کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0706
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 12:26:12
0 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
28 (6.85%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,931
قیمت روز
32 (0.54%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 12:03:50
310 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
792 (15.42%)
تغییر ۶ ماهه
357 (6.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brimstone Investment 850 2.72B - 850 974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Brimstone Invest N 920 2.72B - 919 920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder European Real Estate PLC 1950 2.64B - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Howden 4371 2.53B - 4371 4371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
Lewis 3433.99 2.50B - 3423 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Arcmittal 258.91 2.45B - 256 258.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Balwin Properties 276 2.36B - 276 276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
enX Group 1185 2.36B - 1100 1185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Tawana Resources NL 235 2.28B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Tower Property Fund Ltd 600 2.27B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Texton Property Fund Ltd 405 2.25B - 400 405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Comair 365 2.25B - 365 371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Lonmin 1470 2.08B - 1470 1470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Fairvest Property 198 2.07B - 195 198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Calgro M3 Holdings Ltd 592 2.06B - 592 599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Cmh 2070 2.02B - 2070 2089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Adcorp 2350 1.98B - 2350 2399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Safari Investments RSA Ltd 420 1.97B - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Master Drilling Group Ltd 1050 1.85B - 1005 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Wilderness Holdings 820 1.82B - 820 852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Spear REIT 1020 1.80B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Sygnia Ltd 960 1.68B - 930 960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sabvest Ltd N 3598 1.65B - 3598 3598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sabvest Ltd 4900 1.65B - 4900 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Drdgold 425 1.62B - 418 429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Huge Group 550 1.58B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Hulamin 296.19 1.56B - 286 296.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Capital Appreciation 78 1.54B - 78 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sasol Inzalo Public 4041 1.53B - 4041 4041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Metrofile 170 1.52B - 160 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Hosken Passenger 370 1.52B - 370 385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Conduit Capital Ltd 134 1.51B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Phumelela 550 1.49B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
E Media Holdings Ltd 300 1.49B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
EPE Capital Partners 750 1.48B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
YeboYethu 2100 1.47B - 2100 2105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Adapt IT Holdings Ltd 560 1.43B - 554 570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
ARB Holdings Ltd 472 1.33B - 430 472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
African Phoenix Invest 54 1.29B - 54 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
OneLogix Group Ltd 350 1.25B - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲