شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

841
قیمت روز
7 (0.83%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
27 (3.32%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
79 (10.41%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares AEX 58.95 58.9 58.81 58.95 0.45 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FinEx Physically Held Gold USD 647.4 647.8 647.4 649.4 0.80 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 37.12 37.1 36.98 37.12 0.16 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.16 36.13 36.13 36.21 0.44 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Think AEX 59.14 59.13 59.01 59.14 0.41 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Amundi 2GOLD iNAV 58.76 58.84 58.76 58.84 0.12 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Think Global Equity 44.737 44.593 44.593 44.737 0.21 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ETFS Physical Platinum 77.5 77.6 77.5 77.6 0.41 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 277.9 278.06 277.9 278.06 1.46 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 715.4 714.65 714.65 715.7 4.90 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares EURO Dividend UCITS 22.37 22.38 22.31 22.38 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Vanguard Global Value Factor 30.11 30.17 30.11 30.17 0.23 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares China Large Cap UCITS 104.15 104 104 104.6 2.02 1.94% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 54.8 54.82 54.77 54.82 0.31 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 54.35 54.34 54.23 54.35 0.29 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 43.63 43.65 43.59 43.65 0.26 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 33.545 33.525 33.525 33.545 0.15 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Think Sustainable World UCITS 90.07 89.95 89.9 90.07 0.57 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 30.785 30.745 30.685 30.805 0.24 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 36.21 36.17 36.15 36.21 0.22 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 28.52 28.53 28.52 28.84 0.47 1.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 53.258 53.247 53.202 53.258 0.26 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Think Morningstar North America 35.08 35.195 35.08 35.195 0.24 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
SPDR MSCI World Financials UCITS 38.49 38.27 38.27 38.49 0.17 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 39.71 39.73 39.64 39.74 0.22 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 32.79 32.825 32.76 32.825 0.17 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Listed Private Equity UCITS 20.46 20.49 20.43 20.5 0.14 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 50.707 50.6 50.6 50.9 0.28 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares European Property Yield UCITS 44.76 44.89 44.76 44.89 0.12 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 80.86 80.87 80.78 80.87 0.44 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 133.77 133.83 133.76 133.83 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 131.22 131.32 131.22 131.41 0.08 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.34 98.36 98.34 98.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.377 25.336 25.336 25.377 0.31 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 40.84 40.82 40.82 40.84 0.28 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 51.65 51.58 51.58 51.71 0.52 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 47.55 47.48 47.48 47.62 0.39 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 39.59 39.7 39.59 39.7 0.24 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.92 24.87 24.87 24.92 0.16 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Think AMX 87.27 86.94 86.94 87.27 0.71 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Physical Gold 126.45 126.68 126.45 126.68 0.13 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Physical Silver 14.53 14.55 14.53 14.55 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Bric 50 UCITS 27.19 27.11 27.11 27.2 0.37 1.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Physical Palladium 149.06 149.88 149.06 150.04 1.47 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 418.45 418.35 418.35 418.5 3.25 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Think Global Real Estate 42.669 42.681 42.527 42.681 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Turkey UCITS 15.07 15.08 15.07 15.15 0.06 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.987 - 24.987 24.987 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 27.96 27.95 27.95 27.96 0.14 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR MSCI World Technology 58.18 58.3 58.18 58.39 0.66 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Think Total Market Neutral 64.4 64.6 64.4 64.6 0.21 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Think Total Market Offensief 67.32 67.5 67.32 67.62 0.38 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Vanguard Global Min Volatility 33.238 33.2 33.2 33.25 0.12 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 118.32 118 118 118.32 0.62 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 68.37 68.26 68.26 68.37 0.22 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR MSCI World Health Care UCITS 37.7 37.88 37.7 37.88 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 24.88 24.89 24.88 24.89 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 119.65 119.82 119.65 119.82 0.14 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 55.25 55.19 55.19 55.25 0.23 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 119.95 120.13 119.95 120.13 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.1 30.07 30.07 30.15 0.41 1.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 269.07 269.13 269.07 269.14 0.37 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.39 139.23 139.23 139.39 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.28 25.3 25.28 25.3 0.10 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Vanguard USD Corp Bd 49.72 49.94 49.72 49.94 0.19 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Vanguard FTSE Dev World 60.1 60.15 60.1 60.15 0.37 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 122 122.09 122 122.09 0.52 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.34 8.36 8.34 8.36 0.06 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Think European Equity UCITS 57.3 57.25 57.25 57.3 0.37 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Think iBoxx Government Bond 14.5 14.498 14.498 14.5 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Vanguard EUR Corporate Bond 53.79 53.71 53.71 53.79 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 36.36 36.34 36.34 36.36 0.93 2.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Vanguard FTSE Developed Europe 31.4 31.483 31.4 31.483 0.28 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 33.5 33.56 33.5 33.56 0.27 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Think Morningstar High Dividend 28.92 29.08 28.92 29.08 0.19 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 127.3 127.48 127.3 127.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 21.73 21.72 21.72 21.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.28 24.31 24.28 24.31 0.21 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Global Infrastructure UCITS 26.83 26.9 26.83 26.9 0.08 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 49.33 49.46 49.33 49.46 0.34 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 92.84 92.8 92.8 92.84 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.27 22.3 22.27 22.3 0.19 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.09 15.26 15.09 15.26 0.25 1.66% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI USA UCITS 269.8 - 269.8 269.8 1.34 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 19197.66 - 19197.66 19197.66 72.50 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard FTSE North America 69.09 - 69.09 69.09 0.33 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 141.98 - 141.98 141.98 0.59 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
FinEx Physically Held Gold USD 9.17 - 9.17 9.17 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 89.02 - 89.02 89.02 0.14 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 91.41 - 91.41 91.41 0.11 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.1 - 100.1 100.1 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 136.3 - 136.3 136.3 1.38 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.309 - 12.309 12.309 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.028 - 20.028 20.028 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.63 - 137.63 137.63 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 84.08 - 84.08 84.08 0.11 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
L&G US Equity UCITS 10.31 - 10.31 10.31 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares $ Tips UCITS 198.39 - 198.39 198.39 0.16 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Source NASDAQ Biotech 32.87 - 32.87 32.87 0.19 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR MSCI World UCITS 19.93 - 19.93 19.93 0.11 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI EMU UCITS 122.2 - 122.2 122.2 0.93 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
L&G Japan Equity UCITS 9.94 - 9.94 9.94 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
L&G Global Equity UCITS 10.29 - 10.29 10.29 0.05 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard FTSE Japan USD 28.25 - 28.25 28.25 0.13 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF S&P 500 UCITS 51.06 - 51.06 51.06 0.24 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 44.84 - 44.84 44.84 0.29 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ETFS-E Fund MSCI China A GO 12.86 - 12.86 12.86 0.12 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 60.6 - 60.6 60.6 0.51 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Think Total Market Defensief 59.31 - 59.31 59.31 0.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.47 - 13.47 13.47 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
L&G Europe ex UK Equity UCITS 11.43 - 11.43 11.43 0.07 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
KraneShares CSI China Internet 27.44 - 27.44 27.44 0.32 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares US Property Yield UCITS 28.05 - 28.05 28.05 0.08 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard Global Momentum Factor 31.31 - 31.31 31.31 0.11 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 96.2 - 96.2 96.2 0.31 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI North America UCITS 52.48 - 52.48 52.48 0.26 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard Global Liquidity Factor 32.378 - 32.378 32.378 0.23 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Asia Property Yield UCITS 26.58 - 26.58 26.58 0.20 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 127.8 - 127.8 127.8 0.22 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
UBS MSCI EMU Socially Responsible 102.38 - 102.38 102.38 0.60 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard Eurozone Government Bond 26.904 - 26.904 26.904 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.259 - 22.259 22.259 0.29 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 185 - 185 185 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 10-15yr 193.34 - 193.34 193.34 0.36 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.78 - 5.78 5.78 0.03 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 10.15 - 10.15 10.15 0.10 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 60.16 - 60.16 60.16 0.48 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 5.54 - 5.54 5.54 0.04 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 47.75 - 47.75 47.75 0.66 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 36.64 - 36.64 36.64 0.25 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.94 - 173.94 173.94 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 162.65 - 162.65 162.65 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.72 - 23.72 23.72 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 225.65 - 225.65 225.65 0.35 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 61.7 - 61.7 61.7 0.67 1.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 39.83 - 39.83 39.83 0.18 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 16.05 - 16.05 16.05 0.10 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.38 - 96.38 96.38 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 219.61 - 219.61 219.61 0.15 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 42.26 42.24 42.225 42.26 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Think iBoxx Corporate Bond 18.678 - 18.672 18.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust FactorFX Class C 18.97 - 18.96 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.32 - 144.26 144.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 58.06 - 58.06 58.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Gold ETC 42.103 - 42.103 42.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Physical PM Basket 106.84 - 106 106.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS Leveraged Silver ETC 5.004 - 4.997 5.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS Short Gold 19.382 - 19.382 19.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.16 - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
ETFs 3X Short USD Long EUR 11.471 - 11.471 11.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS 3x Long USD Short EUR 87.68 - 87.68 87.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
SPDR DJIA 250.75 - 250.75 250.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
ETFS Short JPY Long EUR 39.079 - 39.079 39.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long EUR 26.321 - 26.321 26.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲