کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:43:10
0 (3.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
8 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
107 (11.01%)
تغییر ۶ ماهه
16 (1.51%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:06:25
78 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
110 (4.95%)
تغییر ۶ ماهه
126 (5.63%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.85 - 2.85 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Mauritius 2M 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Mauritius 2Y 3.343 - 3.343 3.343 1.19 55.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 3Y 2.934 - 2.934 2.934 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4M 2.65 - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Mauritius 4Y 3.574 - 3.574 3.574 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 5Y 3.992 - 3.992 3.992 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 6M 2.75 - 2.69 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Mauritius 8M 2.78 - 2.72 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 10Y 4.509 - 4.484 4.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Mauritius 15Y 5.589 - 5.589 5.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Mauritius 20Y 6.07 - 6.07 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴