کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,672
قیمت روز
10 (0.12%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:17
259 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
1,515 (21.17%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nidec 28.8 38.43B - 28.8 28.8 0.40 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Nidec 29.2 38.43B - 29 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Adidas 272 38.40B 271.4 271.4 272 6.45 2.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Marriott Int 116.44 38.32B - 116.44 116.44 3.28 2.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Capital One Financial 77.92 38.29B - 77.92 77.92 0.40 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Dominion Resources 67.29 38.11B 69.07 67.29 69.07 1.44 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
MetLife 42.78 37.97B - 42.78 42.78 0.12 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
KAZ Minerals PLC 6.534 37.50B - 6.534 6.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Telefonica ADR 7.2 37.45B - 7.2 7.2 0.05 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Fresenius SE 47.2 37.36B - 47.2 47.2 0.46 0.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Emerson 57.27 37.32B - 57.27 57.27 0.12 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
CK Hutchison 8.704 37.24B - 8.704 8.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Express Scripts 80.89 37.16B - 80.89 80.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Express Scripts 81.49 37.16B - 81.49 81.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Ford Motor 8.619 37.12B - 8.619 8.619 0.08 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Vertex 158.8 37.10B - 158.8 158.8 1.74 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Ford Motor 8.678 37.08B - 8.678 8.678 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Electronic Arts 85.09 36.98B - 85.09 85.09 1.53 1.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Barclays 1.66 36.56B - 1.66 1.66 0.02 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Norfolk Southern 169.44 36.52B - 169.44 169.44 2.12 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICE 75.4 36.50B - 75.4 75.4 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Ecopetrol ADR 16.7 36.18B - 16.7 16.7 0.40 2.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Constellation Brands A 161.4 35.93B - 161.4 161.4 2.12 1.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Marsh McLennan 85.99 35.70B - 85.99 85.99 1.36 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SingTel 2.21 35.44B - 2.21 2.21 0.02 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Siemens Healthineers 37.66 35.43B - 37.66 37.66 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Siemens Healthineers 37.51 35.43B - 37.51 37.51 0.40 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Siemens Healthineers 37.42 35.43B - 37.42 37.42 0.48 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Cigna 138.58 35.42B 138.3 138.3 138.58 1.54 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Siemens Healthineers 37.51 35.36B - 37.51 37.51 0.32 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Infosys ADR 9.4 35.36B - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Siemens Healthineers 37.4 35.36B - 37.4 37.4 0.35 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Siemens Healthineers 37.58 35.36B - 37.58 37.58 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Exelon 43.055 35.24B - 43.055 43.055 1.19 2.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Carnival 49.4 34.91B - 49.4 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Carnival 50.49 34.91B - 49.3 50.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Target 75.07 34.76B - 75.07 75.07 1.81 2.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Ecolab 168.16 34.69B - 168.16 168.16 1.86 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Brookfield Asset Management 41.75 34.66B - 41.75 41.75 0.33 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Deutsche Post 28.26 34.52B - 28.26 28.26 0.12 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳