شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.086
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:05:04
0 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

40,683
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
2,535 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
4,073 (11.13%)
تغییر ۶ ماهه
8,946 (28.19%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,928
قیمت روز
11 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:42
203 (11.78%)
تغییر ۳ ماهه
27 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
124 (6.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KB KBSTAR IT Plus 11575 11555 11555 11575 145.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KIM KINDEX Inverse 8125 8130 8115 8160 35.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG KOSPI 21655 21660 21635 21695 15.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF KRX 100 4615 4605 4600 4615 20.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KTOP30 13890 13855 13815 13890 200.00 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG KRX300 12925 12915 12900 12935 15.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom ikon KOSPI 100 21925 21870 21845 21930 105.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Min Vol 9070 9075 9055 9130 20.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
UBS Hana KTOP KOSPI 50 19770 19740 19690 19770 60.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KSTAR Prime Industry 9345 9355 9335 9390 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NH-Amundi HANARO KRX300 12905 12890 12870 12920 80.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 IT 11470 11460 11415 11510 20.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KIM KINDEX Treasury Bond 106515 106480 106480 106580 40.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KyoboAXA POWER KOSPI 100 21955 21920 21885 21985 135.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KyoboAXA POWER KOSPI 200 28750 28700 28635 28765 115.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MIRAE ASSET TIGER KRX300 12885 12895 12875 12895 45.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Healthcare 12105 12110 12105 12225 85.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX IT Software 11580 11530 11515 11580 335.00 2.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 9985 9980 10015 9985 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Arirang ESG Leading Company 7990 7985 7985 8025 45.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Game Industry 8680 8705 8680 8790 110.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 8055 8070 8055 8110 45.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KSTAR Korea Treasury Bond 112310 112325 112250 112355 30.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8765 8750 8735 8770 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8955 8940 8925 8960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8875 8860 8840 8880 25.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG Leading Industry 7675 7665 7635 7675 20.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 8745 8740 8740 8770 35.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR Short-term KTB Active 101770 101785 101770 101785 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8600 8590 8580 8610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 Financials 9260 9250 9250 9315 50.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 6410 6430 6410 6450 45.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12530 12510 12485 12540 55.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 8520 8560 8520 8605 70.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 10260 10250 10250 10320 30.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 8655 8685 8655 8710 35.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 8710 8700 8695 8735 25.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 9555 9560 9555 9590 50.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 8950 8940 8940 8950 55.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR 200 Communication Service 10665 10610 10600 10665 295.00 2.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 8840 8845 8840 8870 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50755 50750 50750 50755 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 13060 13055 13055 13100 60.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 8700 8705 8700 8775 100.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 26435 26430 26405 26540 30.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KSTAR KOSPI 200 28255 28225 28160 28300 115.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KIM KINDEX Leverage 5065 5055 5035 5090 35.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER IT 21595 21565 21555 21655 25.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KOSPI 21400 21375 21345 21455 40.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KIM KINDEX KOSPI 200 28435 28405 28345 28480 105.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NH Amundi HANARO 200 28255 28230 28165 28295 110.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KRX300 12950 12935 12915 12970 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Steels 6380 6390 6380 6440 45.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Yurie TREX KOSPI 200 28475 28445 28445 28475 110.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Semicon 22250 22245 22245 22580 40.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 28565 28535 28475 28605 85.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Banks 7045 7025 7020 7180 30.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Leverage 13015 12985 12930 13060 105.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR High Dividend 9855 9850 9825 9875 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 9990 9970 10000 9990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Insurance 6165 6175 6165 6230 80.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 28435 28400 28355 28485 95.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER Top 10 8790 8770 8745 8790 85.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 69925 69960 69835 69970 85.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KOSDAQ 150 10105 10100 10100 10195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Securities 6250 6245 6235 6280 15.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Leverage 12105 12080 12035 12145 95.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Software 8700 8650 8600 8700 310.00 3.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX IT Hardware 12535 12520 12520 12590 25.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan BNPP SMART KRX300 12930 12900 12895 12945 55.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR KQ High Dividend 10510 10495 10490 10545 35.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF High Dividend 7970 7965 7965 7990 20.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 28260 28230 28170 28310 120.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KIM KINDEX Samsung Group SW 10060 10045 10035 10060 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Contrarian 22590 22605 22590 22695 85.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Securities 3660 3655 3655 3690 10.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX 200 Mid Small 8610 8615 8610 8655 25.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX High Dividend 8190 8215 8190 8245 40.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group 6595 6590 6580 6620 5.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Treasury Bond 56725 56720 56700 56745 55.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Hanwha ARIRANG High Dividend 11590 11585 11585 11640 20.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 10135 10120 10120 10230 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Health Care 27550 27595 27550 27795 190.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
SAMSUNG KODEX Dividend Value 10160 10150 10150 10190 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 8320 8315 8235 8320 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 32225 32200 32135 32280 105.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 8125 8100 8100 8285 25.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER Large Growth 8260 8240 8215 8260 85.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 19405 19395 19380 19480 40.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX 200 Total Return 8880 8875 8855 8895 30.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 11010 11020 11010 11035 40.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 7950 7965 7880 7965 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 8380 8360 8360 8530 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 23960 23920 23900 24000 80.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 10125 10130 10095 10160 60.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8200 8205 8180 8230 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8510 8515 8505 8535 45.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 28250 28220 28155 28295 105.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 8195 8240 8195 8335 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 8090 8095 8005 8095 25.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 6695 6700 6695 6735 45.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 9230 9215 9195 9235 40.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 8775 8750 8750 8945 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7290 7300 7280 7315 35.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 11305 11315 11305 11355 40.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 6855 6870 6830 6900 50.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 9815 9770 9735 9825 105.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 14095 14060 14000 14115 115.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 11270 11265 11250 11305 30.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 8720 8710 8685 8740 55.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 102495 102500 102495 102505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 6975 6985 6945 7015 65.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9350 9345 9335 9355 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 11610 11605 11555 11610 330.00 2.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 14620 14605 14505 14670 505.00 3.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 4050 4060 4030 4080 130.00 3.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 7865 7890 7865 7930 70.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11095 11115 11085 11115 65.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 13900 13885 13880 13950 80.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 6220 6230 6200 6240 45.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 10320 10270 10270 10435 225.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 9920 9945 9845 9945 220.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 5460 5470 5440 5475 70.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 4930 4915 4915 4975 105.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 12930 12925 12840 12935 80.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 9505 9530 9425 9530 195.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
KB KSTAR Top5 Group 5340 5345 5335 5355 10.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NH QV -2X S&P500 45 6400 6325 6325 6400 10.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX AUTOs 14900 14895 14880 14955 10.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX Banks 6830 6840 6820 6885 50.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KSTAR Credit Bond 104355 104360 104350 104370 100.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Hanwha ARIRANG 200 EW 8080 8085 8075 8120 25.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KBStar Game Industry 8505 8580 8505 8600 90.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 4995 5020 4995 5045 10.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KSTAR Exporter Equity 8545 8550 8535 8575 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF USD Futures 12360 12370 12360 12370 20.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX MSCI Korea 13330 - 13330 13330 180.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KBSTAR Holding Company 7170 7175 7170 7205 20.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 55415 55420 55355 55420 60.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KIM KINDEX Korean Culture 5965 5940 5940 5995 5.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX T-note Futures 11225 11230 11205 11230 40.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset TIGER Money Market 101400 101405 101400 101405 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 124795 124825 124525 124825 290.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 11675 11705 11675 11710 45.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 6680 6685 6660 6705 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX Consumer Staples 8630 8610 8610 8670 30.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 100400 100410 100400 100410 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 111825 111770 111765 111840 50.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER Media Contents 5450 5460 5450 5485 60.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX Energy & Chemicals 10160 10175 10160 10210 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 7150 7205 7150 7230 55.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 46985 46990 46985 46995 55.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 17640 17725 17640 17785 185.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 8075 8140 8075 8140 20.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8465 8460 8460 8500 75.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 12550 12525 12425 12550 15.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 7665 7670 7660 7705 25.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 11165 11150 11140 11165 30.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 11530 11540 11530 11545 60.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 7690 7715 7690 7715 35.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 11200 11220 10980 11220 20.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX Consumer Discretionary 10905 10935 10905 10945 25.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9565 9540 9540 9565 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 135970 136135 135590 136135 250.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9440 - 9440 9440 140.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 10940 10945 10840 10945 120.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 55940 55955 55920 55965 45.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 33200 33205 33200 33215 60.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8700 8725 8700 8780 110.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 7045 7115 7045 7195 20.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 11815 11825 11795 11825 20.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 101535 101540 101535 101540 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 6360 6375 6330 6375 5.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 8885 8890 8885 8910 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX KRW Cash 101475 101480 101475 101480 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KSTAR Short-term MSB 104975 104970 104970 104975 20.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mirae Asset TIGER Cosmetics 3030 3025 3015 3045 30.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX Constructions 2685 2690 2685 2705 25.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 9490 9500 9460 9500 50.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8840 8835 8820 8855 20.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 9695 9690 9690 9715 70.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 8225 8240 8225 8345 190.00 2.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 2720 2725 2715 2735 10.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KB KBStar KOSPI 21315 21275 21275 21350 40.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR KRX300 13030 13000 13000 13050 15.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR ESG SRI 8735 8740 8730 8740 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Kim Kindex Us Wide Moat 12320 12305 12295 12400 130.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Financials 8175 8170 8170 8175 35.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR KRX300 Leverage 9975 9970 10025 9975 55.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Samsung KODEX Shipbuilding 4295 4300 4295 4310 15.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Constructions 9620 9645 9620 9720 95.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR KQ Momentum Value 8060 8085 8035 8085 40.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Kyobo AXA Power Smart Value 13105 13110 13085 13150 20.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 101555 101550 101550 101555 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 7900 7925 7900 7925 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Samsung KODEX KRX300 Leverage 9980 10045 10010 9985 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 8185 8165 8165 8195 20.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 8515 8530 8515 8555 20.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Mirae Asset TIGER Quality Value 10340 10345 10335 10370 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 7910 7900 7900 7925 25.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10440 10445 10415 10445 35.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10675 10630 10615 10675 90.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 9435 9450 9425 9450 20.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8610 8595 8590 8610 40.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 Information Technology 9695 9715 9695 9715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 6775 6780 6760 6815 15.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 10380 10330 10330 10380 60.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 13280 13290 13270 13310 50.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 10980 10975 10975 10995 20.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 8700 8710 8700 8745 35.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11410 11405 11380 11410 70.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9900 9890 9870 9900 65.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 8280 8290 8280 8300 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 9090 9085 9085 9130 60.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 16245 16265 16245 16305 55.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 23645 23615 23535 23645 90.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NH QV 2X S&P500 44 14470 14490 14470 14525 115.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Samsung KODEX Inverse 6710 6725 6695 6725 20.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 10670 10675 10670 10675 40.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9715 9745 9715 9750 170.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 16900 16885 16885 16925 20.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 9150 - 9150 9150 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
HI FOCUS KRX300 13005 - 13005 13005 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
KB KBSTAR MSCI China Futures 10440 10425 10425 10500 85.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
NH QV US IT Top5 ETN H 41 15765 - 15765 15765 5.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset TIGER Financials 6560 6570 6560 6570 30.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 56245 56250 56180 56270 145.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group Value 7225 7210 7210 7225 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 11865 11845 11845 11900 20.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 10625 10645 10520 10645 70.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Hi Focus ESG Leaders 150 8075 8070 8070 8075 35.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 9020 - 9020 9020 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 52135 - 52135 52135 70.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 9825 9815 9815 9825 30.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 46600 46630 46600 46630 80.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
KIM KINDEX Smart Value 10865 10875 10865 10885 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
KIM KINDEX Dividend Growth 28500 28580 28500 28580 65.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 9840 9790 9755 9840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 14900 14820 14820 14900 65.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 102275 102270 102270 102275 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8405 8400 8400 8405 25.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 3710 3700 3700 3745 125.00 3.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 17150 - 17150 17150 425.00 2.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
KIM KINDEX Smart Quality 12650 12635 12635 12650 55.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 7725 - 7725 7725 30.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
Hyundai able KQ Bluechip30 7 10965 - 10965 10965 20.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10460 - 10460 10460 15.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 14450 14445 14445 14450 55.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10395 10405 10395 10405 20.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
KIM KINDEX KOSPI 21540 - 21540 21540 40.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX Value Large 7015 - 7015 7015 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
KB KBSTAR 200 Industrials 9095 - 9095 9095 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX Smart High Beta 9800 - 9800 9800 15.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
MiraeAsset TIGER Samsung Group 8925 - 8925 8925 25.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 50135 - 50135 50135 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX Smart Low Volatility 12335 - 12335 12335 25.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 110365 - 110365 110365 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 13465 - 13465 13465 5.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 11090 - 11090 11090 20.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 9935 - 9935 9935 25.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 13155 - 13155 13155 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX MSCI World 14595 - 14595 14595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۳۱
SAMSUNG KODEX Fn Growth 10910 - 10910 10910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Yurie TREX Fundamental 200 28815 - 28815 28815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 100080 - 100080 100160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 94190 - 94190 94380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 9960 - 10020 9960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 11520 - 11520 11520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 13805 - 13805 13910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 50170 - 50170 50170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 47890 - 47890 47890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48960 - 48960 48960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 101415 - 101410 101415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 8030 - 8015 8030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 47185 - 47185 47240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 10720 - 10720 10740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX FnKorea50 8245 - 8245 8265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9360 - 9360 9360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 8440 - 8440 8440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Mirae Asset TIGER Large Value 9060 - 9060 9060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 9770 - 9770 9770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Dongbu Mighty KOSPI 100 21865 - 21865 21865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset Tiger Beta Plus 12150 - 12095 12150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER Mid Small 7945 - 7945 7945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 110935 - 110935 110945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 8275 - 8275 8275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Covered C200 12425 - 12385 12425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8470 - 8470 8470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 101720 - 101720 101785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 101700 - 101655 101700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۱
Heungkuk SP Korea Low Volatility 9645 - 9645 9645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۱
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12410 - 12370 12530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 7810 - 7810 7810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9425 - 9425 9480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9980 - 9980 9980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset Tiger Holdings Company 10320 - 10315 10320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۵:۰۱
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 9805 - 9805 9810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۴:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 9925 - 9925 9925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۴:۰۱
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 9675 - 9675 9675 115.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۳۲
MiraeAsset TIGER KRX 100 43935 - 43935 43935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 - 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Samsung KODEX Japan 12825 - 12825 12825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H 20540 - 20540 20540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China 16580 - 16580 16580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Japan Leverage (H) 12870 - 12870 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX SP500 Futures 13450 - 13450 13450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FTSE China A50 16440 - 16440 16440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13425 - 13425 13425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 8035 - 8035 8035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 4845 - 4845 4845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6615 - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12655 - 12655 12655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12630 - 12630 12630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 - 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3650 - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10085 - 10085 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5015 - 5015 5015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6380 - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10265 - 10265 10265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 15565 - 15565 15565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12880 - 12880 12880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7455 - 7455 7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11235 - 11235 11235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6165 - 6165 6165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5280 - 5280 5280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 77930 - 77930 77930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10200 - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Latin 4070 - 4070 4070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China A300 8165 - 8165 8165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 38025 - 38025 38025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 14495 - 14495 14495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3735 - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 11975 - 11975 11975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H Leverage 7105 - 7105 7105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 33085 - 33085 33085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3055 - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 - 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15665 - 15665 15665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 9620 - 9620 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6870 - 6870 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4835 - 4835 4835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13335 - 13335 13335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3325 - 3325 3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105805 - 105805 105805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 11670 - 11670 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10310 - 10310 10310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10695 - 10695 10695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 6605 - 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 13650 - 13650 13650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 6680 - 6680 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 25800 - 25800 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 12940 - 12940 12940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 12175 - 12175 12175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15785 - 15785 15785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11095 - 11095 11095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13900 - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10385 - 10385 10385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12440 - 12440 12440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10330 - 10330 10330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 12620 - 12620 12620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 11125 - 11125 11125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10495 - 10495 10495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9515 - 9515 9515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11555 - 11555 11555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12005 - 12005 12005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 8910 - 8910 8910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 10490 - 10490 10490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FANG Plus 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10270 - 10270 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Singapore REITs 11240 - 11240 11240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China CSI300 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13485 - 13485 13485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Grains Futures H 8280 - 8280 8280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 18340 - 18340 18340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11135 - 11135 11135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9510 - 9510 9510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10365 - 10365 10365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰