کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.738
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:10:13
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
13 (4.10%)
تغییر ۳ ماهه
26 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
34 (9.13%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 290.02 - 289.99 290.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Lion-Phillip S-REIT 1.057 - 1.057 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SPDR S&P 500 289.6 - 289.6 290.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SPDR Gold Shares 120.46 - 120.06 120.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ABF Singapore Bond 1.139 - 1.139 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SPDR Straits Times 3.348 - 3.341 3.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Phillip SING Income 1.085 - 1.085 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 10.46 - 10.43 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 31.9 - 31.9 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 16.08 - 16.08 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.191 - 1.191 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 1.014 - 1.012 1.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
United SSE 50 China 2.43 - 2.42 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
db x-trackers MSCI Brazil 4.804 - 4.804 4.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 12.15 - 12.15 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko AM Singapore STI 3.42 - 3.42 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 58 - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 26.84 - 26.84 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.474 - 1.474 1.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.917 - 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۳۳
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Lyxor China Enterprise UCITS SG 17.27 - 17.24 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 46.04 - 46.04 46.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.901 - 1.901 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 13.23 - 13.23 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 14.36 - 14.35 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 18.78 - 18.78 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.975 - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 1.192 - 1.192 1.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۹:۰۲
iShares MSCI India SG 9.03 - 9.03 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۳۱
db x trackers CSI300 UCITS 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.23 - 6.23 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 12.4 - 12.34 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
Lyxor MSCI India UCITS SG 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 70.46 - 70.46 70.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 1.235 - 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
iShares MSCI India SG 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۶:۰۱
SPDR DJIA 262 - 262 262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 55.4 - 55.4 55.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۳۱
db x-trackers Nifty 50 166.46 - 166.46 166.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 66.09 - 66.09 66.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۰۲
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 6.28 - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.926 - 2.926 2.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
db x-trackers MSCI Russia Capped 2.719 - 2.719 2.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Lyxor MSCI Indonesia UCITS 80.97 - 80.97 80.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Lyxor Thailand SET50 Net TR UCITS 162.4 - 162.4 162.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Hong Kong UCITS 3.75 - 3.75 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Korea UCITS 6.98 - 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Europe UCITS 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS 5.57 - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor DJIA SG 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI World UCITS SG 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Nasdaq 100 UCITS SG 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Commodities CRB TR SG 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Russia DJ Russia GDR UCITS 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰