کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1759
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:29:04
0 (3.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
18 (9.84%)
تغییر ۳ ماهه
32 (18.93%)
تغییر ۶ ماهه
29 (16.86%)
نوسان سالیانه

BIST 30

123,975
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:54
16,935 (15.82%)
تغییر ۳ ماهه
4,256 (3.55%)
تغییر ۶ ماهه
5,044 (4.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ege Profil 9.3 823.57M - 9.21 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Hektas 15.3 808.64M - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Is Yatirim Menkul Degerler 3.9 784.55M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Kartonsan 311.9 783.87M - 311.9 311.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
ODAS Elektrik 1.77 737.12M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Beyaz Filo 3.47 736.78M - 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Hurriyet Gazete 0.79 723.12M - 0.78 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Ulusoy Elektrik 26.4 712.80M - 26.4 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Componenta Dok 30 708.55M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Ayen Enerji 2.29 701.27M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Bera 2.28 700.28M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Tumosan 4.36 687.70M - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Akmerkez GYO 20.32 687.15M - 20.32 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
Ozak GYO 1.64 677.50M - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Sarkuysan 3.52 676.00M - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Dogan Gazete 14.5 615.30M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
Halk GYO 0.98 615.00M - 0.95 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
Netas Telekom 9.08 607.13M - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Besiktas 1.82 604.80M - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Tat Gida 4.93 599.76M - 4.93 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Afyon Cimento 4.33 595.00M - 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Izocam 20.14 577.53M - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Marshall 33.76 562.50M - 33.76 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Akenerji 0.59 561.46M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Unye Cimento 2.9 561.08M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Cemtas 5.43 547.29M - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Sinpas GYO 0.77 541.38M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Teknosa 2.72 540.10M - 2.72 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Cemas 1.02 528.51M - 1.02 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
Bursa Cimento 4.59 516.38M - 4.5 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Vakko 3.98 494.40M - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
DYO Boya 3.61 494.00M - 3.61 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Finans Finansal 4.5 483.00M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Turcas Petrol 2.01 480.60M - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Indeks 7.7 470.40M - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Alarko Carrier 36.44 464.40M - 36.44 36.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Tukas Gida 4.82 463.51M - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Alkim Kimya 26.54 461.12M - 26.48 26.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Alarko GYO 44.84 460.97M - 44.74 45.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Vakif GYO 1.96 450.23M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲