کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0675
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:44:32
0 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,865
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:14
263 (4.70%)
تغییر ۳ ماهه
745 (14.55%)
تغییر ۶ ماهه
82 (1.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MC Mining 825 511.99M - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
Mustek Ltd 809 500.05M - 809 809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Rolfes Holdings Ltd 225 469.63M - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Kibo Mining PLC 31 451.60M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Erin Energy 3000 439.92M - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rex Trueform 2150 421.82M - 2150 2150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Niveus 250 414.69M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Vunani 210 412.24M - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Transcend Residential Property 670 411.10M - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
African Media Entertainment 3050 405.05M - 3050 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Taste Holdings Ltd 11 396.66M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Orion Real Estate Ltd 58 391.03M - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Interwaste Holdings Ltd 120 389.35M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
Torre Industries Ltd 105 365.08M - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
GAIA Infrastructure 600 358.48M - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Cargo Carriers Ltd 2021 336.84M - 2021 2021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Argent 500 332.58M - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Workforce 145 329.04M - 145 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Efficient Group 390 315.62M - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Eastern Platinum 185 296.69M - 185 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Dawn 1 288.18M - 1 1 1.00 100.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۵
Purple Capital Ltd 28 280.64M - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Sentula Mining 17 280.22M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Resource Generation 105 269.93M - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
London Fin Investment Group 600 252.97M - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Bauba Platinum Ltd 42 246.36M - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Ansys 28 235.13M - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Atlatsa Resources 92 230.17M - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Alaris Royalty Co 249 228.96M - 249 249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
ISA Holdings 170 225.18M - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۴:۰۲
African & Overseas 3000 220.51M - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Putprop Ltd 549 218.89M - 549 549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Prescient 145 217.00M - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
ZCI Ltd 398 216.91M - 398 398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mettle 100 210.10M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Chrometco 13 199.31M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
Sacoil 15 184.87M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Ellies 12 177.55M - 11 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Advanced Health 73 172.79M - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Jasco Electronics Holdings Ltd 25 171.99M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶