کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:30:30
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,711.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
67 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
2,669 (8.41%)
تغییر ۶ ماهه
34,406 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
121 (6.66%)
تغییر ۳ ماهه
78 (4.22%)
تغییر ۶ ماهه
194 (9.10%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HI FOCUS KRX300 13730 - 13730 13730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Top5 Group 5695 - 5695 5695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSPI 23225 - 23225 23225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KTOP30 14330 - 14330 14330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG 200 EW 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG KRX300 13730 - 13730 13730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom ikon KOSPI 100 22725 - 22725 22725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Smart Value 11275 - 11275 11275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER China 18215 - 18215 18215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Hana KTOP KOSPI 50 20190 - 20190 20190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Prime Industry 10840 - 10840 10840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
NH-Amundi HANARO KRX300 13640 - 13640 13640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 IT 11700 - 11700 11700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hi Focus ESG Leaders 150 9285 - 9285 9285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Financials 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Exporter Equity 9505 - 9505 9505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KyoboAXA POWER KOSPI 100 22740 - 22740 22740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 9210 - 9210 9210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER KRX 100 47590 - 47590 47590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Industrials 9435 - 9435 9435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR Holding Company 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KRX300 Leverage 11055 - 11055 11055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 54400 - 54400 54400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Dividend Growth 32835 - 32835 32835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 12275 - 12275 12275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yurie TREX Fundamental 200 30515 - 30515 30515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Arirang ESG Leading Company 9480 - 9480 9480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 115205 - 115205 115205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KQ Momentum Value 9435 - 9435 9435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Japan Leverage (H) 14685 - 14685 14685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kyobo AXA Power Smart Value 14790 - 14790 14790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small 9060 - 9060 9060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 9070 - 9070 9070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR MSCI China Futures 11615 - 11615 11615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12705 - 12705 12705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 9250 - 9250 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 55200 - 55200 55200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 51570 - 51570 51570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Value 9530 - 9530 9530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Covered C200 12820 - 12820 12820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 9385 - 9385 9385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 9500 - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 9860 - 9860 9860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 13145 - 13145 13145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99575 - 99575 99575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Growth 8575 - 8575 8575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 22820 - 22820 22820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 8040 - 8040 8040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Samsung Group 9490 - 9490 9490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 13095 - 13095 13095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49935 - 49935 49935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 9270 - 9270 9270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Leading Industry 8265 - 8265 8265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR Short-term KTB Active 100645 - 100645 100645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 94425 - 94425 94425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105585 - 105585 105585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8975 - 8975 8975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 Financials 10855 - 10855 10855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Heungkuk SP Korea Low Volatility 11175 - 11175 11175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 9155 - 9155 9155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 9430 - 9430 9430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15375 - 15375 15375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 111245 - 111245 111245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 11070 - 11070 11070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 46845 - 46845 46845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 11045 - 11045 11045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 47155 - 47155 47155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 9490 - 9490 9490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 9480 - 9480 9480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 14805 - 14805 14805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 11805 - 11805 11805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset Tiger Holdings Company 11930 - 11930 11930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 8645 - 8645 8645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10280 - 10280 10280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Communication Service 9970 - 9970 9970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 8700 - 8700 8700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 9425 - 9425 9425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Information Technology 9875 - 9875 9875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Consumer Discretionary 12395 - 12395 12395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8830 - 8830 8830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 14345 - 14345 14345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 10725 - 10725 10725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 13405 - 13405 13405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 12590 - 12590 12590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 14485 - 14485 14485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 8530 - 8530 8530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 15220 - 15220 15220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 9980 - 9980 9980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49935 - 49935 49935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 48015 - 48015 48015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8735 - 8735 8735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 56115 - 56115 56115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48915 - 48915 48915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 16120 - 16120 16120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 34055 - 34055 34055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 10655 - 10655 10655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 9845 - 9845 9845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 12590 - 12590 12590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 10115 - 10115 10115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 11460 - 11460 11460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 13255 - 13255 13255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 76920 - 76920 76920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 47405 - 47405 47405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9835 - 9835 9835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 100945 - 100945 100945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 10965 - 10965 10965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 30215 - 30215 30215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBStar KOSPI 22885 - 22885 22885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KRX300 13675 - 13675 13675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX KOSPI 22995 - 22995 22995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR KOSPI 200 29565 - 29565 29565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Leverage 5425 - 5425 5425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER IT 22265 - 22265 22265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX AUTOs 15690 - 15690 15690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Banks 7825 - 7825 7825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Japan 12520 - 12520 12520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KOSPI 22920 - 22920 22920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Credit Bond 103755 - 103755 103755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX KOSPI 200 29830 - 29830 29830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
NH Amundi HANARO 200 29560 - 29560 29560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Steels 8300 - 8300 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yurie TREX KOSPI 200 29845 - 29845 29845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX China H 22350 - 22350 22350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Semicon 23135 - 23135 23135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Value Large 7390 - 7390 7390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 29895 - 29895 29895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Banks 8035 - 8035 8035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Latin 3965 - 3965 3965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KRW Cash 100545 - 100545 100545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Leverage 13980 - 13980 13980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBStar Game Industry 9570 - 9570 9570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR High Dividend 10520 - 10520 10520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 12325 - 12325 12325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Short-term MSB 104015 - 104015 104015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kim Kindex Us Wide Moat 10955 - 10955 10955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX FANG Plus 11475 - 11475 11475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX FnKorea50 9210 - 9210 9210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Insurance 8275 - 8275 8275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 29805 - 29805 29805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Treasury Bond 106115 - 106115 106115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF USD Futures 11855 - 11855 11855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KyoboAXA POWER KOSPI 200 30055 - 30055 30055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER KRX300 13630 - 13630 13630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Top 10 8700 - 8700 8700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 68860 - 68860 68860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Healthcare 15495 - 15495 15495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KOSDAQ 150 12430 - 12430 12430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX MSCI World 13325 - 13325 13325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Securities 7205 - 7205 7205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Korean Culture 7215 - 7215 7215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10860 - 10860 10860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Software 7765 - 7765 7765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX IT Hardware 12705 - 12705 12705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX IT Software 11360 - 11360 11360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Synth-US IT 22300 - 22300 22300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Shinhan BNPP SMART KRX300 13710 - 13710 13710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KQ High Dividend 11815 - 11815 11815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Singapore REITs 10625 - 10625 10625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101300 - 101300 101300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF High Dividend 8835 - 8835 8835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 29435 - 29435 29435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX China CSI300 10535 - 10535 10535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Shipbuilding 4995 - 4995 4995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 7505 - 7505 7505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR 200 Constructions 11475 - 11475 11475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Cosmetics 4225 - 4225 4225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER China A300 9115 - 9115 9115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Contrarian 26250 - 26250 26250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Financials 7675 - 7675 7675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 38995 - 38995 38995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 13350 - 13350 13350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Securities 4220 - 4220 4220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX 200 Mid Small 10140 - 10140 10140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Game Industry 10095 - 10095 10095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX High Dividend 9290 - 9290 9290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 100580 - 100580 100580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Samsung Group 6920 - 6920 6920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX SP500 Futures 13935 - 13935 13935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 7615 - 7615 7615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Treasury Bond 55985 - 55985 55985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG High Dividend 13180 - 13180 13180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Korea Treasury Bond 111720 - 111720 111720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 24365 - 24365 24365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 13740 - 13740 13740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 12415 - 12415 12415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Health Care 35110 - 35110 35110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 4565 - 4565 4565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 8865 - 8865 8865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX FTSE China A50 17900 - 17900 17900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX T-note Futures 10455 - 10455 10455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 7060 - 7060 7060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 15340 - 15340 15340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13140 - 13140 13140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 32980 - 32980 32980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 15135 - 15135 15135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Money Market 100535 - 100535 100535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KRX300 Leverage 11065 - 11065 11065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 8615 - 8615 8615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 109925 - 109925 109925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 12785 - 12785 12785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 13215 - 13215 13215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 122180 - 122180 122180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 11825 - 11825 11825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 10855 - 10855 10855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX 200 Total Return 9085 - 9085 9085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX China H Leverage 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Grains Futures H 7825 - 7825 7825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 22455 - 22455 22455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 9990 - 9990 9990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 10370 - 10370 10370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 10185 - 10185 10185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 13170 - 13170 13170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 34315 - 34315 34315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 12870 - 12870 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99915 - 99915 99915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3860 - 3860 3860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12865 - 12865 12865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10830 - 10830 10830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Media Contents 7075 - 7075 7075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 7060 - 7060 7060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 13560 - 13560 13560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Energy & Chemicals 11970 - 11970 11970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 13230 - 13230 13230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 10005 - 10005 10005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 9800 - 9800 9800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 13250 - 13250 13250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 9845 - 9845 9845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 6355 - 6355 6355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 10795 - 10795 10795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 20375 - 20375 20375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 25615 - 25615 25615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10090 - 10090 10090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 10555 - 10555 10555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 16975 - 16975 16975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 11570 - 11570 11570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8980 - 8980 8980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16050 - 16050 16050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 15320 - 15320 15320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 4535 - 4535 4535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 10705 - 10705 10705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 6160 - 6160 6160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 14405 - 14405 14405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 5975 - 5975 5975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 9320 - 9320 9320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 8845 - 8845 8845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 8285 - 8285 8285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 9260 - 9260 9260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 29515 - 29515 29515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 12625 - 12625 12625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 12085 - 12085 12085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 6880 - 6880 6880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6615 - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 12150 - 12150 12150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 13855 - 13855 13855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 12995 - 12995 12995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 9435 - 9435 9435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 13895 - 13895 13895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 8440 - 8440 8440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4650 - 4650 4650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7100 - 7100 7100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 12525 - 12525 12525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 9430 - 9430 9430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 9805 - 9805 9805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 17125 - 17125 17125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9910 - 9910 9910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 10530 - 10530 10530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 16690 - 16690 16690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 15115 - 15115 15115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 10210 - 10210 10210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8975 - 8975 8975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 13315 - 13315 13315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 10520 - 10520 10520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9160 - 9160 9160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 109930 - 109930 109930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 12780 - 12780 12780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10015 - 10015 10015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 132055 - 132055 132055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 11680 - 11680 11680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7250 - 7250 7250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13275 - 13275 13275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 6755 - 6755 6755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9630 - 9630 9630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11465 - 11465 11465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 11950 - 11950 11950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  8025 - 8025 8025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 9935 - 9935 9935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 18295 - 18295 18295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 9640 - 9640 9640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5870 - 5870 5870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3395 - 3395 3395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 11070 - 11070 11070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 9025 - 9025 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11725 - 11725 11725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10295 - 10295 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 12505 - 12505 12505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10930 - 10930 10930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3140 - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 11360 - 11360 11360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8510 - 8510 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9630 - 9630 9630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12700 - 12700 12700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100615 - 100615 100615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 9555 - 9555 9555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 9860 - 9860 9860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11675 - 11675 11675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KB KBSTAR ESG SRI 9150 - 9150 9150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 8300 - 8300 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 11260 - 11260 11260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KIM KINDEX Inverse 7915 - 7915 7915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Kiwoom KOSEF KRX 100 4810 - 4810 4810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX KRX300 13755 - 13755 13755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX Inverse 6545 - 6545 6545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX Min Vol 9855 - 9855 9855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 6105 - 6105 6105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Leverage 12965 - 12965 12965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KIM KINDEX Samsung Group SW 10255 - 10255 10255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX Constructions 3215 - 3215 3215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 10555 - 10555 10555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 5250 - 5250 5250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX Consumer Staples 10125 - 10125 10125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Mirae Asset TIGER Quality Value 12440 - 12440 12440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 6765 - 6765 6765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10500 - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 8490 - 8490 8490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 11000 - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8795 - 8795 8795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group Value 7720 - 7720 7720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 8860 - 8860 8860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50295 - 50295 50295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 10985 - 10985 10985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 9370 - 9370 9370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 10580 - 10580 10580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Dongbu Mighty KOSPI 100 22520 - 22520 22520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung KODEX MSCI Korea 13725 - 13725 13725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 101080 - 101080 101080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
MiraeAsset Tiger Beta Plus 13015 - 13015 13015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10340 - 10340 10340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101415 - 101415 101415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 100560 - 100560 100560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9860 - 9860 9860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 9870 - 9870 9870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 11835 - 11835 11835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
NH QV US IT Top5 ETN H 41 13480 - 13480 13595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 22340 - 22215 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 12110 - 11990 12110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 3510 - 3505 3535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 14270 - 14270 14450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 9590 - 9585 9615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 9810 - 9810 9815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 17555 - 17495 17615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 21970 - 21850 21995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X S&P500 44 11910 - 11845 11910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X S&P500 45 7865 - 7845 7885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 26995 - 26820 27055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 3850 - 3820 3875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 11345 - 11245 11395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 11845 - 11815 11845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 7970 - 7965 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 13280 - 13260 13365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 22090 - 21835 22090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 6785 - 6785 6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 6635 - 6625 6665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 9250 - 9205 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9770 - 9760 9770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11230 - 11170 11230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9885 - 9870 9885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9865 - 9850 9865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 9205 - 9205 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Hyundai able KQ Bluechip30 7 13835 - 13835 13835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 22635 - 22635 22635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰