شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0675
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 02:21:12
0 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:52
209 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
14 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
427 (8.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brimstone Investment 800 2.72B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Brimstone Invest N 825 2.72B - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Schroder European Real Estate PLC 2250 2.64B - 2250 2250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Howden 4371 2.53B - 4371 4371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
Lewis 2881 2.50B - 2881 2881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Arcmittal 176 2.45B - 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Balwin Properties 369 2.36B - 369 369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
enX Group 990 2.36B - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Tawana Resources NL 235 2.28B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Tower Property Fund Ltd 510 2.27B - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Texton Property Fund Ltd 293 2.25B - 293 293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Comair 288 2.25B - 288 288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Lonmin 1470 2.08B - 1470 1470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Fairvest Property 190 2.07B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Calgro M3 Holdings Ltd 320 2.06B - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Cmh 2151 2.02B - 2151 2151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Adcorp 1100 1.98B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Safari Investments RSA Ltd 445 1.97B - 445 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Master Drilling Group Ltd 1050 1.85B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Wilderness Holdings 820 1.82B - 820 852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Spear REIT 890 1.80B - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Sygnia Ltd 900 1.68B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Sabvest Ltd N 3600 1.65B - 3450 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Sabvest Ltd 4200 1.65B - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Drdgold 644 1.62B - 644 644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Huge Group 460 1.58B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Hulamin 236 1.56B - 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Capital Appreciation 77 1.54B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Sasol Inzalo Public 4041 1.53B - 4041 4041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Hosken Passenger 375 1.52B - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Metrofile 220 1.52B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Conduit Capital Ltd 98 1.51B - 80 98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
E Media Holdings Ltd 340 1.49B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Phumelela 230 1.49B - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
EPE Capital Partners 705 1.48B - 705 705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
YeboYethu 1850 1.47B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Adapt IT Holdings Ltd 425 1.43B - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
ARB Holdings Ltd 340 1.33B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
African Phoenix Invest 74 1.29B - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
OneLogix Group Ltd 336 1.25B - 336 336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱