شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

797
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
45 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.85%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.28 41.26 41.26 41.3167 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.31 - 35.28 35.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 711 - 710.6 713.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think AMX 74.17 - 74 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Tips UCITS 181.1 - 181.1 181.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Platinum 68.18 - 67.59 68.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA UCITS 233.63 - 233.63 234.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Palladium 123 - 122.81 124.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi ETF S&P 500 UCITS 44.01 - 44.01 44.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 348.05 - 347.3 348.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Canada UCITS 110.83 - 110.39 110.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 36.47 - 36.44 36.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Total Market Neutral 60.13 - 60.13 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS-E Fund MSCI China A GO 11.74 - 11.7 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think European Equity UCITS 53.76 - 53.51 53.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard EUR Corporate Bond 52.09 - 52.09 52.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE North America 60.56 - 60.56 60.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 126.35 - 126.35 126.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Total Market Defensief 55.93 - 55.86 55.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Total Market Offensief 62.43 - 62.36 62.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 38.2 - 38.03 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.43 - 30.3 30.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FinEx Physically Held Gold USD 8.19 - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.25 - 85.25 85.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.99 - 30.36 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Morningstar North America 31.125 - 31.125 31.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Momentum Factor 28.107 - 28.107 28.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 92.56 - 91.71 93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR MSCI World Financials UCITS 34.23 34.21 34.1 34.23 0.07 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Liquidity Factor 29.95 - 29.946 29.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Asia Property Yield UCITS 25.53 - 25.37 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 121.22 - 121.21 121.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 96.79 - 96.6 97.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.69 - 88.69 89.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI EMU Socially Responsible 88.89 - 88.7 89.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Eurozone Government Bond 25.284 - 25.284 25.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 24.44 - 24.35 24.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 170.48 - 170.43 170.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 173.94 - 173.94 174.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 57.84 - 57.78 57.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 111.17 - 111.17 111.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core Euro Government Bond UCITS 123.39 - 123.28 123.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.19 - 28.99 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 32.36 - 32.34 32.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 128.98 - 127.98 128.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.78 - 98.73 98.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.92 - 143.87 144.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 171.09 - 171.05 171.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 156.7 - 156.7 156.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 21.03 - 20.99 21.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 213.72 - 213.28 213.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 233.64 - 233.5 233.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 88.73 - 88.73 89.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.617 - 20.617 20.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 135.36 - 135.27 135.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 20.64 - 20.6 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 60.44 60.08 60.08 60.44 0.07 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 133.99 - 133.99 134.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 34.9 - 34.78 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 35.13 35.15 34.73 35.15 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 55.261 - 55.129 55.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 81.55 - 81.55 81.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 34.92 - 34.92 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 94.89 - 94.78 94.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares AEX 53.79 - 53.59 53.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.04 - 22.92 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 32.82 - 32.64 32.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.505 - 35.25 35.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think AEX 54 - 53.8 54.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Global Equity 40.45 - 40.354 40.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Silver 13.27 - 13.19 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard USD Corp Bd 45.429 - 45.429 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 27.06 - 26.75 27.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU UCITS 108.12 - 107.71 108.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Dev World 53.87 - 53.81 53.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Japan USD 25.54 - 25.51 25.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Global Real Estate 39.297 - 39.158 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Turkey UCITS 15.63 - 15.45 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 240.06 - 239.8 240.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.45 - 24.4 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think iBoxx Corporate Bond 18.151 - 18.119 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.18 - 8.12 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO Dividend UCITS 20.69 - 20.58 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think iBoxx Government Bond 13.874 - 13.863 13.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.15 - 55.96 56.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Value Factor 29.584 - 29.556 29.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares China Large Cap UCITS 108.74 - 108.09 108.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 48.18 - 48.1 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 48.75 - 48.58 48.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.11 - 12.09 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Sustainable World UCITS 81.85 - 81.65 82.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 27.93 - 27.84 27.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Small UCITS 32.95 - 32.87 33.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Europe 29.169 - 28.991 29.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Min Volatility 28.76 - 28.73 28.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 46.573 - 46.529 46.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 30.28 - 30.16 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Think Morningstar High Dividend 27.645 - 27.505 27.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 101.54 - 101.16 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI North America UCITS 46.02 - 45.99 46.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 61.84 - 61.64 61.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.202 - 22.092 22.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 20.42 - 20 20.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 29.635 - 29.555 29.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 116.28 - 116.28 116.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.13 - 24.01 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 46.29 - 46.17 46.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 50.48 - 50.33 50.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 47.605 - 47.439 47.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares European Property Yield UCITS 40.65 - 40.55 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 72.76 - 72.7 72.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 129.52 - 129.32 129.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 47.12 - 46.83 47.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.402 - 12.402 12.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.433 - 24.243 24.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 49.69 - 49.28 49.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 23.41 - 23.32 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 41.21 - 41.12 41.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.89 - 206.55 207.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.46 - 16.16 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Gold 112.73 - 112.02 112.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
iShares US Property Yield UCITS 25.87 - 25.8 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 22.04 - 22.02 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Listed Private Equity UCITS 17.25 - 17.24 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
FinEx Physically Held Gold USD 614.4 - 608.8 614.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR MSCI World Health Care UCITS 33.97 33.87 33.87 34.02 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR MSCI World Technology 46.22 - 46.12 46.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 39.01 - 38.91 39.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
ETFS Physical PM Basket 92.4 - 92.4 92.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
First Trust FactorFX Class C 18.93 - 18.93 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
ETFS 3x Long USD Short EUR 78.24 - 78.24 78.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS 3x Long JPY Short EUR 22.89 - 22.89 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 17813 - 17813 17813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
ETFs 3X Short USD Long EUR 13.275 - 13.275 13.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
ETFS Leveraged Silver ETC 4.367 - 4.367 4.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
ETFS Short Gold 21.09 - 21.09 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
SPDR DJIA 223.15 - 223.15 223.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۴
L&G Global Equity UCITS 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS 3x Short JPY Long EUR 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۴
ETFS Leveraged Gold ETC 33.696 - 33.696 33.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 4.95 - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
ETFS Short JPY Long EUR 44.14 - 44.14 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳