شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0677
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:51:18
0 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,735
قیمت روز
130 (2.31%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:58
260 (4.75%)
تغییر ۳ ماهه
94 (1.66%)
تغییر ۶ ماهه
511 (9.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MC Mining 620 511.99M - 620 620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Mustek Ltd 840 500.05M - 835 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Rolfes Holdings Ltd 279 469.63M - 279 279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Kibo Mining PLC 12 451.60M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
Erin Energy 3000 439.92M - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rex Trueform 2100 421.82M - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Niveus 235 414.69M - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Vunani 250 412.24M - 249 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Transcend Residential Property 695 411.10M - 695 695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
African Media Entertainment 2900 405.05M - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Taste Holdings Ltd 9 396.66M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Orion Real Estate Ltd 58 391.03M - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Interwaste Holdings Ltd 120 389.35M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
Torre Industries Ltd 105 365.08M - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
GAIA Infrastructure 450 358.48M - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Cargo Carriers Ltd 2021 336.84M - 2021 2021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Argent 540 332.58M - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Workforce 154 329.04M - 154 154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Efficient Group 400 315.62M - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Eastern Platinum 76 296.69M - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Dawn 1 288.18M - 1 1 1.00 100.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۵
Purple Capital Ltd 34 280.64M - 33 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Sentula Mining 17 280.22M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Resource Generation 105 269.93M - 105 105 5.00 5.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
London Fin Investment Group 400 252.97M - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Bauba Platinum Ltd 39 246.36M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Ansys 24 235.13M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Atlatsa Resources 104 230.17M - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Alaris Royalty Co 215 228.96M - 215 215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
ISA Holdings 129 225.18M - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
African & Overseas 2800 220.51M - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Putprop Ltd 500 218.89M - 499 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Prescient 155 217.00M - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
ZCI Ltd 398 216.91M - 398 398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mettle 120 210.10M - 107 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۷:۰۲
Chrometco 10 199.31M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Sacoil 12 184.87M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Ellies 9 177.55M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Advanced Health 38 172.79M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Jasco Electronics Holdings Ltd 20 171.99M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱