شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7392
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:06:16
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

43
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:01:46
4 (10.26%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
43 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

327
قیمت روز
3 (0.99%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
16 (5.18%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
28 (7.88%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.919 1.945 1.919 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Singapore 1Y 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 2Y 1.957 1.959 1.946 1.959 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Singapore 3M 1.951 - 1.951 1.951 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Singapore 5Y 1.987 1.989 1.981 1.991 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Singapore 6M 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 10Y 2.137 2.141 2.13 2.143 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Singapore 15Y 2.373 2.375 2.368 2.378 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Singapore 20Y 2.43 2.434 2.427 2.434 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Singapore 30Y 2.587 2.59 2.585 2.593 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸