شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0028
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 01:30:57
0 (2.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

562
قیمت روز
1 (0.24%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 02:31:27
25 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
38 (7.25%)
تغییر ۶ ماهه
89 (18.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deutsche Telekom AG 16.886 80.20B - 16.886 16.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
BNP Paribas 46.4 76.45B - 46.4 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
Kraft Heinz 30.03 75.88B - 30.03 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Goldman Sachs 190.18 71.37B - 190.18 190.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
BMW ST 72.72 69.96B - 72.02 72.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
Daimler 47.45 69.91B - 47.42 47.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Deutsche Telekom AG 15.5 69.35B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Starbucks 71.64 67.41B - 71.64 71.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Starbucks 81.45 66.78B - 81.45 81.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
ENI 16.622 66.30B - 16.622 16.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
Vodafone Group PLC 1.558 63.69B - 1.55 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Micron 36.21 60.82B - 36.21 36.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Biogen Inc 232 60.67B - 232 232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
BMW ST 61.58 60.50B - 61.58 61.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
Mondelez 45.72 60.48B - 45.72 45.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Micron 38.05 60.25B - 38.05 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Mondelez 51.13 59.92B - 51.13 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Altaba 61.51 59.88B - 61.51 61.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Lloyds Banking 0.828 58.66B - 0.828 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
AXA 25.56 58.42B - 25.56 25.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Tesla 222.66 58.23B - 222.66 222.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
UBS Group 11.91 58.20B - 11.91 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۰۱
Tesla 216.32 57.69B - 216.32 216.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Celgene 89.4 57.03B - 89.4 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Heineken 99 57.02B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۶
Colgate-Palmolive 70.98 56.54B - 70.98 70.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Vinci 100 56.14B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۴
Colgate-Palmolive 73.5 56.01B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Enel 6.225 55.77B - 6.225 6.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
General Motors 35.3 55.52B - 35.3 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
ING Groep 11.28 55.38B - 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Intuitive Surgical 502 53.71B - 502 502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Air Liquide 129.6 52.96B - 129.6 129.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Deutsche Post 31.13 52.17B - 31.13 31.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Continental AG 144.6 50.95B - 144.6 144.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Danone 60 50.42B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
T-Mobile US Inc 74.29 50.13B - 74.29 74.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۵۵
Adidas 297.2 49.68B - 297.2 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Intesa Sanpaolo 2.068 48.04B - 2.068 2.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱:۰۲
ABB 21.56 46.28B - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۰۱