کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

846
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
93 (12.37%)
تغییر ۳ ماهه
58 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
27 (3.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.01 45.78 44.01 45.78 0.08 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 739.7 - 738.6 740.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 568 - 567.2 569.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Tips UCITS 185.34 - 185.26 185.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI USA UCITS 246.25 - 244.57 246.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Dev World 56.45 - 56.2 56.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 46.44 - 46.44 46.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 116.01 - 115.6 116.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 40.49 - 40 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Total Market Neutral 61.6 - 61.31 61.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.97 - 13.88 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard EUR Corporate Bond 52.87 - 52.77 52.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust FactorFX Class C 18.95 - 18.91 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 59.71 - 59.7 59.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 7.9 - 7.84 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 87.17 - 86.89 87.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 29.926 - 29.613 29.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 100.33 - 100.33 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Asia Property Yield UCITS 26.25 - 26.16 26.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 105.1 - 104.98 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 89.9 - 89.46 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.12 - 100.1 100.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 116.51 - 115.91 116.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Global Infrastructure UCITS 25.43 - 25.15 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 173.61 - 172.61 173.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 57.95 - 57.71 57.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 112.95 - 112.44 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 135.48 - 135.18 135.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 171.8 - 171.75 171.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.58 - 12.483 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 89.78 - 89.33 89.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 63.84 - 63.57 63.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 134.88 - 134.73 134.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 55.63 - 55.63 55.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 83.56 - 83.17 83.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.86 - 15.62 15.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares AEX 56.87 - 56.85 57.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.59 - 24.57 24.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 35.55 - 35.48 35.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 37.525 - 37.345 37.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think AEX 57.06 - 57.02 57.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think AMX 82.19 - 82 82.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Physical Gold 108.25 - 108.06 108.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Global Equity 42.452 - 42.323 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard USD Corp Bd 46.296 - 46.257 46.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Bric 50 UCITS 28.83 - 28.75 28.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Japan USD 26.085 - 25.915 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Global Real Estate 39.368 - 39.037 39.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Turkey UCITS 13.73 - 13.63 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core S&P 500 UCITS 253.4 - 252.81 253.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 UCITS Dist 25.69 - 25.63 25.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think iBoxx Corporate Bond 18.377 - 18.361 18.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.56 - 8.56 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Dividend UCITS 22.63 - 22.56 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think European Equity UCITS 57.14 - 57.03 57.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think iBoxx Government Bond 14.028 - 14.006 14.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE North America 63.58 - 63.1 63.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 129.27 - 127.79 129.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Total Market Defensief 56.99 - 56.99 57.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Value Factor 30.526 - 30.341 30.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares China Large Cap UCITS 115.97 - 115.64 116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI World UCITS 50.76 - 50.67 50.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 51.96 - 51.9 52.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 37.92 - 37.73 37.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World UCITS Dist 40.93 - 40.86 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 32.46 - 32.46 32.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Sustainable World UCITS 85.53 - 84.95 85.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 29.735 - 29.54 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Small UCITS 35.35 - 35.26 35.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 28.1 - 27.55 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Developed Europe 30.89 - 30.839 30.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 48.938 - 48.824 49.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.37 - 32.32 32.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares US Property Yield UCITS 25.92 - 25.74 25.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Morningstar High Dividend 29.325 - 29.23 29.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Think Morningstar North America 32.305 - 32.1 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Momentum Factor 28.64 - 28.571 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 110 - 109.86 110.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI North America UCITS 48.35 - 48.09 48.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 64.39 - 64.26 64.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Financials UCITS 36.32 - 36 36.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Liquidity Factor 30.879 - 30.637 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 36.09 - 35.82 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 122.86 - 122.76 122.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 96.51 - 95.88 96.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Eurozone Government Bond 25.582 - 25.577 25.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.775 - 22.696 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 19.14 - 19.14 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 31.565 - 31.415 31.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.38 - 24.33 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Listed Private Equity UCITS 18.48 - 18.28 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 47.48 - 47.3 47.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 52.66 - 52.6 52.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 178.19 - 177.57 178.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 49.495 - 49.49 49.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares European Property Yield UCITS 42.06 - 41.88 42.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 76.57 - 76.43 76.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 131.77 - 131.57 131.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core Euro Government Bond UCITS 125.1 - 124.75 125.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 50.13 - 49.84 50.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.95 - 30.8 30.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 158.19 - 158.02 158.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 22.13 - 22 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 217.07 - 216.51 217.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 239.72 - 239.49 239.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.775 - 20.715 20.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 137.26 - 137.02 137.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.03 - 22 22.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.936 - 25.819 25.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 37.66 - 37.52 37.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 38.34 - 38.05 38.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 53 - 52.66 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 23.74 - 23.57 23.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 43.74 - 43.65 43.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 36.38 - 36.16 36.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.17 - 96.13 96.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 209.15 - 208.96 209.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 116.34 - 115.79 116.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Physical Palladium 119.2 - 116 119.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Physical PM Basket 89.54 - 88.57 89.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Nasdaq 100 UCITS 381.35 - 380.05 382.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Leveraged Silver ETC 4.003 - 4.003 4.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 18266 - 18266 18266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World Technology 51.52 - 51.37 51.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.39 - 12.25 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World Health Care UCITS 31.95 - 31.95 32.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.15 - 144.1 144.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 22.02 - 22 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Physical Silver 12.59 - 12.55 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
ETFs 3X Short USD Long EUR 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Think Total Market Offensief 64.41 - 64.1 64.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
SPDR MSCI World UCITS 18.44 - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS Physical Platinum 73.95 - 73.95 73.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 35.05 - 35.05 35.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.67 - 98.66 98.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Leveraged Gold ETC 32.45 - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
L&G Global Equity UCITS 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
ETFS 3x Long USD Short EUR 79.27 - 79.27 79.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.37 - 5.37 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR DJIA 232 - 232 232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
ETFS 3x Long JPY Short EUR 22.825 - 22.825 22.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Gold 20.851 - 20.851 20.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
ETFS 3x Short JPY Long EUR 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۴
ETFS Short JPY Long EUR 44.14 - 44.14 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳