شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7343
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:27:23
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:32
3 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
8 (20.51%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

337
قیمت روز
3 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:40
9 (2.65%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
22 (6.91%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.505 - 1.505 1.505 0.04 2.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 1Y 1.581 - 1.581 1.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 2Y 1.515 1.526 1.515 1.531 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 3M 1.584 - 1.584 1.584 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 5Y 1.636 1.643 1.636 1.643 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Singapore 6M 1.607 - 1.607 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 10Y 1.821 1.825 1.816 1.827 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Singapore 15Y 1.915 1.919 1.915 1.938 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 20Y 2.035 2.038 2.023 2.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 30Y 2.157 2.16 2.155 2.171 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱