کالایاب
شاخص یاب
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:26:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:20
11 (8.80%)
تغییر ۳ ماهه
19 (16.24%)
تغییر ۶ ماهه
29 (27.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deyaar Development 0.34 2.44B - 0.34 0.34 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Al Salam Bank 0.856 2.39B - 0.856 0.856 0.01 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Rak Ceramics 1.58 2.24B - 1.54 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Bank Of Sharja 0.836 2.23B - 0.836 0.836 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
United Arab Bk 1 2.08B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۲
Orascom Construction 6.285 1.85B - 6.285 6.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۳۲
National Corp Tourism Hotels 1.5 1.59B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۲
AJMAN BANK PJSC 0.908 1.58B - 0.908 0.908 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Commercial Bank International 0.83 1.56B - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Ad Natl Ins Co 2.8 1.46B - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Eshraq Properties Co PJSC 0.41 1.42B - 0.41 0.41 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲:۳۲
Ad Aviation 2.71 1.38B - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Rak Properties 0.45 1.26B - 0.45 0.45 0.01 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Gulf Medical Projects Co PSC 1.35 1.24B - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Manazel Real Estate 0.413 1.20B - 0.413 0.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Dubai Refreshments 10.2 1.19B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۳۳
Ithmaar 0.257 1.11B - 0.257 0.257 0.01 2.39% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
SHUAA Capital PSC 0.961 1.09B - 0.961 0.961 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Amlak Finance 0.311 1.09B - 0.311 0.311 0.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Emirates Ins C 7.7 1.07B - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۲
Arkan Building 0.473 1.03B - 0.473 0.473 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
National Cement Co 2.4 1.00B - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴:۳۲
Al Qudra 0.91 873.70M - 0.91 0.91 0.01 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Oman Insurance Co 2.26 831.37M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
Khaleeji Bank 0.51 819.34M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Gulf Cement Co 0.74 804.67M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Gulf Navigation Hld 0.75 798.79M - 0.75 0.75 0.02 2.53% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Al Ramz Corp 0.96 758.88M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
National Marine Dredging 3.5 752.50M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Al-Mazaya Holding 2 736.53M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۴
Depa 0.77 692.67M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۳۲
Union Insurance 0.9 671.81M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۴
Em Driving Co 8 664.42M - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
International Holding Co 5.02 657.90M - 5.02 5.02 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Drake&Scull Int 0.37 650.09M - 0.37 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Sudatel Telecom Group 0.395 593.23M - 0.395 0.395 0.01 2.86% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Sharjah Cement AD 0.9 577.84M - 0.9 0.9 0.06 6.67% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Al Ain Ahlia Insurance 33 570.00M - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Rak Cmt & Cons 1.09 560.18M - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Buhaira Nat In 1.99 550.00M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳