کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:16:09
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
10 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
48 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.90%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
1 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:55
1 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
64 (8.02%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.26 - 8.26 8.26 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Mexico 1Y 8.17 - 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۸
Mexico 3M 8.23 - 8.23 8.23 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Mexico 3Y 7.652 7.654 7.652 7.66 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mexico 5Y 7.59 - 7.59 7.59 0.05 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Mexico 6M 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 7Y 7.622 7.624 7.622 7.63 0.06 0.76% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mexico 9M 8.21 - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 10Y 7.682 7.684 7.682 7.69 0.07 0.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mexico 20Y 7.992 - 7.992 7.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۱
Mexico 30Y 7.96 - 7.96 7.96 0.10 1.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Mexico 15-Year 7.782 7.784 7.782 7.79 0.09 1.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰