کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0177
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:27:07
0 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:55
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
4 (13.79%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

543
قیمت روز
3 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 02:31:48
25 (4.81%)
تغییر ۳ ماهه
59 (12.17%)
تغییر ۶ ماهه
56 (11.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Electric 9.85 117.11B - 9.85 9.85 0.05 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BHP Billiton Ltd 27.62 116.82B - 27.62 27.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
3M 174 115.70B - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
British American Tobacco 34.44 114.67B - 34.44 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۳:۳۱
Medtronic 94.26 114.64B - 94.26 94.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Siemens AG 115.78 107.83B - 115.78 115.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Altria 48.56 107.48B - 48.56 48.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Altria 47.32 106.48B - 47.32 47.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
SAP 120.02 106.29B - 120.02 120.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Abbott Labs 77.5 105.94B - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Sanofi 86.4 99.37B - 86.4 86.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Salesforce.com 150 99.17B - 150 152.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۶:۰۲
United Technologies 125.59 99.10B - 125.59 125.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
PayPal Holdings Inc 118.98 98.87B - 118.98 118.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Bayer 67.99 98.84B - 67.99 67.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
GlaxoSmithKline 19.976 98.48B - 19.976 19.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Volkswagen ST 174.75 98.02B - 173.65 174.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
PayPal Holdings Inc 110.48 97.95B - 110.48 110.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Allianz 234.65 96.95B - 234.65 235.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۳۲
Booking Holdings 1711 96.74B - 1711 1711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
Rio Tinto PLC 58.06 93.93B - 58.06 58.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Siemens AG 101.92 93.25B - 101.92 101.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Gilead 67.23 92.11B - 67.23 67.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
Schlumberger 40.2 91.99B - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Gilead 66 91.25B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Bristol-Myers Squibb 46.2 90.46B - 46.2 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۴
Bristol-Myers Squibb 44.5 89.62B - 44.5 44.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Airbus Group 137.3 87.71B - 137.3 137.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
BASF 71.47 86.74B - 71.47 71.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۳:۳۱
AstraZeneca 81 85.58B - 80.28 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Bayer 60 85.47B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
Allianz 207.6 83.84B - 207.6 207.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۳۴
Lockheed Martin 345 83.57B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
American Express 123 83.54B - 123 123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۶:۰۲
Qualcomm 73.8 83.20B - 73.8 73.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
ASML Holding 197.78 83.15B - 197.78 197.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Qualcomm 71.9 82.43B - 71.9 71.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Daimler 53.64 80.84B - 53.64 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
ConocoPhillips 63.55 80.70B - 63.55 63.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
Caterpillar 128 80.37B - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲