کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0861
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:03:27
0 (2.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

36,111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
702 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
4,374 (13.78%)
تغییر ۶ ماهه
2,612 (7.80%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,837
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:03
53 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
97 (5.58%)
تغییر ۶ ماهه
181 (8.98%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HI FOCUS KRX300 12755 12785 12755 12785 20.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBStar KOSPI 21310 21315 21310 21345 55.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KRX300 12720 12760 12720 12760 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX KOSPI 21420 21405 21405 21420 50.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR ESG SRI 8410 8420 8410 8430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR KOSPI 200 27575 27665 27560 27665 35.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Inverse 8355 8330 8330 8365 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH QV 2X S&P500 44 12865 12790 12790 12865 105.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Top5 Group 5310 5330 5310 5330 30.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Leverage 4860 4880 4840 4880 25.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER IT 20460 20520 20390 20520 20.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH QV -2X S&P500 45 6725 6805 6725 6830 165.00 2.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX AUTOs 15315 15350 15285 15350 235.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Banks 7380 7360 7340 7380 10.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KOSPI 21255 21330 21255 21330 25.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 21580 21600 21545 21600 65.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX KOSPI 200 27630 27720 27590 27720 50.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF KRX 100 4455 4465 4455 4465 5.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH Amundi HANARO 200 27590 27670 27560 27670 45.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KRX300 12680 12715 12665 12715 20.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Steels 7640 7685 7630 7685 30.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Yurie TREX KOSPI 200 27665 27695 27615 27695 45.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG 200 EW 8725 8735 8705 8735 25.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG KRX300 12670 12705 12665 12705 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom ikon KOSPI 100 21135 21170 21110 21170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Min Vol 9180 - 9180 9180 20.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Semicon 20015 20035 19920 20100 60.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Smart Value 10560 10535 10535 10570 25.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Value Large 6880 6865 6865 6880 10.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 27735 27820 27695 27820 35.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Banks 7610 7590 7550 7610 30.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KRW Cash 100940 100935 100935 100940 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UBS Hana KTOP KOSPI 50 18760 18815 18745 18815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBStar Game Industry 9355 9365 9355 9425 55.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR High Dividend 9920 9915 9885 9920 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 10715 10735 10710 10745 75.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Prime Industry 9990 10010 10000 9990 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Short-term MSB 104400 104395 104395 104400 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kim Kindex Us Wide Moat 11145 11175 11145 11180 60.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 5375 5385 5375 5395 40.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH-Amundi HANARO KRX300 12680 12705 12675 12705 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SAMSUNG KODEX Fn Growth 10395 - 10395 10395 20.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Insurance 7150 7130 7115 7170 10.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 27605 27700 27570 27700 40.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 IT 10540 10580 10540 10595 45.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hi Focus ESG Leaders 150 8460 8445 8445 8460 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Financials 8975 8920 8920 8975 45.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Exporter Equity 8945 8975 8935 8975 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Smart Quality 12095 12115 12095 12120 25.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF USD Futures 12120 12135 12120 12155 70.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KyoboAXA POWER KOSPI 100 21295 21275 21275 21295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KyoboAXA POWER KOSPI 200 28060 28160 28015 28160 50.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 8710 8805 8710 8805 90.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER KRX300 12680 12700 12650 12700 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER Top 10 8135 8140 8135 8150 20.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER KRX 100 44250 - 44250 44250 145.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 71115 71005 70995 71115 55.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Healthcare 13850 13905 13850 13905 95.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KOSDAQ 150 10800 10860 10800 10860 75.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX MSCI Korea 12870 - 12870 12870 90.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Securities 7350 7360 7230 7360 155.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Industrials 9270 9230 9230 9270 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR Holding Company 7675 7685 7660 7685 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KRX300 Leverage 9700 9745 9680 9745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 56245 56165 56125 56245 45.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Leverage 11580 11650 11535 11650 55.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Software 7570 7555 7555 7570 40.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH QV US IT Top5 ETN H 41 14420 - 14420 14420 90.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX IT Hardware 11480 11490 11480 11540 25.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan BNPP SMART KRX300 12760 12805 12755 12805 5.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KQ High Dividend 10800 10815 10800 10875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Dividend Growth 30435 30285 30285 30620 10.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Smart High Beta 9545 9540 9540 9545 35.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101710 101705 101700 101710 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF High Dividend 8275 8295 8240 8295 45.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 27570 27675 27530 27675 50.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 10745 10765 10745 10780 75.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Shipbuilding 4795 4805 4780 4805 35.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Yurie TREX Fundamental 200 28480 - 28480 28480 95.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Arirang ESG Leading Company 8605 8615 8605 8615 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Constructions 11550 11505 11505 11550 150.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KQ Momentum Value 9070 9125 9070 9180 85.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Samsung Group SW 9615 9570 9570 9615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kyobo AXA Power Smart Value 13705 13735 13670 13735 45.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Contrarian 24450 24460 24415 24515 120.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Financials 7225 7200 7185 7225 30.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Securities 4315 4300 4220 4315 100.00 2.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX 200 Mid Small 9360 9380 9345 9380 45.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Game Industry 9735 9770 9720 9770 35.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX High Dividend 8580 8585 8550 8585 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Samsung Group 6430 6455 6430 6455 15.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Treasury Bond 56675 56670 56660 56680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG High Dividend 12075 12085 12015 12085 75.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 8720 8740 8705 8740 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 8640 8690 8640 8690 125.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR MSCI China Futures 10620 10550 10550 10620 55.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Korea Treasury Bond 112440 112350 112350 112440 30.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 10890 10910 10885 10910 60.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Health Care 31330 31510 31330 31600 360.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SAMSUNG KODEX Dividend Value 10235 - 10235 10235 30.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX T-note Futures 11050 11045 11035 11060 75.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8615 8620 8595 8620 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 57065 56980 56975 57065 20.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 7990 7965 7955 7990 55.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 31305 31385 31265 31385 50.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KRX300 Leverage 9730 9805 9725 9805 50.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8800 8810 8780 8810 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 8340 8325 8325 8380 25.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 9565 9525 9525 9565 95.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 9785 9860 9785 9875 160.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 98950 99005 98950 99005 40.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 126280 126065 126010 126280 65.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 11230 - 11230 11230 50.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 21410 21390 21390 21480 145.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 7465 7445 7445 7465 45.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX 200 Total Return 8630 8650 8615 8650 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49605 49620 49605 49620 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Consumer Staples 8810 8840 8810 8840 70.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 10105 10090 10045 10105 55.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8595 8610 8590 8610 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG Leading Industry 7755 7765 7745 7765 15.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 9370 9400 9355 9400 25.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR Short-term KTB Active 101185 101180 101170 101185 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 91825 92000 91825 92000 55.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Smart Low Volatility 12025 12020 12020 12025 40.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 11930 11950 11895 11950 20.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8480 8490 8465 8490 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Financials 10260 10230 10205 10260 35.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 8130 8115 8115 8160 25.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 10060 10050 10050 10060 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99290 99305 99290 99335 15.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12175 12210 12165 12210 15.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 111930 111910 111885 111930 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10610 10590 10585 10610 60.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER Media Contents 6050 6065 6050 6105 115.00 1.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 9710 9765 9710 9765 20.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 45585 45640 45585 45640 30.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Energy & Chemicals 10630 10615 10610 10630 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 7830 7820 7805 7830 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 9795 9835 9795 9870 85.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 10865 10885 10840 10885 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 9285 9290 9250 9290 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 9065 9070 9045 9070 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 45880 45945 45880 45980 30.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 18815 18925 18815 18925 100.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 21965 22040 21765 22040 140.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10720 10690 10690 10740 25.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 9755 9780 9755 9785 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 10625 10660 10625 10680 70.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8165 8160 8130 8165 20.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 9125 9120 9095 9125 50.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Samsung Group Value 7225 - 7225 7225 15.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8625 8620 8620 8625 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 12100 12055 12055 12100 105.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 8465 8480 8450 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8890 8860 8825 8890 125.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 9200 9210 9200 9245 110.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 14050 14055 14050 14055 20.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 10780 10760 10760 10795 75.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 11570 11560 11560 11590 40.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 7775 7805 7775 7805 70.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 27565 27675 27530 27675 45.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Communication Service 9985 9995 10010 9995 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 11010 10995 10995 11010 110.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 10080 10120 10075 10120 95.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 7775 7745 7745 7775 50.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 12210 12245 12210 12245 75.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 11935 11940 11935 12025 65.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 7910 7920 7910 7920 40.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 8955 8975 8945 8975 30.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8890 8870 8870 8915 70.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 Information Technology 9180 9145 9145 9180 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 10655 10735 10655 10735 145.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 7615 7625 7600 7650 60.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7495 7475 7475 7500 15.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 11905 11900 11845 11905 55.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Consumer Discretionary 11425 11390 11335 11455 25.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 9990 10025 10025 9990 40.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 9140 9165 9140 9175 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9635 - 9635 9635 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 9385 9465 9365 9465 25.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 13475 13570 13455 13570 25.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 9920 9930 9890 9930 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8515 8520 8505 8520 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 12570 12550 12520 12575 25.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 10330 10325 10290 10330 45.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 9500 9495 9495 9520 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11160 11170 11160 11180 95.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9580 9600 9580 9625 120.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 110565 110550 110550 110565 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 12040 12055 12015 12055 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9720 9685 9630 9720 25.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 9305 9300 9300 9350 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 13690 13720 13690 13720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 140685 140215 140070 140685 265.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 7705 - 7705 7705 15.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 9405 9450 9405 9555 105.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 14420 14395 14350 14420 80.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101960 101965 101960 101965 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 7495 7430 7430 7500 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9465 9475 9465 9475 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 10100 10075 10050 10100 85.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 12490 12330 12330 12490 535.00 4.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 11590 - 11590 11590 15.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 46735 - 46735 46735 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 11090 11140 11090 11185 205.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 4445 4495 4445 4520 215.00 4.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 55395 55415 55305 55415 65.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48120 - 48120 48120 20.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 16220 16200 16150 16220 20.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 18255 18230 17965 18280 355.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 9030 9040 9020 9040 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 32565 32585 32565 32585 70.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8695 8665 8630 8695 105.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 8495 8545 8495 8555 110.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 8540 - 8540 8540 20.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 12210 12240 12200 12245 65.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 9965 9975 9965 9975 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 45705 - 45705 45705 15.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3055 3070 3050 3070 20.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 102280 102240 102240 102280 40.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 15565 15455 15370 15565 570.00 3.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 4830 4885 4830 4905 215.00 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 7570 7620 7570 7635 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 8740 - 8740 8740 30.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9825 - 9825 9825 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9930 - 9930 9930 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 11580 11490 11465 11580 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 12800 12795 12760 12800 50.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 6925 6930 6925 6950 30.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 28095 28280 28095 28285 15.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 17590 17610 17500 17610 260.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 14235 14285 14235 14295 35.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 22305 22315 22305 22395 325.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 8545 8535 8535 8550 100.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 9495 9525 9430 9525 205.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 6895 6890 6885 6910 50.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 12045 12070 12045 12120 100.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 8305 8280 8270 8305 55.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Inverse 6905 6890 6890 6915 15.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX Leverage 12460 12550 12440 12550 30.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 7645 7620 7620 7645 55.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 10120 10210 10120 10210 150.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 7355 7305 7305 7370 20.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
KIM KINDEX Korean Culture 6360 6290 6290 6370 40.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
Mirae Asset TIGER Cosmetics 3430 3425 3415 3430 15.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
Samsung KODEX Constructions 3200 3195 3180 3200 45.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12210 - 12210 12210 50.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 7555 7550 7545 7560 35.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 9970 9980 9970 9985 30.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11500 - 11500 11500 55.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 5990 6000 5990 6005 15.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
Mirae Asset TIGER Large Value 8985 8960 8960 8985 35.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset TIGER Money Market 100870 - 100870 100870 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Growth 7910 7890 7890 7910 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10250 - 10250 10250 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 8750 - 8750 8750 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 13265 13295 13265 13295 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 10340 - 10340 10340 55.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
KB KSTAR Credit Bond 104500 104450 104435 104500 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Samsung KODEX IT Software 11065 11060 11060 11120 20.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 10100 - 10100 10100 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Mirae Asset TIGER Quality Value 11185 - 11185 11185 5.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10300 10240 10240 10300 35.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 52190 - 52190 52190 10.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9445 - 9445 9445 55.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 9710 - 9710 9710 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۰۱
KIM KINDEX Treasury Bond 106655 - 106655 106655 55.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۵:۰۱
MiraeAsset Tiger Beta Plus 12240 - 12240 12240 70.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 100980 - 100980 100980 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۵:۰۱
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 110380 - 110380 110380 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100975 - 100975 100975 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۵:۰۱
MiraeAsset TIGER Samsung Group 8820 - 8820 8845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
Dongbu Mighty KOSPI 100 20890 - 20890 20890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER Mid Small 8240 - 8240 8240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset Tiger Holdings Company 10570 - 10570 10715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49605 - 49600 49605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 14540 - 14155 14670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX KTOP30 13335 - 13335 13385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8105 - 8085 8130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 8585 - 8585 8590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 12035 - 11955 12035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50475 - 50470 50475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۶:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 9955 - 9955 9955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Heungkuk SP Korea Low Volatility 10390 - 10390 10390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 10640 - 10640 10640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۲
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 100865 - 100865 100865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8165 - 8165 8165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۰۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 - 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Covered C200 12170 - 12005 12170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 8875 - 8875 8875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۳
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 101400 - 101400 101400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Samsung KODEX Japan 12825 - 12825 12825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H 20540 - 20540 20540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China 16580 - 16580 16580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Japan Leverage (H) 12870 - 12870 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX SP500 Futures 13450 - 13450 13450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FTSE China A50 16440 - 16440 16440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13425 - 13425 13425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 8035 - 8035 8035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 4845 - 4845 4845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6615 - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12655 - 12655 12655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12630 - 12630 12630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 - 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3650 - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10085 - 10085 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5015 - 5015 5015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6380 - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10265 - 10265 10265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 15565 - 15565 15565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12880 - 12880 12880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7455 - 7455 7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11235 - 11235 11235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6165 - 6165 6165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5280 - 5280 5280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 77930 - 77930 77930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10200 - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Latin 4070 - 4070 4070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China A300 8165 - 8165 8165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 38025 - 38025 38025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 14495 - 14495 14495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3735 - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 11975 - 11975 11975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H Leverage 7105 - 7105 7105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 33085 - 33085 33085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3055 - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 - 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15665 - 15665 15665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 9620 - 9620 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6870 - 6870 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4835 - 4835 4835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13335 - 13335 13335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3325 - 3325 3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105805 - 105805 105805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
Samsung KODEX FnKorea50 8155 - 8155 8155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 11670 - 11670 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10310 - 10310 10310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10695 - 10695 10695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 6605 - 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 13650 - 13650 13650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 6680 - 6680 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 25800 - 25800 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 12940 - 12940 12940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 12175 - 12175 12175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15785 - 15785 15785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11095 - 11095 11095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13900 - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10385 - 10385 10385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12440 - 12440 12440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10330 - 10330 10330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 12620 - 12620 12620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 11125 - 11125 11125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10495 - 10495 10495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9515 - 9515 9515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11555 - 11555 11555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12005 - 12005 12005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 8910 - 8910 8910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 10490 - 10490 10490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FANG Plus 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX MSCI World 13630 - 13630 13630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10270 - 10270 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Singapore REITs 11240 - 11240 11240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China CSI300 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13485 - 13485 13485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Grains Futures H 8280 - 8280 8280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 18340 - 18340 18340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11135 - 11135 11135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9510 - 9510 9510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10365 - 10365 10365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Hyundai able KQ Bluechip30 7 13835 - 13835 13835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰