کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,684
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:34
314 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
1,411 (19.40%)
تغییر ۶ ماهه
113 (1.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
P/f Bakkafrost 49.185 - 49.185 49.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Swatch Group N 46.86 - 46.86 46.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Immofinanz AG 22.635 - 22.635 22.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Immofinanz AG 22.455 - 22.455 22.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Hammerson 3.088 - 3.088 3.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Daiichikosho 39.965 - 39.965 39.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Immofinanz AG 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Sinopec Oilfield Service Corp 0.101 - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Turquoise Hill Resources 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Adecco 52.68 - 52.68 52.68 0.32 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Adecco 52.74 - 52.74 52.74 0.22 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Sprouts Farmers 16.574 - 16.574 16.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Capital&Counties 2.433 - 2.433 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Life Healthcar 1.361 - 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Truworths Int 4.489 - 4.489 4.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Metropole TV 16.94 - 16.94 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Mapfre 2.638 - 2.638 2.638 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Mapfre 2.65 - 2.65 2.65 0.08 3.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Mapfre 2.647 - 2.647 2.647 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Capital&Counties 2.406 - 2.406 2.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Oesterr. Post AG 30.3 - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Segro 8.354 - 8.354 8.354 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Orkla 7.91 - 7.91 7.91 0.07 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Shanghai Industrial 1.861 - 1.861 1.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Orkla 7.939 - 7.939 7.939 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
TISCO Financial F 2.583 - 2.583 2.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Urban Outfitters 20.74 - 20.74 20.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Oesterr. Post AG 30.35 - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Oesterr. Post AG 30.3 - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Sophos Group PLC 4.147 - 4.147 4.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Mosaic 20.675 - 20.675 20.675 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Mosaic 20.655 - 20.655 20.655 0.38 1.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Coty Inc 11.563 - 11.563 11.563 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Snap-On 140.84 - 140.84 140.84 0.32 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
MongoDB 145 - 145 145 4.10 2.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Linamar 31.535 - 31.535 31.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Carmila 14.8 - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
Coty Inc 11.454 - 11.454 11.454 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Proximus 25.91 - 25.91 25.91 0.12 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Aperam 24.33 - 24.33 24.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲