کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 22:03:13
14 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
252 (4.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (5.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ripley Corp 515.1 - 515.1 515.1 3.10 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Soquimich B 20276 - 20276 20276 277.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Aguas Andinas 412 - 412 412 9.00 2.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Grupo Security 242.49 - 242.49 242.49 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Inv La Constru 11000 - 11000 11000 150.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Engie Energia Chile 1299.9 - 1299.9 1299.9 0.90 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Embotelladora Andina 2262 - 2262 2262 2.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Banco de Credito e Inversiones 46134 - 46134 46134 406.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Banco De Chile (SN) 103.8 - 103.8 103.8 0.59 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Santander Chil 52 - 52 52 0.22 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Itau CorpBanca 5.57 - 5.57 5.57 0.11 1.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Latam Airlines 6600 - 6600 6600 76.50 1.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Parq Arauco 2090 - 2090 2090 3.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Oro Blanco 2.6 - 2.6 2.6 0.03 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Cmpc 1830 - 1830 1830 57.10 3.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Entel 6425.1 - 6425.1 6425.1 64.90 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Sonda 860.03 - 860.03 860.03 10.01 1.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Cap 6351 - 6351 6351 0.50 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Antar Chile 7713.7 7700 7700 7713.7 36.30 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Salmones Camanchaca 5200.3 - 5200.3 5200.3 100.20 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Smsaam 63.16 - 63.16 63.16 0.31 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Colbun 139.6 - 139.6 139.6 3.04 2.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Iam Sa 1044.9 - 1044.9 1044.9 16.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Falabella 4200 - 4200 4200 60.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Salfacorp 697 - 697 697 12.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Besalco Sa 582 - 582 582 4.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Embonor B 1431 - 1431 1431 2.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Cencosud 1228.2 - 1228.2 1228.2 11.20 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Vapores 26.19 - 26.19 26.19 0.63 2.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Aesgener 161 - 161 161 0.60 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Minera 13200 - 13200 13200 200.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Quinenco 1820.2 - 1820.2 1820.2 10.20 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Invercap 3234.2 - 3234.2 3234.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Hites S.A. 430 - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Las Condes 36568 - 36568 36568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Banvida 350 - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Gasco 2400 - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
NSIA Banque 3010 - - 3010 3010 170.00 5.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Enel Distribucion Chile 1140.1 - 1140.1 1140.1 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Masisa 38.01 - 38.01 38.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳