کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0508
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:09:19
0 (3.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

705
قیمت روز
2 (0.28%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
129 (22.40%)
تغییر ۳ ماهه
97 (15.95%)
تغییر ۶ ماهه
168 (31.28%)
نوسان سالیانه

INMEX

704
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:32:00
50 (6.68%)
تغییر ۳ ماهه
54 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
153 (17.84%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.96 7.99 7.96 7.99 0.07 0.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Mexico 1Y 7.6 7.59 7.59 7.6 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Mexico 3M 7.89 - 7.89 7.89 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Mexico 3Y 7.01 7 7 7.02 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 5Y 7 6.99 6.99 7 0.04 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mexico 6M 7.78 - 7.78 7.78 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Mexico 7Y 7.07 7.06 7.05 7.08 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 9M 7.67 7.71 7.67 7.72 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Mexico 10Y 7.09 7.07 7.07 7.09 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 20Y 7.47 7.48 7.45 7.48 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mexico 30Y 7.52 7.51 7.51 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mexico 15-Year 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰