شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2985
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:39:12
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.24%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:32:49
244 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
1,659 (8.00%)
تغییر ۶ ماهه
484 (2.60%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.585 - 4.585 4.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.005 - 6.005 6.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
Peru 20Y 6.315 - 6.315 6.404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
Peru 30Y 6.355 - 6.355 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲