شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.241
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:03:06
0 (9.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

147
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:24
21 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
29 (24.58%)
تغییر ۶ ماهه
32 (27.83%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,312
قیمت روز
65 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:00
153 (0.89%)
تغییر ۳ ماهه
1,911 (12.41%)
تغییر ۶ ماهه
2,997 (20.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cosan DRC 29.23 7.20B - 29.23 29.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Whirlpool Pref 5.26 7.19B - 5.25 5.26 0.10 1.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Whirlpool SA 5.07 7.19B - 5.07 5.16 0.03 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
ODONTOPREV ON 16.16 6.72B - 16.16 16.16 0.46 2.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
ELETROPAULO ON 48.75 6.71B - 48.75 48.75 0.19 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Azul SA Pref 51.3 6.68B - 50.55 51.3 1.02 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۲
CVC Viagens 53.17 6.65B - 53.17 53.17 0.41 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
CVC BRASIL ON NM 52.35 6.51B - 52.35 52.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
Smiles Fidelidade 38.13 6.51B - 38.09 38.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
TAEE Pref 9.21 6.47B - 9.21 9.21 0.06 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Smiles Fidelidade 38.42 6.47B - 38.08 38.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
TAESA UNT 27.4 6.47B - 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
SAO MARTINHO ON 17.9 6.44B - 17.9 17.9 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
BANRISUL ON N1 22.52 6.29B - 22.52 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۳
BANRISUL PNB 22.01 6.29B - 22.01 22.01 0.15 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
BANRISUL PNA 23.2 6.29B - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
DURATEX ON 12.91 5.89B - 12.91 12.91 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
GERDAU MET ON 6.09 5.87B - 6.09 6.09 0.03 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
GERDAU MET PN 7.15 5.87B - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
COPEL PNB 51.05 5.62B - 51.05 51.05 0.43 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
COPEL ON 49.61 5.62B - 49.61 49.61 0.07 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
SOMOS EDU S/A ON 23.8 5.61B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
ALPARGATAS PN 26.79 5.53B - 26.79 26.79 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
ALPARGATAS ON 23.4 5.53B - 23.4 23.4 0.08 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
IGUATEMI ON 45.4 5.50B - 45.4 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Guararapes Confeccoes PN 151 5.30B - 151 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۳۳
Guararapes Confeccoes ON 20.5 5.30B - 20.19 20.5 0.56 2.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
MRV ON 19.12 5.28B - 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
COPASA ON 65.05 5.26B - 65.05 65.05 0.82 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
CEMAR 49 5.14B - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
QUALICORP ON 22.21 5.11B - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
MARFRIG ON 6.48 5.06B - 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
SLC AGRICOLA ON 17.41 5.04B - 17.41 17.41 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
CESP ON 26.92 5.00B - 26.92 26.92 0.26 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
CESP PNA 29 5.00B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
CESP PNB 29.21 5.00B - 29.21 29.21 0.21 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Parana Sanepar Unit 85.4 4.93B - 85.4 85.4 1.06 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Companhia de Saneamento 16.95 4.90B - 16.76 16.95 0.50 3.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
SANEPAR ON N2 17.46 4.90B - 17.3 17.46 0.42 2.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
MULTIPLUS ON 26.8 4.72B - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۳:۰۲