شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23173
قیمت روز
7 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ساعت 11:04:08
30 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
224 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
175 (0.75%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

70,997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:31:35
9,168 (14.83%)
تغییر ۳ ماهه
56,834 (401.29%)
تغییر ۶ ماهه
70,221 (9,047.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sai Gon Ground 80300 - 80300 80300 300.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
Hanoi Rubber 6600 - - 6600 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Petec Coffee 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ha Thai Railway 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nam Hoa Trading 58000 - - 58000 58000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Viet Nam Salvage 8609 - - 8609 8609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Softech Corp 3000 - - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Binh Dinh Pharma 49000 - 49000 49000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Petrovietnam Oil Nam Dinh 7700 - - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Labour and Expert 12900 - - 12900 12900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Phuong Dong Viet Transport 3700 - - 3700 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Hai Phat Invest 26300 - 26300 26300 300.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
HFT Securities 14000 - - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۳۲
Vina Printing and Trading 13000 - - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Viet Nam Rubber 9300 - - 9300 9300 100.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Tay Nam Da Mai Coal Vinacomin 9300 - - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۰۱
EVN Finance 5700 - 5700 5700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۰۱
HUD4 Investment 4900 - - 4900 4900 400.00 8.16% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Union of Survey 5700 - - 5700 5700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Yen Lao Railway 7900 - - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
Binh Dinh Pharma 60400 - - 60400 60400 500.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
VCC Engineering 35000 - - 35000 35000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Power Generation 9700 - - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Lilama 69-3 8000 - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
North Books Educational 6800 - - 6800 6800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Tien Phong Commercial 21500 - 21350 21350 21500 200.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
Song Da 702 Hydroelectric 2300 - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۷:۳۲
Kiengiang Urban 15900 - - 15900 15900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Vietnam Ceramic Glass 2900 - - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۳۲
Cantcimex 27800 - 25600 27800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Vietnam Airlines 34650 34900 34650 34900 500.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ba Ria Urban 13300 - - 13300 13300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۳۲
Duc Trung Invest 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Thi Nai Port 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Petroleum Logistic 5000 - - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Central Pharmaceutical N3 11500 - - 11500 11500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۳
Nam Ha Viet Thai 13900 - - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Trung An Water Supply 17000 - - 17000 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Railway Transport 4000 - - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Hanel Plastics 29000 - - 29000 29000 3500.00 13.73% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲