شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:07:13
0 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,077
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
105 (10.80%)
تغییر ۳ ماهه
95 (9.67%)
تغییر ۶ ماهه
1,077 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:05:45
40 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
39 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
90 (3.92%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.65 - 3.65 3.65 0.02 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۰۴
Mauritius 2M 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۰۵
Mauritius 2Y 3.353 - 3.324 3.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 3Y 3.692 - 3.692 3.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Mauritius 4M 3.325 - 3.325 3.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 4Y 4.019 - 4.019 4.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 5Y 4.23 - 4.23 4.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 6M 3.5 3.48 3.48 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 8M 3.54 3.49 3.49 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 10Y 5.291 - 5.291 5.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 15Y 5.694 - 5.694 5.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 20Y 6.094 - 6.094 6.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲