کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2964
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:10:05
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.40%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

18,886
قیمت روز
29 (0.15%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:02:57
920 (4.65%)
تغییر ۳ ماهه
1,674 (8.14%)
تغییر ۶ ماهه
637 (3.26%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.236 - 3.236 3.236 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.799 - 4.799 4.799 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Peru 20Y 4.907 4.91 4.907 4.91 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
Peru 30Y 5.033 - 5.033 5.033 0.05 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲