کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7372
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:20:30
0 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
14 (4.43%)
تغییر ۳ ماهه
26 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
31 (8.38%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.873 1.934 1.873 1.934 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Singapore 1Y 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 2Y 1.876 - 1.876 1.876 0.02 1.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Singapore 3M 1.952 1.98 1.952 1.98 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Singapore 5Y 1.987 - 1.987 1.987 0.02 1.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Singapore 6M 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Singapore 10Y 2.171 2.162 2.162 2.171 0.04 1.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Singapore 15Y 2.365 2.364 2.352 2.365 0.04 1.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Singapore 20Y 2.414 2.41 2.402 2.414 0.04 1.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Singapore 30Y 2.607 2.605 2.605 2.607 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱