کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1281
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:32:04
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:05
26 (10.97%)
تغییر ۳ ماهه
24 (10.04%)
تغییر ۶ ماهه
36 (15.86%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,574
قیمت روز
136 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 13:02:30
720 (5.42%)
تغییر ۳ ماهه
774 (6.56%)
تغییر ۶ ماهه
177 (1.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Champion Reit 6.64 30.28B 6.68 6.64 6.68 0.05 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Jiangxi Bank 4.88 29.94B 4.92 4.88 4.92 0.17 3.48% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Nagacorp Ltd 10.72 29.91B 10.64 10.64 10.72 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Far East Horizon 7.4 29.64B 7.39 7.39 7.4 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Kingboard Chem 20.25 29.54B 20.15 20.15 20.25 0.37 1.86% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
KWG Property 7.88 29.47B 7.91 7.88 7.91 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Hang Lung 21.75 29.41B 21.9 21.75 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Tianhe Chemicals Group 1.17 29.36B - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Kingston Financial Group 1.59 29.27B - 1.59 1.59 0.03 1.92% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bank of Tianjin 3.99 29.14B - 3.99 3.99 0.08 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Haitian Int 15.6 28.98B 15.54 15.54 15.6 0.26 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Kingboard Laminates 6.5 28.87B 6.47 6.47 6.5 0.12 1.88% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Huaneng Renewables 2.05 28.21B 2.04 2.04 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Cosco Shipping Develop 1 27.96B - 1 1 0.03 3.09% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Meitu 2.11 27.94B - 2.11 2.11 0.07 3.32% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Hua Hong Semiconductor Ltd 14.44 27.72B 14.4 14.4 14.44 0.10 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Nexteer Automotive Group Ltd 8.44 27.61B 8.45 8.44 8.45 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Vitasoy International 38.3 27.59B 38.55 38.3 38.55 0.30 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
China Education 12.38 27.56B - 12.38 12.38 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
United Energy 1.49 27.32B - 1.49 1.49 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
AviChina 4.24 27.32B 4.25 4.24 4.25 0.04 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Shengjing Bank 5.6 27.07B 5.61 5.6 5.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Great Eagle 34.2 26.89B 34.1 34.1 34.2 0.65 1.94% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
SSY Group 7.13 26.10B 7.05 7.05 7.13 0.09 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Bank of Gansu 1.89 26.08B 1.9 1.89 1.9 0.03 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Kingdee Int Software 7.76 25.98B 7.78 7.76 7.78 0.26 3.47% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Luye Pharma Group 6.25 25.94B 6.24 6.24 6.25 0.05 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Lifestyle Int 11.06 25.93B 11.02 11.02 11.06 0.06 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Dongfang Electric 4.9 25.45B - 4.9 4.9 0.07 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Shandong Weigao Medical Polymer 7.53 25.23B 7.55 7.53 7.55 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Sinotrans Ltd 2.79 24.86B - 2.79 2.79 0.02 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Shandong Chenming Paper 3.51 24.56B 3.49 3.49 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
China Everbright 11.14 24.23B - 11.14 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Qinhuangdao Port 1.5 24.13B - 1.5 1.5 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Goldin Financial 2.38 23.77B 2.37 2.37 2.38 0.04 1.71% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Dalian Port PDA Co 1.01 23.74B - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
BYD Electronic Int 10.96 23.57B 11.12 10.96 11.12 0.10 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Li & Fung 1.13 23.46B - 1.13 1.13 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Man Wah Holdings 3.67 23.34B 3.69 3.67 3.69 0.07 1.94% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Hopewell Holdings 38.6 23.31B - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۴