کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 00:12:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.79%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,730
قیمت روز
3 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 00:33:15
310 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
1,715 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
603 (3.00%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.491 - 3.45 3.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۱
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.926 - 4.926 4.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۱
Peru 20Y 5.323 - 5.311 5.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۱
Peru 30Y 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۱