کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.128
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:41:19
0 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

260
قیمت روز
2 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
23 (9.70%)
تغییر ۳ ماهه
20 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
31 (13.54%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,510
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 13:16:48
855 (6.39%)
تغییر ۳ ماهه
870 (7.48%)
تغییر ۶ ماهه
38 (0.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oriental Payment Group 0.18 - 0.17 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
VIVA Biotech Holdings 4.06 - 4.05 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
DaFa Properties Group 6 - 6 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Xinchengyue 6.95 - 6.95 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Heng Hup 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
China Kepei Education 3.53 - 3.51 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
51 Credit Card 3.9 - - 3.86 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Summi 0.163 - 0.163 0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
Northern New Energy Hldg Ltd 0.3 - 0.295 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Prosperous Industrial 1.19 - - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Haitong UniTrust International Leasing 1.68 - 1.68 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Tang Palace 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Wanka Online 2.57 - 2.57 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Shing Chi 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Hang Yick 4.15 - 4.15 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
CSSC Hong Kong Shipping 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Maoyan Entertainment 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Global Brands 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۳۲
Midea Real Estate 21.1 - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Ever Reach Group 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Kantone 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۲
Kaisa Property 15.68 - 15.68 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Shenwan Hongyuan 2.64 - 2.64 2.64 0.02 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Shifang 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۰۲
IR Resources 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۵:۰۲
Guan Chao 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Tai Hing 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Victory City 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
Tongcheng-Elong 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Narnia 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Frontage Holdings 3.4 - 3.39 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Huakang Biomedical Holdings Company 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
WAC 2.44 - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Agritrade 0.01 - 0.01 0.01 0.01 50.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۵
Boltek 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
HK Asia 5.49 - 5.49 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
China Renaissance Holdings 16.1 - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Doumob 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Inke 1.56 - - 1.55 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Hingtex 0.42 - - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲