کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:32:04
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:05
26 (10.97%)
تغییر ۳ ماهه
25 (10.50%)
تغییر ۶ ماهه
34 (14.85%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,574
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 13:02:30
720 (5.42%)
تغییر ۳ ماهه
722 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
92 (0.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K2 F&B HOLDINGS 0.21 - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
BExcellent Gr 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Pacific Legend 0.14 - - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Greatwalle 0.109 - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
China Baoli Tech 0.099 - 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۲۰:۰۲
Winto 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Kinetix Systems 0.5 - - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۲۰:۰۲
Freeman FinTech 0.188 - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۲۰:۰۲
Pacific Millennium Packaging 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱:۰۲
Golden Ponder 0.22 - 0.21 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Hanvey 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Hyfusin 0.07 - - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Hingtex 0.42 - - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Byleasing 0.345 - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Boltek 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
DLC Asia 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Peiport 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Teamway 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Sun Kong Holdings 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Summi 0.163 - 0.163 0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
North Asia Strategic 0.82 - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
GT Steel Construction 0.435 - - 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Silk Road Logistics 0.039 - 0.039 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Ocean Line Port Dev 0.34 - - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
TradeGo FinTech 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Greaterchina Prof 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
K Group 0.41 - 0.41 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
GT Group 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Million Hope 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Northern New Energy Hldg Ltd 0.3 - 0.295 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Oriental Payment Group 0.18 - 0.17 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Tasty Concepts 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
AB Builders Group 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
Tong Kee Holding 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
Prosperity Intl 0.174 - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Dominate Group 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Mindtell Technology 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
MOS House Group 0.09 - 0.09 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hong Kong Resources 0.136 - 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
db x-trackers MSCI Korea TRN 511 - - 511 511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳