کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

821
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:48:00
4 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
86 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
8 (1.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 724.84 - 724.84 724.84 0.64 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۹
FinEx Physically Held Gold USD 598.8 - 598.8 598.8 4.20 0.70% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 19.939 - 19.939 19.939 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.98 - 85.98 85.98 0.15 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.14 - 100.14 100.14 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 81.59 - 81.59 81.59 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Think European Equity UCITS 55.16 - 55.16 55.16 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Think Total Market Defensief 57.55 - 57.55 57.55 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 89.28 - 89.28 89.28 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 30.155 - 30.155 30.155 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 90.49 - 90.49 90.49 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Vanguard FTSE Dev World 56.15 - 56.15 56.15 0.23 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Vanguard FTSE North America 63.75 - 63.75 63.75 0.19 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 36.31 - 36.31 36.31 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Vanguard Global Liquidity Factor 30.571 - 30.571 30.571 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.075 - 12.075 12.075 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 136.17 - 136.17 136.17 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 160.41 - 160.41 160.41 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 20.55 - 20.55 20.55 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares EURO STOXX Small UCITS 33.73 - 33.73 33.73 0.08 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI North America UCITS 48.31 - 48.31 48.31 0.14 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 56.8 - 56.8 56.8 0.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
FinEx Physically Held Gold USD 8.27 - 8.27 8.27 0.06 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 210.33 - 210.33 210.33 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI EMU UCITS 113.4 - 113.4 113.4 0.14 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Taiwan UCITS 37.31 - 37.31 37.31 0.13 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.59 - 98.59 98.59 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI USA UCITS 247.15 - 247.15 247.15 0.73 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 253.27 - 253.27 253.27 0.14 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard Global Min Volatility 30.964 - 30.964 30.964 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard Global Value Factor 28.213 - 28.213 28.213 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
First Trust FactorFX Class C 18.84 - 18.84 18.84 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 56.946 - 56.946 56.946 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Amundi ETF S&P 500 UCITS 46.68 - 46.68 46.68 0.16 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
UBS MSCI EMU Socially Responsible 95.19 - 95.19 95.19 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard Global Momentum Factor 29.547 - 29.547 29.547 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
SPDR MSCI World Financials UCITS 35.45 - 35.45 35.45 0.24 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 37.71 - 37.71 37.71 0.20 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 34.59 - 34.59 34.59 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Source NASDAQ Biotech 29.45 - 29.45 29.45 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 15.55 - 15.55 15.55 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 59.3 - 59.3 59.3 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.13 - 12.13 12.13 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Listed Private Equity UCITS 18.7 - 18.7 18.7 0.08 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 178.9 - 178.9 178.9 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
SPDR MSCI World Health Care UCITS 34.23 - 34.23 34.23 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 118.28 - 118.28 118.28 0.11 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares $ Tips UCITS 189.46 - 189.46 189.46 0.37 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 138.16 - 138.16 138.16 0.18 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Think AMX 78.28 - 78.28 78.28 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 37.88 - 37.88 37.88 0.13 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard EUR Corporate Bond 53.5 - 53.5 53.5 0.27 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares STOXX Europe 50 UCITS 32.095 - 32.095 32.095 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 125.2 - 125.2 125.2 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares US Property Yield UCITS 27 - 27 27 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Canada UCITS 114.36 - 114.36 114.36 0.22 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares China Large Cap UCITS 103.85 - 103.85 103.85 0.77 0.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
SPDR MSCI World Technology 50.62 - 50.62 50.62 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 133.74 - 133.74 133.74 0.44 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard Eurozone Government Bond 26.266 - 26.266 26.266 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Korea UCITS Dist 34.25 - 34.25 34.25 0.10 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.37 - 144.37 144.37 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard FTSE Japan USD 25.45 - 25.45 25.45 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.57 - 56.57 56.57 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 29.39 - 29.39 29.39 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 94.23 - 94.23 94.23 0.20 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Asia Property Yield UCITS 26.35 - 26.35 26.35 0.19 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 44.85 - 44.85 44.85 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 48.654 - 48.654 48.654 0.14 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 132.59 - 132.59 132.59 0.16 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.29 - 24.29 24.29 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 34.75 - 34.75 34.75 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Nasdaq 100 UCITS 374.1 - 374.1 374.1 1.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares Bric 50 UCITS 26.43 - 26.43 26.43 0.13 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Think Morningstar North America 32.305 - 32.305 32.305 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 52.1 - 52.1 52.1 0.07 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 22.55 - 22.55 22.55 0.34 1.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
ETFS-E Fund MSCI China A GO 12.12 - 12.12 12.12 0.09 0.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Japan UCITS Acc 126.68 - 126.68 126.68 0.27 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 28.96 - 28.96 28.96 0.15 0.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 221.95 - 221.95 221.95 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core Euro Government Bond UCITS 128.31 - 128.31 128.31 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 49.62 - 49.62 49.62 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 21.831 - 21.831 21.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think iBoxx Corporate Bond 18.65 - 18.65 18.65 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think Global Equity 41.696 - 41.696 41.696 0.15 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ETFS Physical Palladium 122.81 - 122.81 122.81 0.16 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 26.15 - 26.15 26.15 0.09 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 114.48 - 114.48 114.48 0.54 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think Sustainable World UCITS 84.06 - 84.06 84.06 0.43 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ETFS Physical Platinum 67.39 - 67.39 67.39 0.31 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think Total Market Offensief 64.95 - 64.95 64.95 0.85 1.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 116.32 - 116.32 116.32 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.067 - 24.067 24.067 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think Morningstar High Dividend 28.09 - 28.09 28.09 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 254.3 - 254.3 254.3 0.74 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares EURO Dividend UCITS 20.54 - 20.54 20.54 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard USD Corp Bd 47.536 - 47.536 47.536 0.07 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares AEX 55.07 - 55.07 55.07 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think Global Real Estate 41.15 - 41.15 41.15 0.11 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 51 - 51 51 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.36 - 35.36 35.36 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ETFS Physical Silver 12.49 - 12.49 12.49 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.67 - 15.67 15.67 0.22 1.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard FTSE Developed Europe 30.35 - 30.35 30.35 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 20.88 - 20.88 20.88 0.29 1.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 40.47 - 40.47 40.47 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 185.08 - 185.08 185.08 0.29 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.88 - 23.88 23.88 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ETFS Physical Gold 113.81 - 113.81 113.81 0.92 0.81% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 75.6 - 75.6 75.6 0.17 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Turkey UCITS 12.5 - 12.5 12.5 0.07 0.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 50.56 - 50.56 50.56 0.16 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 25.68 - 25.68 25.68 0.07 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 49.144 - 49.144 49.144 0.17 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Think iBoxx Government Bond 14.341 - 14.341 14.341 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 64.11 - 64.11 64.11 0.11 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 23.55 - 23.55 23.55 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares European Property Yield UCITS 41.93 - 41.93 41.93 0.11 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 31.36 - 31.36 31.36 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 108.7 - 108.7 108.7 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.79 - 34.79 34.79 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.778 - 40.778 44.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۳۱
ETFS Physical PM Basket 92 - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
ETFS Leveraged Silver ETC 3.977 - 3.977 3.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
ETFS 3x Long USD Short EUR 80.03 - 80.03 80.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Think Total Market Neutral 61.73 - 61.73 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.34 - 95.34 95.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
SPDR MSCI World UCITS 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
ETFs 3X Short USD Long EUR 12.75 - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
KraneShares CSI China Internet 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 45.18 - 45.18 45.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 172.77 - 172.77 172.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 43.71 - 43.71 43.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Think AEX 56.26 - 56.26 56.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 28.8 - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
ETFS Leveraged Gold ETC 35.323 - 35.323 35.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 17370.73 - 17370.73 17370.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR DJIA 229.7 - 229.7 229.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi 2GOLD iNAV 53.48 - 53.48 53.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۷
L&G US Equity UCITS 9.35 - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24 - 24 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
L&G Global Equity UCITS 9.21 - 9.21 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
ETFS Short Gold 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS 3x Short JPY Long EUR 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۴
ETFS Short JPY Long EUR 44.14 - 44.14 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳