شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,374
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:24
32 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
231 (14.39%)
تغییر ۶ ماهه
339 (19.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rath AG 27.6 30.00M - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۳:۰۳
Sanochemia Pharmazeutika 1.77 22.14M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Gurktaler AG VZ 9.25 17.85M - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Gurktaler AG ST 9.6 17.85M - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Cleen Energy 2.96 11.64M - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Maschinenfabrik Heid AG 2 11.03M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۳:۰۲
Hutter & Schrantz 16.1 9.00M - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
SW Umwelttechnik Stoiser Wolschner 27 5.94M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Ab Effectenbeteiligungen 4.9 5.00M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
HTI High Tech Industries AG 0.21 2.14M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
FinGroup 0.84 1.60M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Buwog AG VI 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۳۳
MS Biotech 0.51 - - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Bank BRISyariah 3600 - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Pankl Racing Systems AG 41.4 - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Mayr-Melnhof Karton AG 111 - 111 111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Voestalpine 21.45 - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Strabag SE 29.2 - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Rosenbauer 40 - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Lenzing AG 89.75 - 89.75 89.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Warimpex Ag 1.585 - 1.585 1.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Zumtobel AG 6.6 - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
RHI Magnesita 41.5 - 41.5 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Palfinger AG 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
At&S Austria 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Andritz AG 37.98 - 37.98 37.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
S Immo Ag 21.9 - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Facc AG 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
DO & CO 80.8 - 80.8 80.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
OMV AG 49.95 - 49.95 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
EVN AG 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Polytec 8.24 - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Porr AG 20.6 - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
RTL Group 43.78 - 43.78 43.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Wolford 6.55 - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Valneva 2.77 - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Kapsch Traffic 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Gerresheimer AG 65.45 - - 65.45 65.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
O'Reilly 368.85 - 368.85 368.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
CA Immobilien Anlagen AG 34.45 - 34.45 34.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳