شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0283
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:37:09
0 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

972
قیمت روز
4 (0.41%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
87 (8.22%)
تغییر ۶ ماهه
972 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,217
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
11 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
24 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
60 (2.77%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.65 3.68 3.65 3.68 0.10 2.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
Mauritius 2M 3.2 - 3.2 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Mauritius 2Y 3.654 - 3.654 3.654 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 3Y 3.963 - 3.963 3.963 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mauritius 4M 3.4 - 3.4 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Mauritius 4Y 4.409 - 4.409 4.409 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mauritius 5Y 4.656 - 4.656 4.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 6M 3.55 3.54 3.54 3.55 0.08 2.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
Mauritius 8M 3.58 - 3.58 3.58 0.09 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mauritius 10Y 5.419 - 5.419 5.419 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mauritius 15Y 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Mauritius 20Y 6.231 - 6.231 6.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲