کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3038
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:30:22
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.22%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,938
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:50
1,362 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
2,056 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
479 (2.24%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.645 - 3.949 4.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 5.514 - 5.514 5.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Peru 20Y 5.902 - 5.902 5.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Peru 30Y 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱