کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0612
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:33:06
0 (2.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.48%)
نوسان سالیانه

EGX 100

15,023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:32:47
813 (5.72%)
تغییر ۳ ماهه
32 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
268 (1.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Suez Cement 8.7 4.32B - 8.7 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Obour Land 5.7 4.20B - 5.7 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kima 6.08 4.10B - 6.08 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Orascom Telecom Media&Tech 0.703 3.88B - 0.703 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Abu Dhabi Islamic Bank 13.8 3.59B - 13.68 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Amer Group Holding 0.7 3.58B - 0.696 0.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Cairo Poultry 6 3.31B - 6 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Delta Sugar 11.46 3.27B - 11.46 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Al Baraka Bank 12.86 2.99B - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Arabian Food Industries Co 8.8 2.83B - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۰۲
EDBE 9.8 2.83B - 9.63 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Arabian Cement Co SAE 3.48 2.81B - 3.48 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Canal Shipping Agencies 10.7 2.64B - 10.7 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Nile City Invest 344.28 2.50B - 344.28 344.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Belton Financial Hld 5.31 2.23B - 5.31 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Suez Canal Bank 7.81 2.22B - 7.81 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Egyptian Tourism Resorts 2.82 2.11B - 2.82 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt Gas 62.8 1.89B - 62.47 62.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
BPE Financial 7.2 1.86B - 7.2 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۰۲
South Valley Cement 1.9 1.86B - 1.9 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Alexandria Cement 4 1.79B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Misr Refrigeration 121.99 1.79B - 121.99 121.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Sinai Cement 7.51 1.72B - 7.5 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Misr Beni Suef Cement 19 1.65B - 19 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Glaxo Smith Kline 19.76 1.65B - 19.76 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Porto Group Holding SAE 0.789 1.63B - 0.789 0.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
UNB-E 6.43 1.61B - 6.43 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
National Cement 15.5 1.60B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National co maize products 58 1.48B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
El Kahera Housing 10 1.41B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Raya Holding 4.35 1.32B - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Dice Sport&Casual Wear 1.76 1.31B - 1.73 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Misr National Steel 1.01 1.29B - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Minapharm Pharma 93.1 1.29B - 93.1 93.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۰۳
Middle&West Delta Flour Mills 130 1.28B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Torah Cement 7.5 1.27B - 7.5 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Misr Cement 8.75 1.26B - 8.73 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Egyptian Int Tourism 12.41 1.20B - 12.41 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
SCTS 22.19 1.20B - 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
RTVC 2.96 1.19B - 2.96 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲