شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7277
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:00:21
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

314
قیمت روز
2 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
5 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
34 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
38 (10.83%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.984 - 1.984 1.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 1Y 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Singapore 2Y 1.972 1.978 1.972 2.013 0.05 2.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
Singapore 3M 1.969 - 1.969 1.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 5Y 2.066 2.073 2.066 2.118 0.05 2.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Singapore 6M 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 10Y 2.241 2.244 2.241 2.298 0.06 2.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Singapore 15Y 2.485 2.501 2.485 2.535 0.05 2.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Singapore 20Y 2.529 2.533 2.529 2.554 0.05 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Singapore 30Y 2.646 2.631 2.631 2.646 0.03 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳