شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0519
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:48:11
0 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

671
قیمت روز
5 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:35
36 (5.09%)
تغییر ۳ ماهه
79 (13.34%)
تغییر ۶ ماهه
139 (26.13%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
52 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
16 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.743 7.754 7.7 7.754 0.06 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Mexico 1Y 7.125 7.095 7.095 7.125 0.05 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Mexico 3M 7.67 7.628 7.628 7.67 0.06 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Mexico 3Y 6.773 6.841 6.767 6.841 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Mexico 5Y 6.937 6.947 6.937 6.947 0.05 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Mexico 6M 7.452 7.441 7.441 7.452 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Mexico 7Y 7.088 7.13 7.062 7.13 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Mexico 9M 7.342 7.322 7.322 7.342 0.07 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Mexico 10Y 7.175 7.191 7.128 7.191 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Mexico 20Y 7.544 7.539 7.529 7.544 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Mexico 30Y 7.603 7.582 7.582 7.603 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Mexico 15-Year 7.406 7.427 7.385 7.427 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰