کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0279
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:43:11
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,053
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
12 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
81 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,053 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:31:26
68 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
75 (3.36%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.20%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Mauritius 2M 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 2Y 3.187 - 3.187 3.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Mauritius 3Y 3.582 - 3.582 3.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4M 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4Y 3.875 - 3.875 3.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Mauritius 5Y 4.098 - 4.098 4.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 6M 3.3 - 3.3 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 8M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Mauritius 10Y 5.194 - 5.194 5.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 15Y 5.638 - 5.638 5.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mauritius 20Y 6.077 - 6.077 6.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲