کالایاب
شاخص یاب
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:31:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:01:39
13 (10.83%)
تغییر ۳ ماهه
17 (14.66%)
تغییر ۶ ماهه
26 (24.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finance House 1.63 527.17M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Gulf General Investments 0.119 474.70M - 0.119 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۳:۳۷
Islamic Arab Insurance 0.675 469.48M - 0.673 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Al Sagr National Insurance 1.85 455.40M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۸:۳۳
Abd Nat Takafu 2.75 440.00M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Ad Shipbldg Co 1.37 428.22M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
Fujairah Cement Industries 1.32 427.04M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Foodco Holding PJSC 3.1 420.00M - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Arabian Scandinavian 2.7 408.10M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Dubai National Insurance 5 404.25M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
Rak Cement Co 0.71 391.31M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
Ras Al Khaimah National Insurance 1.87 385.00M - 1.87 1.87 0.20 10.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۴۱
Al Baraka Banking 0.416 372.86M - 0.416 0.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
Al Qaiwain Cement 0.955 366.63M - 0.955 0.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Dubai Insurance Co PSC 4 360.00M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
National General Insurance 2.1 314.90M - 2.1 2.1 0.05 2.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Takaful Emarat PSC 1.39 310.50M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Emirates REIT CEIC 0.691 308.61M - 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۳۲
Arab Insurance 1.2 277.22M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Int Financial Advisors 0.61 226.83M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۲
Fujairah Building Industries 1.08 212.15M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
AAN Digital Services 0.22 211.43M - 0.22 0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Al Khaleej Investment 1.74 210.00M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Al Salam Sudan 1.13 169.79M - 1.08 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Ras Al Khaimah Poultry 1.49 163.30M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۳:۳۱
National Building Materials 0.4 156.00M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۳۳
United Foods 5 155.79M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۳
National Int Co Hld 0.85 155.39M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dubai Islamic Insurance 0.45 151.70M - 0.445 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Oman Emirates Holding 0.41 139.41M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱:۳۲
Al Madina Finance 0.215 137.68M - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Marka Pjse 0.28 137.50M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Al-Salam Group 0.455 123.00M - 0.45 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Methaq 0.74 112.50M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
National Takaful 0.72 109.50M - 0.72 0.72 0.09 14.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۳۶
Green Crs Ins 0.5 108.00M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
Ekttitab Holding 0.207 106.14M - 0.207 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Al Khazna Ins 0.25 105.00M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Insurance Hous 0.85 102.00M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Takaful House 0.603 93.75M - 0.603 0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲