شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:31:19
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:39
129 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
85 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
165 (5.81%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.787 - 9.787 9.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 2Y 10.305 10.318 10.305 10.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 3M 6.39 - 6.39 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Kenya 3Y 10.372 10.639 10.372 10.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 4Y 10.487 10.803 10.487 10.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 5Y 10.784 10.911 10.784 10.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 6M 7.261 - 7.261 7.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 6Y 11.027 - 11.027 11.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Kenya 7Y 11.073 11.231 11.073 11.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 8Y 11.444 11.443 11.443 11.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 9Y 11.616 - 11.616 11.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Kenya 10Y 12.091 12.029 12.029 12.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.745 - 12.745 12.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
Kenya 20Y 13.252 - 13.252 13.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Kenya 25Y 13.363 13.416 13.363 13.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya Overnight 3.847 - 3.847 3.847 0.27 6.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۳۲