شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1029
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 06:21:07
0 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
1 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:23
99 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
216 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
687 (9.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Encompass 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
CGE Energy 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Megalith Financial Acquisition 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۳:۰۲
HPIL 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Citizens Virginia 24.3 - 24.3 24.3 1.50 6.17% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Century Financial 22.1 - 22.1 22.1 0.10 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Rich Cigars 0.07 - - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Green Energy 0.0003 - - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Aperture Health 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Rmg Acquisition 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Globalive Tech 0.091 - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Allegro Merger 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Alternaturals 0.0024 - - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Moro 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Shanrong Biotech 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Leisure Acquisition 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Trident Acquisitions 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Associates First 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Dd3 Acquisition 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
CAVU Resources 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
HQ Global Education 0.003 - 0.003 0.003 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۲
American Riviera Bank 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Qwest 6 75 Notes 2057 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
New York Health 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 25.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Transatlantic Mining 0.0459 - - 0.0459 0.0459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۶
Eagle Point Cred 16.04 - - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۶
Sears Canada 0.011 - - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۶
Navios Maritime Containers 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
BioForce Nanosciences 0.3 - 0.3 0.3 0.20 66.67% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Roscan Gold 0.2061 - 0.2061 0.2061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Edtechx 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Baristas Coffee 0.028 - - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Medically Minded 0.0037 - - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Blockchain Industries 1.25 - 1.25 1.25 0.24 23.76% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Global Pole Trusion 0.3 - - 0.3 0.3 0.08 26.67% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۲
Enable 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Phoenix Life Sciences 1.1 - 1.1 1.1 0.10 9.09% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Ameramex Intl Inc 0.016 - - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Future Healthcare 0.0895 - - 0.0895 0.0895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Planet Resource Reco 0.0012 - - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶