کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0531
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:53:30
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

571
قیمت روز
3 (0.53%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
13 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
39 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
571 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

781
قیمت روز
2 (0.25%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:04:14
14 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
57 (6.79%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.98 - 7.98 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mexico 1Y 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Mexico 3M 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mexico 3Y 7.91 - 7.91 7.91 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Mexico 5Y 7.89 - 7.89 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 6M 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Mexico 7Y 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 9M 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mexico 10Y 8.05 - 8.05 8.05 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Mexico 20Y 8.46 8.45 8.45 8.46 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Mexico 30Y 8.5 - 8.5 8.5 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Mexico 15-Year 8.21 - 8.21 8.21 0.04 0.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰