شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

797
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
45 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.85%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.19%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.455 - -0.44 -0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 2Y -0.555 -0.552 -0.551 -0.555 0.01 -1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۵
Netherlands 3M -0.526 - -0.519 -0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Netherlands 3Y -0.465 - -0.462 -0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Netherlands 4Y -0.35 -0.348 -0.342 -0.35 0.01 -1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۵
Netherlands 5Y -0.253 - -0.253 -0.253 0.00 -0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۵
Netherlands 6M -0.537 - -0.53 -0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
Netherlands 6Y -0.122 -0.121 -0.116 -0.122 0.01 -6.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Netherlands 7Y -0.008 - -0.008 -0.008 0.00 -11.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۵
Netherlands 8Y 0.114 - 0.096 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Netherlands 9Y 0.213 - 0.213 0.213 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۵
Netherlands 10Y 0.324 - 0.216 0.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Netherlands 15Y 0.489 0.488 0.488 0.495 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Netherlands 20Y 0.596 0.595 0.595 0.603 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Netherlands 25Y 0.69 0.688 0.688 0.696 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Netherlands 30Y 0.79 0.789 0.789 0.797 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۳۴