کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.249
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:41:03
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
5 (20.83%)
تغییر ۳ ماهه
6 (26.09%)
تغییر ۶ ماهه
7 (31.82%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,041
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:22
729 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
554 (2.84%)
تغییر ۶ ماهه
418 (2.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merck&Co 74.26 139.90B - 74.26 74.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC 612 139.12B - 611.7 614.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Total 47.767 138.61B - 47.767 48.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Unilever 54.68 138.24B - 54.29 54.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
IBM 163.14 128.24B - 140.94 163.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
AbbVie 64.63 125.95B - 64.63 64.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Coloplast 796 125.00B - 793.2 797.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Unilever 4937.5 122.14B - 4906 4937.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
BP 517 114.13B - 514.82 530.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Carlsberg B 988.9 113.37B - 988.9 993.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Honeywell 165.17 107.60B - 165.17 167.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Philip Morris 65.74 107.52B - 65.74 65.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Abbott Labs 83.6853 106.93B - 83.6853 83.6853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
SAP 107.7 106.29B - 107.7 108.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
General Electric 8.403 101.27B - 8.403 8.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Booking 2067.98 97.65B 2063 2063 2067.98 4.08 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
DSV 653.2 95.94B - 647.61 653.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Lundin Petroleum 309.4 95.37B - 309 326.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
BHP Billiton PLC 1794.6 93.84B - 1792.6 1816.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Siemens AG 96.78 93.25B - 96.58 96.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Schlumberger 37.57 92.85B - 37.57 37.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Eli Lilly 110.49 91.76B - 110.49 110.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲
Yara International 391.35 90.99B - 389.9 393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Inditex 26.61 89.17B - 26.61 26.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Vestas Wind 546.3 88.47B - 543.48 546.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Lundbeck 229.85 88.37B - 229.58 231.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
British American Tobacco 2950 87.62B - 2925.56 2961.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Alfa Laval AB 197.18 87.50B - 197.18 198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Kinnevik B 267.2 86.24B - 264.1 267.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Sanofi 80.14 85.93B - 79.65 80.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Bayer 66.92 85.47B - 66.92 67.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Volkswagen ST 159.03 84.76B - 158.7 159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Industrivarden A 221.8 84.26B - 221.8 222.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Allianz 209.25 83.84B - 209.25 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Marine Harvest 210.25 80.27B - 209.1 210.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Santander 325.45 78.55B - 324.89 328.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Swedish Match 402.7 78.19B - 402.7 405.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Boliden AB 245.7 77.98B - 245.7 248.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Chr. Hansen 576 76.93B - 560 576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Industrivarden C 216.1 76.61B - 215.6 216.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴