کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

801
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:03:18
26 (3.20%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
14 (1.77%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.659 - -0.637 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 2Y -0.879 - -0.879 -0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 3M -0.78 - -0.75 -0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Netherlands 3Y -0.88 - -0.86 -0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Netherlands 4Y -0.901 - -0.901 -0.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 5Y -0.835 - -0.835 -0.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Netherlands 6M -0.808 - -0.808 -0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Netherlands 6Y -0.777 - -0.776 -0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 7Y -0.734 - -0.734 -0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Netherlands 8Y -0.672 - -0.647 -0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 9Y -0.629 - -0.605 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 10Y -0.568 - -0.537 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 15Y -0.447 - -0.446 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 20Y -0.35 - -0.318 -0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Netherlands 25Y -0.28 - -0.249 -0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 30Y -0.212 - -0.181 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲