شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

744
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
60 (7.45%)
تغییر ۳ ماهه
86 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.99%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.953 - -0.924 -0.953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Netherlands 2Y -0.565 - -0.565 -0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Netherlands 3M -0.84 - -0.803 -0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Netherlands 3Y -0.441 - -0.441 -0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Netherlands 4Y -0.367 - -0.367 -0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Netherlands 5Y -0.116 - -0.116 -0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Netherlands 6M -0.774 - -0.731 -0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Netherlands 6Y 0.047 - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 7Y 0.176 - 0.162 0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Netherlands 8Y 0.305 - 0.295 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
Netherlands 9Y 0.292 - 0.277 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Netherlands 10Y 0.416 - 0.416 0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 15Y 0.652 - 0.652 0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 20Y 0.756 - 0.755 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Netherlands 25Y 0.838 - 0.836 0.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Netherlands 30Y 0.945 - 0.943 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳