شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:34
299 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
537 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,567 (20.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Veolia Environnement 22.85 - 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Veolia Environnement 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Veolia Environnement 22.68 - 22.68 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Veolia Environnement 22.96 - 22.96 22.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 13.6 - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bunge 48.9 - 48.9 48.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Akamai 79.9 - 79.9 79.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Akamai 79.29 - 79.29 79.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Akamai 79.77 - 79.77 79.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bunge 49.335 - 49.335 49.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Okta 117 - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
EDP 3.636 - 3.636 3.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
EDP 3.635 - 3.635 3.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
IAG 6.432 - 6.432 6.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
IAG 6.41 - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Veolia Environnement 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Guangdong Investment 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Burlington Stores 190 - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Agnico Eagle Mines 53 - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Agnico Eagle Mines 52.99 - 52.99 52.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Agnico Eagle Mines 52.99 - 52.99 52.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Burlington Stores 186 - 186 186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
United Dominion 42.4 - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Teleperformance 214.4 - 214.4 214.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Teleperformance 214.4 - 214.4 214.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Teleperformance 214.8 - 214.8 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Teleperformance 214.6 - 214.6 214.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Agnico Eagle Mines 54.07 - 54.07 54.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Franklin Resources 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Extra Space Storage 95 - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Extra Space Storage 94 - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Guangdong Investment 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Guangdong Investment 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Zijin Mining Group 0.336 - 0.336 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Telecom Italia RSP 0.5698 - 0.5698 0.5698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Franklin Resources 25.4 - 25.4 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Sydney Airport Ltd 5.55 - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Telecom Italia RSP 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Genmab 213.8 - 213.8 213.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳