کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2451
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:33:07
0 (4.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

146
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
25 (20.66%)
تغییر ۳ ماهه
28 (23.73%)
تغییر ۶ ماهه
31 (26.96%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,048
قیمت روز
36 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:49
856 (5.29%)
تغییر ۳ ماهه
572 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
4,252 (33.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Movida Participacoes 15.79 1.10B - 15.7 15.79 0.08 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Banestes Pref 5.85 1.09B 6 5.85 6 0.17 2.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Banestes 5.85 1.09B - 5.85 5.89 0.10 1.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ouro Fino Saude Animal Particip 40 1.06B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
TEGMA ON 30.3 1.01B - 30.3 30.3 0.19 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Fras Le SA 4.64 996.94M 4.63 4.63 4.64 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
DIRECIONAL ON 12.33 909.20M - 12.33 12.33 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
PETRORIO ON NM 17.49 903.42M - 17.49 17.49 0.07 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JSL ON 17.74 837.13M - 17.74 17.74 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
BANCO PAN SA PN 9.48 829.69M - 9.48 9.48 0.15 1.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
EVEN ON 10.29 827.05M - 10.29 10.29 0.06 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
PARANAPANEMA ON 33 772.46M - 33 33 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
LOJAS MARISA ON 8.25 768.47M - 8.25 8.25 0.12 1.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
BRASILAGRO ON 17.95 765.60M - 17.95 17.95 0.13 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Banco da Amazonia SA ON 38.97 693.99M - 38.97 38.98 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ferrovia Centro Atlantica 1.5 642.62M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco do Estado de Sergipe 42.94 615.35M - 42.94 42.94 0.63 1.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Banese Pref 37.73 615.35M 37.72 37.72 37.73 1.08 2.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
PORTOBELLO ON 3.95 588.88M - 3.95 3.95 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JHSF PART ON 3.97 587.27M - 3.97 3.97 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Alianca da Bahia Pref 52 556.83M - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۳
TIME FOR FUN ON 5.5 551.37M - 5.5 5.5 0.05 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
PROFARMA ON 4 529.11M - 4 4 0.04 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
EUCATEX PN 4.68 501.13M - 4.68 4.68 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Cristal Pigmentos do Brasil Pref A 25.3 485.53M - 25.3 25.36 0.35 1.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Cristal Pigmentos do Brasil Pref B 24.36 485.53M - 24.36 24.36 0.13 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Banco Alfa 7.65 475.99M - 7.65 7.65 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Banco Alfa Pref 8.15 475.99M - 8.15 8.15 0.13 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Financeira Alfa ORD 5.98 470.63M - 5.98 6 0.12 2.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Financeira Alfa 6.25 470.63M 6.4 6.25 6.4 0.16 2.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
CREMER ON 14.5 463.33M - 14 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
GRAZZIOTIN PN 23.44 460.60M - 23.44 23.44 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
GRAZZIOTIN ON 23.56 460.60M - 23.56 23.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
HELBOR ON 2.73 447.02M - 2.73 2.73 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
GAFISA ON 5.9 441.39M - 5.9 5.9 0.04 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Afluente Transmissao de Energia 5.55 439.26M - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Dohler Pref 6.9 423.21M - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
TECNISA ON 1.3 418.99M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
EMAE Pref 24 403.01M - 24 24 1.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
CEB 48 395.68M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲