کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6878
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 08:53:04
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
7 (15.91%)
تغییر ۳ ماهه
7 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
12 (30.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,783
قیمت روز
6 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 08:33:19
149 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
518 (8.26%)
تغییر ۶ ماهه
507 (8.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hub24 Ltd 12.73 731.06M - 12.71 12.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Kidman Resources Ltd 1.9 725.38M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Folkestone Education 3.6 716.11M - 3.6 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
PSC Insurance Group Ltd 2.77 708.86M - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Gateway Lifestyle Group 2.23 707.15M - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
BWX Ltd 3.59 704.48M - 3.59 3.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Wagners 1.875 697.14M - 1.875 1.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
GDI Property Group 1.52 684.25M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Infigen Energy 0.675 667.84M - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Hutchison Telecom 0.12 665.05M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Kogan.com 6.48 663.65M - 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
New Century Resources 0.325 662.72M - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Webster Ltd 1.24 657.47M - 1.24 1.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Bravura Solutions 4.19 655.59M - 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Select Harvests 7.54 655.16M - 7.52 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Westgold Resources 2.44 653.60M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Ausdrill 2.3 651.94M - 2.3 2.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Gold Road Resources 1.385 649.35M - 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Zimplats Holdings 10.25 645.83M - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Ingenia Communities 4 643.00M - 3.985 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۳
Collins Foods 9.21 640.57M - 9.21 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Austal 4.26 640.32M - 4.25 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Senex Energy 0.4 636.80M - 0.398 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
360 Capital Industrial 3.38 635.79M - 3.37 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Propertylink Group 1.155 632.92M - 1.155 1.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
NRW Holdings 2.45 631.92M - 2.44 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Updater Inc 0.995 629.50M - 0.995 0.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۳
Peet Pref 106.5 619.83M - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳
Peet 1.18 619.83M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۳
Tower 0.7 609.25M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Cardno 1.075 606.68M - 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Cooper Energy 0.61 600.40M - 0.61 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Centuria Metropolitan 3.04 594.84M - 3.04 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Clean TeQ 0.305 593.91M - 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Lifestyle Comnts 7.78 593.82M - 7.71 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Hansen Tech 3.24 591.91M - 3.24 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Altura Mining Ltd 0.077 591.46M - 0.077 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Arena Group 2.83 584.49M - 2.83 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Platinum Capital 1.475 583.28M - 1.47 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Carindale Property Trust 6.59 574.70M - 6.59 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲