شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:07:10
0 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.82%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,418
قیمت روز
21 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:03:19
1,301 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
780 (3.97%)
تغییر ۶ ماهه
313 (1.51%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.443 - 4.443 4.443 0.20 4.55% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 5.745 - 5.745 5.745 0.28 4.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵
Peru 20Y 6.08 - 6.08 6.08 0.28 4.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵
Peru 30Y 6.185 - 6.185 6.185 0.34 5.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵