کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7384
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:12:13
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

45
قیمت روز
3 (7.14%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
6 (15.38%)
تغییر ۶ ماهه
4 (9.76%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

336
قیمت روز
1 (0.27%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
15 (4.76%)
تغییر ۳ ماهه
29 (9.51%)
تغییر ۶ ماهه
4 (1.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 291.74 290.97 290.96 293.66 0.74 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Lion-Phillip S-REIT 1.138 1.131 1.131 1.138 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI India SG 8.92 8.85 8.85 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR S&P 500 294.19 295.38 294.19 295.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR Gold Shares 133.15 134.4 132.8 134.4 1.82 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ABF Singapore Bond 1.152 1.151 1.148 1.152 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR Straits Times 3.356 3.375 3.353 3.375 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Phillip SING Income 1.095 1.116 1.095 1.116 0.02 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
United SSE 50 China 2.34 2.33 2.33 2.34 0.05 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI India SG 12.1 11.93 11.93 12.1 0.17 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 9.97 - 9.97 9.97 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 13.55 - 13.55 13.55 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers Nifty 50 167.72 - 167.72 167.72 1.37 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Nikko AM Singapore STI 3.44 3.45 3.44 3.45 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Brazil 5.36 5.373 5.36 5.373 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x trackers CSI300 UCITS 9.87 10 10 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.909 2.814 2.814 2.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.29 6.32 6.29 6.32 0.04 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 10.47 10.48 10.47 10.49 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 10.82 10.81 10.81 10.86 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 31.35 31.46 31.35 31.46 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 38.3 38.6 38.3 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 17.02 - 17.02 17.02 0.87 5.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 15.79 15.82 15.79 15.86 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.153 1.144 1.144 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 12.12 - 12.12 12.12 0.22 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 1.011 1.03 1.011 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 28.64 28.65 28.6 28.65 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 43.62 - 43.62 43.62 0.25 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.289 1.29 1.289 1.291 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 14.05 14 14 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 1.022 - 1.021 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 67.33 - 67.33 67.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۰۲
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 1.263 - 1.263 1.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 57.83 - 57.83 57.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.981 - 1.981 1.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 14.65 - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Lyxor MSCI India UCITS SG 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۰۱
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.933 - 0.927 0.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor China Enterprise UCITS SG 16.2 - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 57.44 - 57.12 57.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 62.54 - 62.54 62.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
SPDR DJIA 253.88 - 253.88 257.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 5.81 - 5.81 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 12.56 - 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۶:۳۲
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers MSCI Russia Capped 2.719 - 2.719 2.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Lyxor MSCI Indonesia UCITS 80.97 - 80.97 80.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Lyxor Thailand SET50 Net TR UCITS 162.4 - 162.4 162.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Hong Kong UCITS 3.75 - 3.75 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Korea UCITS 6.98 - 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Europe UCITS 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS 5.57 - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor DJIA SG 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI World UCITS SG 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Nasdaq 100 UCITS SG 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Commodities CRB TR SG 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Russia DJ Russia GDR UCITS 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰