کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7271
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 06:21:07
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

50
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:20
8 (19.05%)
تغییر ۳ ماهه
8 (19.05%)
تغییر ۶ ماهه
11 (28.21%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:32:33
10 (3.06%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OUE Ltd 1.5 1.49B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
M1 Ltd 2.05 1.47B - 2.05 2.05 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
CapitaLand Retail China Trust 1.53 1.45B - 1.52 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
OUE Hospitality Trust 0.73 1.45B - 0.73 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Starhill Global REIT 0.75 1.42B - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Silverlake Axis Ltd 0.46 1.39B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sinarmas Land Ltd 0.225 1.39B - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Perennial Real Estate Holdings Ltd 0.54 1.37B - 0.54 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
China Aviation Oil Singapore Corp 1.2 1.29B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Frasers Hospitality Trust 0.715 1.27B - 0.715 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
CITIC Envirotech 0.32 1.26B - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Frasers Commercial Trust 1.64 1.22B - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Japfa Ltd 0.48 1.20B - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Far East Hospitality Trust 0.675 1.17B - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Hong Leong Finance Ltd 2.61 1.17B - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Bumitama Agri Ltd 0.585 1.12B - 0.585 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Manulife US RE 0.91 1.08B - 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
China Everbright Water Ltd 0.31 1.08B - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Ascendas India Trust 1.46 1.06B - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Hi P International Ltd 1.16 1.05B - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
GL Ltd 0.785 1.05B - 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
First REIT 1.06 1.05B - 1.06 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
OUE Commercial 0.525 1.05B - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
SIIC Environment Holdings Ltd 0.245 1.04B - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
UOB Kay Hian Holdings Ltd 1.2 1.03B - 1.2 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Pacific Century Regional Develop 0.335 1.02B - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Fragrance Group Ltd 0.127 1.01B - 0.126 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
AIMS AMP Capital 1.44 950.00M - 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Metro Holdings Ltd 0.94 947.97M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Hotel Grand Central Ltd 1.29 945.73M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
GSH Corporation Ltd 0.41 939.09M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Cromwell European RE 0.495 928.65M - 0.495 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Lippo Malls Indonesia 0.23 898.14M - 0.23 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
HRnetGroup 0.6 890.04M - 0.6 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Ascendas Hospitality 1.09 888.28M - 1.08 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sasseur REIT Unit 0.79 855.70M - 0.79 0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Viva Industrial Trust 0.905 846.21M - 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Del Monte Pacific Ltd 0.131 843.72M - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Straits Trading Company Ltd 2.09 824.35M - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Cache Logistics 0.74 819.52M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲