کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:04
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:54
1,077 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
705 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
180 (0.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pandora 306.3 48.55B - 305.8 310.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Enel 6.601 48.23B - 6.547 6.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Zurich Insurance Group 381.4 48.07B - 380.81 381.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Husqvarna B 82.31 47.28B - 81.38 82.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
JMH 63.746 46.54B - 63.746 63.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Ambu 117.62 46.16B - 117.62 117.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Aker 499.05 46.15B - 499.05 499.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Air Liquide 126.97 45.80B - 126.85 127.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Deutsche Post 31.125 45.11B - 31.035 31.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Lloyds Banking 54.63 44.82B - 53.28 54.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Prudential 1533 44.80B - 1508 1533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Tryg 196.55 44.80B - 196 196.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Reckitt Benckiser 6268 44.66B - 6268 6379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Continental AG 126.61 44.06B - 126.38 126.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Henkel ST 85.62 43.80B - 85.2 85.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
BBVA 4.832 43.69B - 4.8 4.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Danone 79.63 43.60B - 79.63 80.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Telefonica 6.768 43.12B - 6.763 6.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Adidas 273.43 42.96B - 272.2 273.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Safran 143.82 42.66B - 142.35 144.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Novatek DRC 197 42.29B - 196.9 198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
GN Store Nord 285.45 41.93B - 281.52 285.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Marsh&McLennan 99.55 41.67B - 99.55 99.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Credit Suisse 13.13 41.62B - 13.06 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Intesa Sanpaolo 2.183 41.54B - 2.163 2.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Subsea 7 99.92 41.23B - 98.68 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Iberdrola 9.17 40.60B - 9.13 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
JSH 39.25 40.43B - 39.25 39.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۷:۰۲
Schneider Electric 82.15 40.32B - 80.98 82.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Moneta Money Bank 75.12 38.66B - 75.12 75.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۳۲
Shire 4690 38.38B - 4600 4720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۳۵
Orange 13.85 37.89B - 13.84 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Relx NV 18.6875 37.55B - 18.6875 18.6875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۰:۳۳
ORLEN SA 109.4 37.30B - 109.4 93.9772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ford Motor 9.57 37.12B - 9.37 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Pernod Ricard 165.03 36.93B - 164.95 167.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
SSAB A 30.71 36.91B - 30.71 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Fresenius SE 45.87 36.16B - 45.59 45.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Electricite de France 10.45 35.54B - 10.45 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
PZU SA 42.09 34.83B - 42.09 42.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲