شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23171
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 07:15:06
39 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
154 (0.66%)
تغییر ۶ ماهه
154 (0.66%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

61,918
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:31:47
1,363 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
48,171 (350.43%)
تغییر ۶ ماهه
61,163 (8,105.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dai Thien Loc Corp 33650 2970.92B - 33650 33650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
Pomina Steel Corp 5580 2934.50B - 5580 5580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Quoc Cuong Gia Lai JSC 4180 2916.37B - 4180 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Ha Do Group JSC 32950 2887.59B - 32800 32950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Vietnam Electric Cable Corp 56500 2871.36B - 56000 56500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۲
Loc Troi 20900 2619.29B - 20900 20900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
NoiBai Cargo Terminal Services JSC 70900 2611.34B - 70900 70900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Imexpharm Corp 53000 2607.57B - 52200 53000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
BaoMinh Insurance Corp 25200 2589.89B - 25200 25300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Nam Kim Steel JSC 6990 2567.50B - 6990 6990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
International Development & Investm 5090 2551.62B - 5090 5120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
VietTien Garment 50000 2531.34B - 50000 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Saigon Port 7400 2530.65B - 7400 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Viet Nam Italy Steel JSC 25000 2525.00B - 25000 25000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Song Da Urban & Industrial Zone Inv 16400 2505.76B - 16400 16400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Danang Rubber JSC 23450 2464.95B - 23450 23450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Tan Tao Investment and Industry 2700 2327.04B - 2690 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Thac Mo Hydropower JSC 35550 2310.00B - 35300 35550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Dong Anh Electrical Equipment Manuf 112000 2266.48B - 112000 112000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۰۱
Thai Nguyen Iron 10000 2171.07B - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Southern Hydropower JSC 22850 2155.34B - 22850 22850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
NAVIBANK 9700 2143.22B - 9400 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
A Vuong Hydropower 30000 2101.46B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
CuongThuan Idico Development Invest 22000 2003.40B - 21900 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Viet Nam Vegetable Oils 10500 1973.16B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۰۱
POST TELECOMMU 15500 1945.58B - 15400 15500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Dinhvu Port Investment Development 38200 1920.00B - 38200 38200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
NBB Investment Corp 20300 1919.41B - 20300 20900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Apax 20200 1918.31B - 20150 20200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kido Frozen Foods 30400 1904.00B - 30400 30400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Electrical Equipment 26350 1903.20B - 26350 26350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Viet Nam Seaproducts 14500 1875.00B - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Vinacomin Minerals 13000 1874.00B - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
CMC Corp 36800 1872.11B - 36800 36800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Ha Noi Tourist 23000 1869.95B - 23000 23000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Dry Cell and Storage Battery 25200 1849.57B - 25100 25200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CEO Group JSC 8800 1821.97B - 8100 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Dabaco 23700 1813.72B - 23600 23700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۳۶
Tuong An Vegetable Oil JSC 23500 1809.17B - 23400 23500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Binh Dien Fertilizer JSC 12800 1800.79B - 12000 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱