شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0098
قیمت روز
0 (1.02%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:17
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,977
قیمت روز
28 (0.95%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:43
199 (7.17%)
تغییر ۳ ماهه
328 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
734 (19.78%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.551 - 9.551 9.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 2Y 10.8 - 10.363 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Kenya 3M 7.016 - 7.016 7.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 3Y 10.85 - 10.85 10.85 0.30 2.76% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 4Y 11 - 11 11 0.40 3.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 5Y 11.7 - 11.304 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Kenya 6M 8.483 - 8.483 8.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 6Y 11.85 - 11.5 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Kenya 7Y 11.7 - 11.7 11.7 0.30 2.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 8Y 11.9 - 11.9 11.9 0.40 3.36% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 9Y 12.5 - 12.1 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Kenya 10Y 12.25 - 12.25 12.25 0.35 2.86% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.75 - 12.75 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Kenya 20Y 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Kenya 25Y 13.2 - 13.2 13.2 0.30 2.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya Overnight 1.925 - 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۹:۰۵