شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6851
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:13:05
0 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

50
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
3 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
6 (13.64%)
تغییر ۶ ماهه
11 (28.21%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,830
قیمت روز
27 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:01:29
182 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
449 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
908 (15.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wisetech Global 27.9 4.78B - 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Star Entertainment 4.74 4.61B - 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Adelaide Brighton 3.23 4.56B - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
AngloGold Ashanti DRC 5.64 4.53B - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Domino’s Pizza 43.23 4.52B - 43.23 43.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Iluka Resources 9.01 4.52B - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Northern Star Resources 9 4.33B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۱
Orora 3.19 4.31B - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Reliance Worldwide 4.18 4.30B - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Macquarie Atlas Roads 7.81 4.29B - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Beach Energy 2.45 4.23B - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Magellan Financial Group 48.9 4.18B - 48.9 48.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Bank Of Queensland. 8.7 4.15B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Bank Queensland Pref 103.55 4.15B - 103.55 103.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Downer Edi 8.14 4.12B - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Link Administration Holdings Ltd 5.81 3.98B - 5.81 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Spark Infrastructure 2.05 3.94B - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Ansell 28.93 3.90B - 28.93 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Qube Holdings 3.28 3.90B - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Healthscope 2.43 3.83B - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Harvey Norman Holdings 4.23 3.79B - 4.23 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
ALS 8.21 3.69B - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Carsales.Com 15.7 3.68B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Cleanaway Waste 1.87 3.44B - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Platinum Asset Management 4.35 3.44B - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Ioof Holdings 7.9 3.24B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BT Investment Management 7.9 3.21B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Sims Metal Management 10.75 3.20B - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Investa Office Fund 5.56 3.12B - 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Charter Hall Group 10.75 3.07B - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Milton Corp 4.8 3.03B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Duluxgroup 9.74 2.99B - 9.74 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Independence Group 6.26 2.93B - 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Mineral Resources 14.59 2.92B - 14.59 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Nufarm 6.24 2.89B - 6.24 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Corporate Travel 19.54 2.88B - 19.54 19.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Altium 33.03 2.86B - 33.03 33.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
OZ Minerals 10.95 2.80B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Infratil 4.59 2.77B - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Premier Investments 19.35 2.64B - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱