کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.176
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:03:06
0 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
2 (1%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:46
18 (9.84%)
تغییر ۳ ماهه
31 (18.24%)
تغییر ۶ ماهه
29 (16.86%)
نوسان سالیانه

BIST 30

124,907
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:03:19
13,847 (12.47%)
تغییر ۳ ماهه
4,667 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
4,604 (3.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kardemir D 2.21 4.94B - 2.21 2.21 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Kardemir A 2.18 4.94B 2.19 2.15 2.19 0.02 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Kent Gida 122.3 4.76B - 122.3 122.3 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Trakya Cam 2.78 4.67B - 2.78 2.78 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
ICBC Turkey 3.66 3.87B - 3.66 3.66 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Anadolu Hayat 5.11 3.70B - 5.11 5.11 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Migros 20.4 3.59B - 20.4 20.4 0.10 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
T Tuborg 8.25 3.35B - 8.25 8.25 0.06 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Zorlu Enerji 1.21 3.30B - 1.21 1.21 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Aygaz AS 11.2 3.30B - 11.2 11.2 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
CarrefourSA 3.45 3.26B - 3.45 3.45 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Vestel 10.52 3.10B - 10.52 10.52 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
MLP Saglik 14.33 2.99B 14.5 14.19 14.5 0.13 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Tesco Kipa 2.53 2.89B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۳۳
TSKB 0.92 2.74B - 0.92 0.92 0.01 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Turk Traktor 40 2.72B - 40 40 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Torunlar GYO 1.88 2.68B - 1.88 1.88 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
DO & CO 547.4 2.67B - 547.4 547.4 0.80 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Pegasus 60.1 2.59B 59.95 57.05 60.1 3.10 5.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Aksa Enerji Uretim 2.7 2.58B 2.69 2.67 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Dogan Holding 1.41 2.56B 1.39 1.39 1.41 0.03 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Aslan Cimento 32.3 2.50B - 32.3 32.3 0.36 1.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Koza Anadolu 8.34 2.42B - 8.34 8.34 0.06 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Turkiye Kalkinma 15.04 2.38B 15.07 14.98 15.15 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Selcuk Ecza Deposu 5.33 2.38B 5.35 5.33 5.35 0.05 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
EIS 2.79 2.34B - 2.79 2.79 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Polisan Holding 2.43 2.28B 2.44 2.43 2.44 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Aksa Akrilik 9.49 2.16B 9.46 9.3 9.49 0.12 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Anadolu Cam 2.86 2.14B 2.87 2.85 2.87 0.04 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Anadolu Sigorta 4.2 2.13B - 4.2 4.2 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Vestel Beyaz 15.17 2.10B - 15.17 15.17 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Is Finansal Kiralama 2.21 2.03B 2.2 2.19 2.21 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
Boyner Perakende 8.13 2.02B 8.14 8.13 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Akcansa 6.23 1.90B - 6.23 6.23 0.03 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Mavi Giyim Sanayi 39.8 1.90B 39.64 39.6 39.8 0.74 1.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Brisa 5.75 1.90B - 5.75 5.75 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Otokar 132.5 1.86B - 132.5 132.5 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
AvivaSA 9.18 1.75B - 9.18 9.18 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Kerevitas 2.27 1.71B 2.25 2.21 2.27 0.04 1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Dogus Otomotiv 6.51 1.56B - 6.51 6.51 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲