9105 9155 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 8780 8785 8750 8845 45.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kim Kindex Us Wide Moat 11565 11600 11565 11700 45.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 4395 4410 4395 4430 35.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Insurance 5780 5785 5780 5820 65.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 25755 25765 25665 25790 25.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha Arirang KRX300 IT 10395 10405 10270 10425 55.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF USD Futures 12745 12720 12720 12775 50.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KyoboAXA POWER KOSPI 100 19850 19885 19755 19885 10.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KyoboAXA POWER KOSPI 200 26110 26100 25985 26130 5.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MIRAE ASSET TIGER KRX300 11675 11665 11615 11675 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 72995 72915 72865 73100 180.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Healthcare 10665 10680 10630 10725 120.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KOSDAQ 150 8850 8885 8850 8940 70.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR KRX300 Leverage 8225 8230 8160 8265 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Korean Culture 5560 5555 5545 5590 55.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Leverage 10005 10000 10000 9985 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Software 7960 7920 7900 7960 25.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX IT Hardware 11345 11365 11300 11375 50.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX IT Software 10770 10780 10715 10780 45.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR KQ High Dividend 9825 9810 9730 9830 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Dividend Growth 27615 27620 27515 27620 135.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF High Dividend 7595 7600 7555 7610 20.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 25650 25665 25545 25690 30.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 8790 8815 8790 8875 75.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Shipbuilding 4215 4220 4190 4230 10.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kyobo AXA Power Smart Value 12345 12360 12290 12365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Contrarian 21580 21535 21450 21580 125.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Game Industry 8655 8640 8640 8670 20.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX High Dividend 7780 7785 7760 7795 35.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 6010 6005 5980 6015 10.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Treasury Bond 57185 57195 57185 57240 30.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG High Dividend 10985 10990 10930 10995 35.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 7685 7700 7675 7710 35.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 8905 8925 8895 8980 70.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Health Care 24255 24270 24175 24380 270.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
SAMSUNG KODEX Dividend Value 9470 9435 9435 9470 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX T-note Futures 11795 11775 11775 11815 30.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 7970 7985 7935 7985 15.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 9620 9590 9535 9635 75.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 29195 29215 29100 29250 40.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KRX300 Leverage 8270 8225 8185 8270 40.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8175 8185 8145 8185 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 6390 6435 6390 6520 125.00 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 10555 10575 10450 10575 55.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 19040 18990 18990 19040 20.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 6335 6325 6275 6335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49445 49450 49410 49450 50.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Consumer Staples 7845 7860 7835 7875 45.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 10015 10020 10000 9995 30.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8040 8045 8015 8055 15.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 8315 8320 8280 8335 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER Quality Value 9905 9900 9880 9905 50.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 9190 9165 9115 9195 75.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 7915 7920 7880 7925 20.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 10865 10855 10835 10930 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 11340 11350 11305 11360 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10120 10110 10085 10120 30.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER Media Contents 4775 4780 4775 4820 90.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 44570 44615 44490 44645 120.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Energy & Chemicals 10165 10180 10025 10180 45.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 6600 6640 6595 6720 100.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 7475 7485 7450 7515 80.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 9670 9685 9600 9685 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 8185 8195 8175 8215 90.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 8295 8300 8270 8310 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 20100 20155 19900 20155 170.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 9150 9155 9105 9155 45.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 7560 7570 7530 7570 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8000 7985 7960 8000 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 14500 14480 14370 14520 115.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 7495 7490 7465 7510 15.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8040 8030 7985 8040 50.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 10100 10110 10100 10180 55.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 13095 - 13095 13095 15.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 11430 11440 11430 11465 65.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 25645 25660 25550 25680 25.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 7450 7455 7445 7505 160.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 9335 9310 9245 9340 75.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 11360 11390 11215 11390 50.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR 200 Information Technology 8830 8815 8805 8855 35.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 6895 6935 6895 7025 125.00 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 6370 6390 6355 6405 60.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 8055 8045 8045 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 10845 10850 10810 10860 40.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 8420 8415 8405 8490 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Consumer Discretionary 9380 9385 9340 9420 30.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 8540 8530 8505 8565 40.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 8095 8110 8040 8125 30.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 11640 11660 11570 11680 25.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 7945 7955 7920 7955 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 12095 12120 12045 12135 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 10005 10015 10005 9980 30.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11965 11960 11960 11995 15.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 10550 10520 10520 10610 60.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 10690 10680 10680 10710 85.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 12460 12440 12405 12460 25.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 147540 147425 147150 148180 885.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 8040 8010 7810 8040 85.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 8565 8560 8555 8635 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 11180 11090 11090 11180 15.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 15045 14920 14900 15045 95.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 12245 12250 12245 12325 5.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 4560 4570 4560 4570 5.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 7865 7875 7760 7875 30.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 5545 5575 5545 5645 95.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 14520 14530 14430 14530 20.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 4920 4900 4900 4945 5.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 8265 8300 8265 8455 25.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 7730 7725 7725 7770 60.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 10945 11000 10945 11105 95.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 11060 11065 11010 11065 55.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 12560 12555 12470 12560 105.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 25560 25605 25430 25610 70.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 14510 14475 14460 14520 350.00 2.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 24965 24960 24960 25050 250.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 8400 8420 8400 8480 175.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 6740 6700 6670 6740 190.00 2.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 7785 7810 7785 7840 200.00 2.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
HI FOCUS KRX300 11790 11770 11770 11790 30.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR ESG SRI 7865 7855 7820 7865 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR IT Plus 10375 10340 10305 10380 20.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NH QV 2X S&P500 44 13480 13460 13460 13480 70.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Top5 Group 4970 4965 4870 4970 15.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Leverage 4195 4190 4160 4200 5.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Credit Bond 105385 105395 105385 105445 80.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kiwoom KOSEF KRX 100 4190 4195 4170 4195 5.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha ARIRANG KRX300 11700 11680 11645 11705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER Banks 6605 6610 6585 6615 20.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
UBS Hana KTOP KOSPI 50 17760 17755 17665 17760 70.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Prime Industry 8975 8970 8900 8975 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Short-term MSB 104785 104780 104775 104785 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NH-Amundi HANARO KRX300 11700 11695 11660 11705 5.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Financials 7705 7720 7690 7765 35.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Exporter Equity 8145 8140 8095 8150 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER KRX 100 41750 41720 41590 41775 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung KODEX Securities 6310 6295 6240 6310 25.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR Holding Company 6635 6640 6590 6645 20.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 57740 57650 57650 57830 170.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NH QV US IT Top5 ETN H 41 14525 14515 14480 14635 35.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Shinhan BNPP SMART KRX300 11750 11755 11700 11755 20.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Constructions 9290 9280 9250 9370 85.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset TIGER Cosmetics 2690 2695 2690 2715 35.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER Securities 3715 3695 3670 3715 25.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung KODEX 200 Mid Small 8365 8360 8330 8380 35.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung KODEX Constructions 2605 2595 2590 2610 20.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Hyundai able KQ Bluechip30 7 10210 - 10210 10210 65.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 7425 7420 7420 7470 30.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 58560 58535 58535 58710 235.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Value 8325 - 8325 8325 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER Money Market 101140 101145 101140 101145 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 7510 7500 7485 7560 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 98685 98605 98605 98685 95.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 129470 129380 129380 129725 285.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Growth 7375 7380 7370 7380 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung KODEX 200 Total Return 8045 8040 8015 8050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR Short-term KTB Active 101695 101705 101695 101715 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 89930 89800 89630 89930 270.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 Financials 8790 8800 8765 8820 40.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 7555 7525 7465 7555 35.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 6550 6520 6520 6675 85.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 11290 11300 11255 11305 75.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 7730 - 7730 7730 40.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 8800 8790 8745 8800 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 9640 9635 9625 9655 115.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Communication Service 10045 9980 10010 9995 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 8685 8680 8655 8690 35.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 8375 8365 8335 8375 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 10855 10860 10845 10860 15.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 9685 9690 9675 9720 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50620 50625 50620 50625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 8595 8590 8565 8595 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 8095 8100 8095 8195 75.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 13325 13335 13325 13335 55.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 102555 102560 102550 102560 25.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49460 - 49460 49460 35.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 45705 - 45705 45705 120.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 54495 54475 54440 54595 60.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 47490 - 47490 47490 80.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 31110 31085 31000 31125 40.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 10995 11005 10920 11005 30.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 9300 9295 9270 9340 20.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 44480 - 44480 44480 160.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 2750 2760 2725 2760 20.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 103695 103755 103695 103860 65.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 6950 6970 6950 7005 65.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 15605 15580 15530 15605 160.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 6115 6120 6115 6160 75.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 14115 14125 14115 14180 100.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Treasury Bond 107640 107755 107640 107755 65.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
KB KBSTAR MSCI China Futures 10060 10055 10005 10060 35.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
KB KSTAR Korea Treasury Bond 113490 113525 113490 113545 85.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 52620 - 52620 52620 50.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Hanwha ARIRANG Leading Industry 7070 7060 7035 7075 25.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 112955 113005 112955 113055 55.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 15145 15110 15015 15165 20.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 6840 6910 6840 6910 95.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 111540 111605 111540 111630 130.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 7325 - 7325 7325 35.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 9145 9095 9090 9150 55.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 7990 7975 7950 7995 75.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 101365 101360 101360 101365 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 8235 8255 8235 8255 30.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 44935 44920 44805 44935 145.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 6710 - 6710 6710 20.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 9875 9860 9860 9875 65.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 8420 8425 8415 8435 55.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 8820 8825 8795 8840 110.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
KB KBSTAR KQ Momentum Value 7650 7680 7650 7680 35.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 8425 8445 8410 8505 50.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 16980 16830 16830 16980 105.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
KB KBSTAR 200 Industrials 8940 8970 8925 9035 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8245 8230 8190 8245 65.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10290 10295 10230 10295 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 101290 101285 101285 101290 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Mirae Asset TIGER Mid Small 7255 7245 7215 7255 15.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 102085 102090 102085 102090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset TIGER Financials 6230 6180 6180 6230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 8855 8875 8855 8875 125.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Samsung KODEX Samsung Group Value 6640 - 6640 6640 20.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Mirae Asset TIGER Top 10 7925 - 7925 7925 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset TIGER Samsung Group 8180 8175 8055 8180 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9110 9120 9110 9120 35.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 8850 8855 8850 8855 25.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 9465 - 9465 9465 25.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
NH QV -2X S&P500 45 7425 - 7425 7425 35.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 10985 - 10985 10985 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 10815 - 10815 10815 45.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 8390 - 8390 8390 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 6920 - 6920 6920 60.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 101135 - 101135 101135 35.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
SAMSUNG KODEX Fn Growth 9750 - 9750 9750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 10545 - 10545 10590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 110790 - 110790 110790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 7980 - 7980 8005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9780 - 9780 9780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 11490 - 11490 11490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 8975 - 8975 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 12135 - 12090 12135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 7545 - 7545 7545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۰۲
Heungkuk SP Korea Low Volatility 9320 - 9320 9320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 9905 - 9905 9905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset Tiger Holdings Company 9055 - 9015 9055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۳۲
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 8635 - 8635 8635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۳۲
Samsung KODEX MSCI Korea 12105 - 11975 12105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Covered C200 11515 - 11440 11515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung KODEX FnKorea50 7655 - 7655 7655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 102675 - 102675 102675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۶:۳۲
MiraeAsset Tiger Beta Plus 11105 - 11105 11105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 9875 9855 9855 9875 50.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9775 - 9775 9775 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 7660 - 7660 7660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9605 - 9605 9605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Dongbu Mighty KOSPI 100 19500 - 19500 19500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۲
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 9810 - 9810 9810 370.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 10050 - 10050 10050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۶:۳۱
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 10010 - 10010 10010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 - 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Samsung KODEX Japan 12825 - 12825 12825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H 20540 - 20540 20540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China 16580 - 16580 16580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Japan Leverage (H) 12870 - 12870 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX SP500 Futures 13450 - 13450 13450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FTSE China A50 16440 - 16440 16440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13425 - 13425 13425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 8035 - 8035 8035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 4845 - 4845 4845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6615 - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12655 - 12655 12655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12630 - 12630 12630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 - 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3650 - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10085 - 10085 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5015 - 5015 5015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6380 - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10265 - 10265 10265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 15565 - 15565 15565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12880 - 12880 12880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7455 - 7455 7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11235 - 11235 11235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6165 - 6165 6165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5280 - 5280 5280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 77930 - 77930 77930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10200 - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Latin 4070 - 4070 4070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China A300 8165 - 8165 8165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 38025 - 38025 38025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 14495 - 14495 14495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3735 - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 11975 - 11975 11975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H Leverage 7105 - 7105 7105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 33085 - 33085 33085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3055 - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 - 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15665 - 15665 15665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 9620 - 9620 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6870 - 6870 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4835 - 4835 4835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13335 - 13335 13335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3325 - 3325 3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105805 - 105805 105805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 11670 - 11670 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10310 - 10310 10310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10695 - 10695 10695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 6605 - 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 13650 - 13650 13650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 6680 - 6680 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 25800 - 25800 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 12940 - 12940 12940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 12175 - 12175 12175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15785 - 15785 15785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11095 - 11095 11095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13900 - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10385 - 10385 10385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12440 - 12440 12440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10330 - 10330 10330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 12620 - 12620 12620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 11125 - 11125 11125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10495 - 10495 10495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9515 - 9515 9515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11555 - 11555 11555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12005 - 12005 12005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 8910 - 8910 8910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 10490 - 10490 10490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FANG Plus 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10270 - 10270 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Singapore REITs 11240 - 11240 11240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China CSI300 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13485 - 13485 13485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Grains Futures H 8280 - 8280 8280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 18340 - 18340 18340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11135 - 11135 11135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9510 - 9510 9510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10365 - 10365 10365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰