کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7319
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:04:15
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.44%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

326
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:51:24
2 (0.63%)
تغییر ۳ ماهه
18 (5.70%)
تغییر ۶ ماهه
14 (4.00%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.88 - 1.88 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 1Y 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۹
Singapore 2Y 1.743 - 1.734 1.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Singapore 3M 1.92 - 1.92 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 5Y 1.798 - 1.791 1.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Singapore 6M 1.929 - 1.929 1.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 10Y 1.984 - 1.976 1.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Singapore 15Y 2.226 - 2.216 2.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Singapore 20Y 2.293 - 2.293 2.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۹
Singapore 30Y 2.506 - 2.506 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱