کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:53:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,119
قیمت روز
3 (0.27%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:01
160 (16.68%)
تغییر ۳ ماهه
156 (16.20%)
تغییر ۶ ماهه
248 (28.47%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,230
قیمت روز
33 (0.4%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:33:06
357 (4.54%)
تغییر ۳ ماهه
411 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
430 (5.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Motor 24.8 38.96B - 24.8 24.8 0.45 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Chipbond Tech 58.6 38.88B - 58.6 58.6 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
E Ink 28.65 38.83B - 28.65 28.65 0.35 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Compeq 37.5 38.73B - 37.5 37.5 0.65 1.76% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Wan Hai 18.8 37.93B - 18.8 18.8 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
PharmaEssentia 113 37.51B - 113 113 0.50 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CTCI 43.7 37.40B - 43.7 43.7 0.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Hota 113.5 36.46B - 113.5 113.5 1.50 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
UBOT 10.6 36.39B - 10.6 10.6 0.10 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Union Bank Pref 54.9 36.39B - 54.9 54.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۳۲
King’s Town Bank 32 36.38B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
Transcend Info 64.8 36.23B - 64.8 64.8 0.20 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
LHIC 34.15 36.11B - 34.15 34.15 0.45 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
GUC Corp 262 35.98B - 262 262 3.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CSCC 127.5 35.54B - 127.5 127.5 1.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CPDC 10.6 34.02B - 10.6 10.6 0.05 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Sino Horizon 25 34.02B - 25 25 0.30 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
APT 6.22 34.00B - 6.22 6.22 0.04 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
T.C.C.B. 12 33.92B - 12 12 0.05 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Wafer Works 33.75 33.92B - 33.75 33.75 0.30 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Ta Chen 38.35 33.82B - 38.35 38.35 0.65 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Feng Hsin 53.6 33.67B - 53.6 53.6 0.40 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
King Yuan 36.6 33.63B - 36.6 36.6 1.60 4.57% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
TCI 325 33.59B - 325 325 5.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Simplo Tech 271 33.39B - 271 271 2.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Yulon Motor 20.3 32.72B - 20.3 20.3 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Jih Sun Financial 10.05 32.56B - 10.05 10.05 0.15 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Grape King Bio 187.5 32.27B - 187.5 187.5 2.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Concraft 172.5 32.15B - 172.5 172.5 2.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Poya Intl 440 32.14B - 440 440 4.50 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Acceptance 113.5 31.99B - 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
FEIB 12.15 31.83B - 12.15 12.15 0.10 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Eternal Materials 25.6 31.64B - 25.6 25.6 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Mercuries Life 10.75 31.30B - 10.75 10.75 0.05 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
GTK 43.5 30.89B - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Aspeed Tech 860 30.37B - 860 860 7.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Waterland 10.95 29.68B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Casetek 55.9 29.61B - 55.9 55.9 0.50 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Flexium 97 29.60B - 97 97 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
momo.com 267.5 29.55B - 267.5 267.5 3.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳