کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6796
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:59:14
0 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
8 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,825
قیمت روز
34 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:03:00
97 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
549 (8.74%)
تغییر ۶ ماهه
528 (8.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wiseway Group 0.25 - 0.25 0.25 0.02 8.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Kore Potash DRC 0.023 - - 0.023 0.023 0.00 4.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
EBOS 22.7 - 22.7 22.7 1.79 7.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Forager Australian 1.225 - - 1.225 1.225 0.02 1.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Nufarm 5.65 - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Serko 3.84 - - 3.84 3.84 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Norwest Minerals 0.2 - 0.2 0.2 0.01 5.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Yandal Resources 0.28 - 0.28 0.28 0.02 7.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
A2 Milk Company Ltd 10.31 - - 10.3 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۳۴
Auckland Int Airport 6.69 - - 6.67 6.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۳۴
Moho Resources NL 0.09 - 0.09 0.09 0.01 12.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Resmed DRC 19.57 - - 19.57 19.57 0.15 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Sultan Resources 0.07 - 0.07 0.07 0.01 16.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Kathmandu 2.79 - 2.79 2.79 0.04 1.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Coles Group 14.97 - 14.97 14.97 0.30 2.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Stealth Global 0.09 - 0.09 0.09 0.01 11.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Audinate 7.09 - - 7.09 7.09 0.07 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Ellerston Asian Investment Ltd 0.925 - - 0.925 0.925 0.01 1.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
EBOS Group Ltd 20.65 - - 20.65 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۴
Litigation Capital 76.442 - - 76.442 76.442 2.16 2.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Kathmandu Holdings 3.01 - - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۴
New Zealand King Salmon 2.18 - - 2.18 2.18 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
New Talisman Gold Mines 0.013 - - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Revasum 1.39 - 1.39 1.39 0.03 2.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
L1 Long Short Fund 1.54 - 1.54 1.54 0.03 1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Shekel Brainweigh 0.14 - 0.14 0.14 0.01 7.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Auckland Airport 8.39 8.41 8.39 8.41 0.09 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Gryphon Capital Income Trust 2.08 - - 2.08 2.08 0.02 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Hearts and Minds Investments 2.96 - 2.96 2.96 0.02 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Air New Zealand 2.48 - 2.495 2.48 2.495 0.04 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Simble Solutions 0.054 - - 0.054 0.054 0.01 12.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
Aldoro Resources 0.19 - 0.19 0.19 0.02 11.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Frontier Diamonds 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Blue Sky Alternatives Access 0.78 - - 0.78 0.78 0.01 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Neuroscientific Biopharma 0.24 - 0.24 0.24 0.01 4.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
PayGroup 0.76 - - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Exopharm 0.41 - 0.41 0.41 0.01 2.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Coolgardie Minerals 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Vitalharvest Freehold Trust 0.88 - 0.88 0.88 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Constellation Resources 0.22 - 0.22 0.22 0.02 10.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳