شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7287
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:56
0 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

311
قیمت روز
4 (1.24%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:01:58
7 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
43 (12.15%)
تغییر ۶ ماهه
37 (10.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion-Phillip S-REIT 0.977 0.975 0.975 0.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
iShares MSCI India SG 7.67 7.65 7.65 7.67 0.26 3.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
SPDR S&P 500 264 268.55 264 268.55 2.17 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
ABF Singapore Bond 1.147 - 1.147 1.147 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
SPDR Straits Times 3.107 3.109 3.105 3.109 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Phillip SING Income 1.007 1.006 1.006 1.01 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
iShares MSCI India SG 10.52 - 10.52 10.52 0.35 3.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Nikko AM Singapore STI 3.18 3.19 3.17 3.19 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
db x trackers CSI300 UCITS 8.1 - 8.1 8.1 0.06 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
SPDR Gold Shares 117.83 - 117.83 117.83 0.13 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 14.53 14.64 14.53 14.64 0.12 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 25.56 25.47 25.47 25.56 0.28 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.095 1.094 1.09 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Lyxor China Enterprise UCITS SG 15.19 - 15.19 15.19 0.87 5.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 13.03 - 13.03 13.03 0.11 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 15.5 15.69 15.5 15.69 0.27 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 31.29 - 31.29 31.29 0.19 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 35.89 35.63 35.63 35.89 0.88 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Lyxor MSCI India UCITS SG 16.61 - 16.61 16.61 0.65 3.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers MSCI Russia Capped 2.589 - 2.589 2.589 0.02 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 10.85 - 10.85 10.85 0.34 3.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 9.72 - 9.72 9.72 0.07 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 49.5 - 49.5 49.5 0.50 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 39.89 - 39.89 39.89 0.81 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.977 - 0.977 0.977 0.02 2.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.721 - 1.721 1.721 0.03 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
SPDR S&P 500 264.07 264.31 264.07 264.31 1.48 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SPDR DJIA 244.33 - 244.33 244.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
United SSE 50 China 1.94 - 1.94 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
db x-trackers Nifty 50 147.83 - 147.83 147.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil 4.518 - 4.518 4.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
db x trackers MSCI World UCITS SG 5.55 - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 63.53 - 63.53 63.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 55.58 - 55.58 55.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 0.995 - 0.995 0.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 59.64 - 59.64 59.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.27 - 16.27 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.78 - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۱
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 5.55 - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۲
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 13.8 - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 1.294 - 1.294 1.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۹:۳۲
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۰۳
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 9.78 - 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۰۲
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.321 - 1.321 1.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor MSCI Indonesia UCITS 80.97 - 80.97 80.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Lyxor Thailand SET50 Net TR UCITS 162.4 - 162.4 162.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Hong Kong UCITS 3.75 - 3.75 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Korea UCITS 6.98 - 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI Europe UCITS 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS 5.57 - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor DJIA SG 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI World UCITS SG 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Nasdaq 100 UCITS SG 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Commodities CRB TR SG 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Russia DJ Russia GDR UCITS 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰