کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:57:07
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:32:50
126 (4.71%)
تغییر ۳ ماهه
507 (16.65%)
تغییر ۶ ماهه
796 (23.86%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.152 - 9.152 9.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 2Y 9.2 - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 3M 6.449 - 6.449 6.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 3Y 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 4Y 9.55 - 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 5Y 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 6M 7.154 - 7.154 7.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 6Y 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Kenya 7Y 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 8Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 9Y 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۲
Kenya 10Y 11.55 - 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 20Y 12.75 - 12.75 12.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Kenya 25Y 12.95 - 12.95 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Kenya Overnight 3.611 - 3.611 3.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲