شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,216
قیمت روز
164 (0.68%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:32
78 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
262 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
2,973 (13.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landi Renzo 0.914 148.05M - 0.914 0.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mittel 1.66 147.24M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Masi Agricola SpA 3.26 143.72M - 3.26 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Elica 2.33 142.16M - 2.26 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pharmanutra 19.8 140.37M - 19.8 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
TXT 8.17 138.13M - 8.15 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
B&C Speakers 12.2 137.50M - 12.2 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Openjobmetis SpA Agenzia per il 6.75 135.47M - 6.75 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
SMRE SpA 6 133.72M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
Banca Profilo 0.1665 133.29M - 0.1645 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Banca Finnat 0.275 132.81M - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Orsero 6.44 131.56M - 6.24 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Digital Bros 8.69 130.06M - 8.63 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Wiit 59.8 129.74M - 59.8 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Panariagroup 1.388 125.63M - 1.376 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
BE 1.068 122.22M - 1.038 1.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Autostrade Meridionali 29.8 119.88M - 29.8 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Bastogi 0.942 119.16M - 0.936 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mondo TV 1.17 112.16M - 1.17 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Gefran 6.56 107.14M - 6.44 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Imvest 0.157 103.72M - 0.157 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Edison RSP 0.998 103.55M - 0.998 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Gas Plus 2.17 102.84M - 2.14 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aedes 0.4225 101.54M - 0.4205 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Eurotech 7.93 101.22M - 7.68 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Zephyro 10.25 100.21M - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Piquadro 2.28 98.75M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Lazio 1.22 98.22M - 1.22 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Assiteca SpA Internazionale 2.4 92.14M - 2.38 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Glenalta 3.4 92.12M - 3.4 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Italian Wine Brands SpA 11.65 89.78M - 11.6 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Siti B&T 2.98 88.97M - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
Giglio Group SpA 2.84 88.86M - 2.8 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
I Grandi Viaggi 1.45 87.90M - 1.42 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
PiteCo SpA 5.7 87.40M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
M&C 0.0372 86.06M - 0.036 0.0372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Iniziative Bresciane Inbre 16.7 81.43M - 16.5 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۰۲
Ratti 4.86 77.95M - 4.77 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Damiani 0.854 76.98M - 0.854 0.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
H-Farm SpA 0.349 74.43M - 0.349 0.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳