شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7345
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:00:51
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

48
قیمت روز
1 (2.13%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:37
1 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
6 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
9 (23.08%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

337
قیمت روز
2 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:27
13 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
12 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
27 (8.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 311.64 311.56 311.33 312.03 0.50 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lion-Phillip S-REIT 1.141 1.144 1.141 1.145 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR Gold Shares 139.24 139.28 138.89 139.28 0.79 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
ABF Singapore Bond 1.192 1.19 1.188 1.192 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR Straits Times 3.271 3.275 3.268 3.28 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI India SG 11.93 - 11.93 11.93 0.14 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.66 6.67 6.64 6.68 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 1.047 1.048 1.046 1.048 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
United SSE 50 China 2.33 - 2.33 2.33 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 11.13 11.12 11.1 11.13 0.07 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.24 1.242 1.24 1.244 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 13.35 - 13.35 13.35 0.07 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Nikko AM Singapore STI 3.36 3.37 3.35 3.39 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 15.12 - 15.12 15.12 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.854 0.983 0.854 0.983 0.04 4.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI India SG 8.8 - 8.8 8.8 0.13 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 10.6 10.59 10.53 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 15.56 - 15.56 15.56 0.27 1.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 17.45 - 17.45 17.45 0.24 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۲
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 26.69 26.73 26.69 26.73 0.23 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
db x trackers CSI300 UCITS 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P 500 312.19 - 312.19 312.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.74 - 11.74 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 62.95 - 62.95 62.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Phillip SING Income 1.128 - 1.128 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 9.71 - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
db x-trackers MSCI Brazil 5.103 - 5.103 5.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 6.15 - 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 69.06 - 69.06 69.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۰۲
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۳۲
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 67 - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۳۲
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.519 - 1.519 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 13.19 - 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۳۲
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 44.67 - 44.59 44.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 37.89 - 37.89 37.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.64 - 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۵:۳۱
SPDR DJIA 275.3 - 275.3 275.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 1.202 - 1.202 1.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 60 - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Lyxor MSCI India UCITS SG 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.844 - 2.844 2.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Lyxor China Enterprise UCITS SG 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.966 - 1.966 1.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۵:۳۲
db x-trackers Nifty 50 159.01 - 159.01 159.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers MSCI Russia Capped 2.719 - 2.719 2.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Lyxor MSCI Indonesia UCITS 80.97 - 80.97 80.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Lyxor Thailand SET50 Net TR UCITS 162.4 - 162.4 162.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Hong Kong UCITS 3.75 - 3.75 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Korea UCITS 6.98 - 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Europe UCITS 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS 5.57 - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor DJIA SG 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI World UCITS SG 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Nasdaq 100 UCITS SG 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Commodities CRB TR SG 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Russia DJ Russia GDR UCITS 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰