شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:47:17
1 (98.98%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,844
قیمت روز
17 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:01:25
237 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
454 (13.39%)
تغییر ۶ ماهه
705 (22.46%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

157
قیمت روز
1 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:33:12
7 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
6 (3.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARTERIA Networks 1416 - 1416 1416 18.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Mitsubishi Estate Logistics 359000 - 359000 359000 4000.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Healthcare Medical Invest 140800 - 140800 140800 700.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Branding Technology 2008 - 2008 2008 43.00 2.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Kansai Mirai Financial 703 - 703 703 3.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
gooddays holdings 2712 - 2712 2712 50.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Eco’s Co Ltd 1753 - 1753 1753 7.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Yashima & Co 1740 - 1740 1740 13.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Howtelevision 2704 - 2704 2704 40.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Kyokuto Sanki 600 - 600 600 17.00 2.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Valuenex Japan 1718 - 1718 1718 100.00 5.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Nippon Accommodations 699000 - 699000 699000 6000.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Business Breakthrough 362 - 362 362 1.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Lifenet Insurance 696 - 696 696 1.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Tokyo Infrastructure Energy 108500 - 108500 108500 200.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Shinnihonseiyaku 1580 - 1580 1580 19.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
LaSalle Logiport 161900 - 161900 161900 1200.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Pharma Foods 505 - 505 505 2.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Samty Residential 123800 - 123800 123800 500.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
San Ju San Financial 1698 - 1698 1698 22.00 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Nihon Falcom 1331 - 1331 1331 12.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
New Constructor's Network 1245 - 1245 1245 13.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
MTG Co 1003 - - 1003 1003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳