کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,898
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:02:33
648 (19.94%)
تغییر ۳ ماهه
609 (18.52%)
تغییر ۶ ماهه
985 (33.81%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,764
قیمت روز
82 (1.21%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:33:34
63 (0.93%)
تغییر ۳ ماهه
328 (5.09%)
تغییر ۶ ماهه
19 (0.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sotkamo Silver AB 0.381 44.35M - 0.38 0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investors House 6.15 41.11M - 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Ixonos 0.0496 38.66M - 0.0496 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Privanet Group 0.85 36.54M - 0.812 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Efecte 4.79 36.03M - 4.65 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Herantis Pharma Oyj 7.1 34.18M - 6.8 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Saga Furs Oyj C 10.55 33.75M - 10.55 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Componenta Oyj 0.14 31.98M - 0.138 0.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Solteq 1.51 30.02M - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Innofactor Oyj 0.64 28.55M - 0.63 0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Cleantech Invest 0.365 27.58M - 0.36 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Incap Oyj 20.1 25.41M - 20 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Neo Industrial Oyj 2.16 25.17M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Dovre Group Plc 0.237 24.94M - 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Uutechnic Group 0.374 24.30M - 0.374 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Endomines AB 0.52 21.98M - 0.52 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Nexstim 0.143 21.14M - 0.137 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
BBS 2.3 20.85M - 2.22 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
EAB 2.92 20.75M - 2.92 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Nurminen Logistics 0.28 20.67M - 0.28 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Yleiselektroniikka E 8.7 20.50M - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Honkarakenne Oyj B 2.8 20.28M - 2.75 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
QPR Software Oyj 2.48 20.22M - 2.48 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Elecster Oyj A 8.85 19.48M - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Martela Oyj A 2.88 18.89M - 2.86 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Aspocomp Group Oyj 5.24 16.40M - 5.18 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Efore Oyj 0.057 16.29M - 0.057 0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Oyj Ahola Transport Abp 0.84 11.51M - 0.795 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Kesla Oyj A 5.35 10.78M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trainers House 0.36 10.67M - 0.36 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Wulff-Yhtiot Oy 1.8 10.57M - 1.8 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Valoe Corp 0.1 9.36M - 0.1 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Zeeland Oyj 5.1 9.03M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Heeros 2.18 8.87M - 2.18 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Savo Solar Oy 0.012 8.76M - 0.0117 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Soprano Oy 0.28 8.32M - 0.278 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Tulikivi Oyj A 0.173 7.85M - 0.17 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Tecnotree Oyj 0.106 7.36M - 0.105 0.1095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Piippo OYJ 3.4 6.36M - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۳
FIT Biotech Oy 0.0002 1.69M - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴