شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.049
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 11:42:13
0 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

532
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
106 (16.61%)
تغییر ۶ ماهه
532 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

729
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:47
142 (16.32%)
تغییر ۳ ماهه
73 (9.07%)
تغییر ۶ ماهه
97 (11.73%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.14 - 8.14 8.14 0.17 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 1Y 8.67 8.66 8.66 8.67 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 3M 8.31 - 8.31 8.31 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 3Y 8.81 8.83 8.81 8.83 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Mexico 5Y 8.85 8.89 8.85 8.89 0.04 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 6M 8.57 - 8.57 8.57 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 7Y 8.93 8.94 8.89 8.94 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 9M 8.63 - 8.63 8.63 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Mexico 10Y 8.98 9.06 8.97 9.06 0.09 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 20Y 9.38 9.36 9.36 9.39 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Mexico 30Y 9.41 9.4 9.4 9.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico 15-Year 9.28 9.29 9.28 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰