کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0269
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:59:17
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,285
قیمت روز
4 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
212 (19.76%)
تغییر ۳ ماهه
210 (19.53%)
تغییر ۶ ماهه
309 (31.66%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,172
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:55
23 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
35 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
56 (2.51%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.25 - 3.25 3.25 0.04 1.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 2M 2.95 - 2.95 2.95 0.05 1.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 2Y 3.447 - 3.447 3.447 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 3Y 3.633 - 3.633 3.633 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4M 3.07 - 3.07 3.07 0.05 1.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 4Y 3.901 - 3.901 3.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 5Y 4.063 - 4.063 4.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 6M 3.15 - 3.15 3.15 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 8M 3.18 - 3.18 3.18 0.05 1.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 10Y 4.642 - 4.642 4.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 15Y 5.254 - 5.254 5.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 20Y 5.651 - 5.651 5.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۳۲