کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,419
قیمت روز
4 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:02:56
47 (3.40%)
تغییر ۳ ماهه
70 (4.72%)
تغییر ۶ ماهه
310 (17.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STADA 80.52 5.26B - 80.52 80.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۲
Hapag Lloyd AG 64.2 5.25B - 64.2 64.2 2.30 3.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Carl Zeiss AG 104.5 5.19B - 104.5 104.5 1.30 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Prosiebensat 13.83 5.01B - 13.83 13.83 0.37 2.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Scout24 AG 50.35 4.90B - 50.35 50.35 0.20 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
K+S AG 14.41 4.89B - 14.41 14.41 0.35 2.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Mattel 10.51 4.84B - 10.51 10.51 0.41 4.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Fielmann AG 65 4.83B - 65 65 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
First Solar 61.36 4.73B - 61.36 61.36 3.02 5.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Telekom Austria 6.59 4.72B - 6.56 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Verbund AG Kat. A 38.84 4.72B - 38.82 39.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Andritz AG 45.18 4.69B - 45.18 46.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grenke 78.75 4.33B - 78.75 78.75 0.90 1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
GCI Liberty A 58.57 4.21B - 58.57 58.57 1.17 2.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Sixt AG ST 90.7 4.01B - 90.7 90.7 0.35 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Rheinmetall AG 117.4 4.01B - 117.4 117.4 0.15 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CTS Eventim AG 49.48 3.99B - 49.48 49.48 0.32 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Nemetschek AG 46.96 3.90B - 46.96 46.96 0.36 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
BAWAG 36.78 3.89B - 36.78 36.78 0.82 2.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Rocket Internet 23.92 3.89B - 23.92 23.92 0.54 2.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Osram Licht 37.5 3.66B - 37.5 37.5 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Strabag SE 31.4 3.66B - 31.05 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grand City 19.97 3.65B - 19.97 19.97 0.10 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Siltronic AG 74.06 3.62B - 74.06 74.06 2.18 3.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
DMG Mori Seiki 42.65 3.62B - 42.65 42.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Buwog AG VI 29.72 3.55B - 29.64 29.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Freenet AG 18.145 3.45B - 18.145 18.145 0.16 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Krones AG 57.5 3.44B - 57.5 57.5 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Metro AG ST 5.262 3.04B - 5.262 5.262 0.07 1.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Software AG 26.02 2.96B - 26.02 26.02 0.67 2.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Vienna Insurance AG 23.84 2.94B - 23.72 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Aurubis AG 42.04 2.92B - 42.04 42.04 0.11 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
EVN AG 16.28 2.88B - 16.26 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Bechtle AG 95.05 2.87B - 95.05 95.05 2.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CA Immobilien Anlagen AG 28.1 2.86B - 27.96 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Stroeer 70.55 2.86B - 70.55 70.55 1.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Oberbank AG VZ 91.5 2.84B - 91.5 91.5 1.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Oberbank AG ST 95.4 2.84B - 95.4 95.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Tag Immobilien 20.58 2.80B - 20.58 20.58 0.26 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Suedzucker 14.1 2.76B - 14.1 14.1 0.09 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲