شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:27:12
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,653
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:50
113 (4.45%)
تغییر ۳ ماهه
13 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
154 (5.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC Kenya 59.25 1.76B - 59.25 59.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
East African Portland Cement 13.95 1.74B - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
TransCentury 2.71 1.56B - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Limuru Tea 450 1.20B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Longhorn Publishers 7.42 1.17B - 7.42 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Mumias Sugar 0.28 1.15B - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya Orchards 12.5 1.06B - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
UMEME 7.24 901.66M - 7.24 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
East Africa Cables 2.78 822.66M - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Sameer Africa 3.6 723.69M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Car And General 21 685.77M - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Eaagads 11.5 612.59M - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Kapchorua Tea 73 539.86M - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Uchumi Supermarkets 0.35 510.94M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Home Afrika 0.54 344.47M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Eveready East Africa A 1.12 325.50M - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Express Kenya 7.24 210.65M - 7.24 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۸:۰۱
Deacons East Africa 0.45 148.27M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Olympia Capital 2.67 106.00M - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Flame Tree Group 2.31 - - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Nairobi Business Ventures 0.8 - - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲