شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0267
قیمت روز
0 (2.25%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:26:04
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,277
قیمت روز
7 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:37
9 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
207 (19.35%)
تغییر ۶ ماهه
305 (31.38%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,134
قیمت روز
3 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:02:17
34 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
20 (0.95%)
تغییر ۶ ماهه
106 (4.72%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.907 - 2.907 2.907 0.02 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Mauritius 2M 2.555 - 2.555 2.555 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Mauritius 2Y 3.216 - 3.216 3.216 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 3.474 - 3.474 3.474 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 4M 2.721 2.701 2.701 2.721 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Mauritius 4Y 3.689 - 3.689 3.689 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 5Y 3.791 - 3.791 3.791 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 6M 2.776 2.795 2.776 2.795 0.02 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Mauritius 8M 2.799 2.84 2.799 2.84 0.04 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Mauritius 10Y 4.416 - 4.416 4.416 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 15Y 5.007 - 5.007 5.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Mauritius 20Y 5.341 - 5.341 5.341 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱