شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.58%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:04:12
0 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

607
قیمت روز
2 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
75 (14.10%)
تغییر ۳ ماهه
70 (13.04%)
تغییر ۶ ماهه
607 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

752
قیمت روز
2 (0.28%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:36:32
7 (0.93%)
تغییر ۳ ماهه
96 (11.38%)
تغییر ۶ ماهه
82 (9.78%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.02 - 8.02 8.02 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 1Y 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Mexico 3M 8.14 - 8.14 8.14 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 3Y 8.17 - 8.17 8.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۴
Mexico 5Y 8.22 - 8.22 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۴
Mexico 6M 8.21 - 8.21 8.21 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 7Y 8.15 - 8.15 8.15 0.04 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 9M 8.24 - 8.24 8.24 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 10Y 8.39 - 8.39 8.39 0.03 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 20Y 8.716 8.7 8.7 8.716 0.04 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Mexico 30Y 8.75 - 8.75 8.75 0.09 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico 15-Year 8.6 - 8.6 8.6 0.08 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰