کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,404
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:03:12
31 (2.27%)
تغییر ۳ ماهه
89 (5.93%)
تغییر ۶ ماهه
326 (18.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
At&S Austria 19.22 617.72M - 18.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
MLP AG 4.78 577.29M - 4.78 4.78 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
SAF Holland 9.39 576.51M - 9.39 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
SLM Solutions 13.02 575.39M - 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Cewe Color 82.1 574.24M - 82.1 82.1 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
WCM Beteiligungs und Grundbesitz 4.39 543.11M - 4.39 4.39 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Kapsch Traffic 33.7 514.80M - 33.7 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Deutsche Beteiligungs AG 31.5 509.24M - 31.5 31.5 0.20 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Borussia Dortmund 9.965 494.50M - 9.965 9.965 0.32 3.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
DO & CO 67.3 487.20M - 67.3 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Amadeus Fire AG 100.6 473.56M - 100.6 100.6 0.40 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
bet at homem 48.38 467.40M - 48.38 48.38 0.28 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Steinhoff Int 0.071 349.72M - 0.071 0.071 0.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Rosenbauer 44.8 329.12M - 44.5 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Semperit AG Holding 15.44 321.77M - 14.8 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Adva Optical 6.58 310.60M - 6.58 6.58 0.07 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
UBM Development 39.9 307.85M - 38.6 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
GFT Technologies AG 7.03 297.48M - 7.03 7.03 0.10 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Medigene 6.695 284.48M - 6.695 6.695 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Zumtobel AG 7.7 281.01M - 7.57 7.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Polytec 9.5 274.65M - 9.41 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ottakringer Getraenke AG VZ 82.5 272.65M - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Ottakringer Getraenke AG ST 128 272.65M - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۰۲
Valneva 3.5 268.83M - 3.45 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۳
Valneva Pref 0.12 268.83M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
C-QUADRAT 62 259.61M - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
Gerry Weber 0.415 249.27M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Burgenland Holding AG 72 228.00M - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Frauenthal 19.6 186.87M - 19.6 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Oesterreichische Staatsdruckerei 19.8 134.25M - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۲
Josef Manner Comp AG 100 122.85M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Linz Textil Holding AG 288 119.40M - 288 288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۳
Unternehmens Invest AG 18.7 106.25M - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۲
Athos Immobilien 44 76.32M - 44 44 1.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Wolford 12.5 73.00M - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۳
Warimpex Ag 1.25 70.20M - 1.235 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Wiener Privatbank SE 6.45 56.55M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Stadlauer Malzfabrik 69 48.16M - 69 69 1.50 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
EAG Beteiligungs 0.06 47.52M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Hutter & Schrantz Stahlbau 27 46.50M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲