شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

744
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
60 (7.47%)
تغییر ۳ ماهه
86 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.99%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 38.71 - 38.71 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
iShares Bric 50 UCITS 25.3 - 25.03 25.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
iShares MSCI North America UCITS 43.38 - 43.18 43.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 22.57 - 22.4 22.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 46.03 - 45.84 46.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 675.7 - 670.94 677.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares AEX 50.53 - 49.95 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 21.76 - 21.61 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 31.36 - 31.1 31.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 33.5 - 33.065 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think AEX 50.88 - 50.28 51.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think AMX 65.83 - 65.2 65.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Global Equity 38.451 - 38.23 38.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Tips UCITS 178.25 - 177.4 178.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Corp Bd 44.322 - 44.05 44.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 102.28 - 101.94 102.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 220.38 - 219.45 220.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev World 51 - 50.79 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 24.97 - 24.81 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF S&P 500 UCITS 41.56 - 41.4 41.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 330.3 - 328.45 330.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Global Real Estate 37.883 - 37.619 37.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Canada UCITS 101.57 - 100.96 101.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Taiwan UCITS 35.22 - 34.85 35.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 13.62 - 13.34 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 226.81 - 225.92 228.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 23.09 - 23.01 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think iBoxx Corporate Bond 17.692 - 17.692 17.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Total Market Neutral 58.27 - 57.68 58.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS-E Fund MSCI China A GO 10.59 - 10.46 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.51 - 7.48 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Dividend UCITS 20.02 - 19.79 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think European Equity UCITS 50.85 - 50.48 50.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think iBoxx Government Bond 13.744 - 13.73 13.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard EUR Corporate Bond 51.11 - 51.08 51.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE North America 57.28 - 57.03 57.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 53.03 - 52.81 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 122.56 - 121.74 122.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Total Market Defensief 54.66 - 54.46 54.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Total Market Offensief 60.06 - 59.8 60.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Value Factor 27.185 - 26.981 27.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 45.36 - 45.16 45.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 45.82 - 45.47 45.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 34.81 - 34.5 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 36.73 - 36.59 36.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.935 - 28.79 28.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Sustainable World UCITS 78.12 - 77.78 78.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 26.56 - 26.355 26.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Physically Held Gold USD 7.67 - 7.62 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 84.07 - 83.73 84.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 27.41 - 26.78 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe 27.506 - 27.3 27.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Min Volatility 28.155 - 27.97 28.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 44.195 - 44.015 44.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.71 - 28.52 28.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Property Yield UCITS 24.68 - 24.47 24.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Morningstar High Dividend 26.465 - 26.27 26.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Morningstar North America 29.43 - 29.4 29.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Momentum Factor 26.344 - 26.171 26.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.57 - 95.59 96.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 85.36 - 83.35 85.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 58.48 - 58.33 58.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World Financials UCITS 31.88 - 31.52 31.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Liquidity Factor 27.71 - 27.447 27.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 23.8 - 23.6 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 34.23 - 33.98 34.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.33 - 120.14 120.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 90.78 - 90.78 91.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.21 - 87.77 88.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 84.4 - 83.95 84.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Eurozone Government Bond 25.011 - 25.009 25.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.88 - 99.88 99.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 20.447 - 20.27 20.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 17.97 - 17.91 18.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 27.655 - 27.4 27.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 115.63 - 114.98 115.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 23.36 - 23.29 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 15.7 - 15.6 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 47.83 - 47.6 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 166.98 - 166.02 167.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 172.01 - 172.01 172.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 45.579 - 45.355 45.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 69.05 - 68.67 69.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 127.89 - 127.59 127.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 52.74 - 52.11 52.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 109.69 - 109.05 109.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Government Bond UCITS 122.33 - 122.17 122.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 43.95 - 43.46 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 30.96 - 30.88 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 118.36 - 117.42 118.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.91 - 143.85 143.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 170.33 - 170.17 170.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 155.36 - 155.3 155.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 20.21 - 20.12 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.118 - 12.068 12.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 228.59 - 228.59 228.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.661 - 20.661 20.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 132.73 - 132.51 132.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 19.98 - 19.94 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 56.5 - 56.15 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 22.949 - 22.689 22.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 133 - 132.95 133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 32.3 - 32 32.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 47.04 - 46.43 47.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.24 - 22.05 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 38.98 - 38.76 38.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 53.914 - 53.914 53.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 79.74 - 79.44 79.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 33.02 - 32.8 33.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 94 - 93.95 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 207.24 - 206.89 207.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 14.82 - 14.5 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Gold 104.77 - 104.23 104.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Physical Silver 12.23 - 12.15 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 17666.04 - 17564.99 17666.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
SPDR MSCI World Technology 42.94 - 42.73 43.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares China Large Cap UCITS 103.23 - 102 103.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.83 - 11.74 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
SPDR MSCI World Health Care UCITS 32.5 - 32.5 32.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 27.4 - 27.11 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.4 - 87.4 87.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
FinEx Physically Held Gold USD 576 - 573 576.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Physical Palladium 103.7 - 102.75 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 22.27 - 22.26 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 30.86 - 30.66 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares European Property Yield UCITS 39.51 - 39.11 39.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 210.09 - 209.75 210.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 33.47 - 33.17 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
ETFs 3X Short USD Long EUR 13.699 - 13.699 13.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS 3x Long USD Short EUR 77.12 - 77.12 77.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
First Trust FactorFX Class C 18.77 - 18.77 18.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ETFS Physical Platinum 66 - 65.9 66.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.87 - 98.87 98.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Leveraged Gold ETC 31.255 - 31.255 31.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Physical PM Basket 83.96 - 83.96 83.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS Leveraged Silver ETC 3.98 - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
SPDR DJIA 217.2 - 217.2 217.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
ETFS 3x Long JPY Short EUR 19.13 - 19.13 19.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Short JPY Long EUR 44.14 - 44.14 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
ETFS Short Gold 22.25 - 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
ETFS 3x Short JPY Long EUR 38.576 - 38.576 38.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰