کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,870
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:31:27
18 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
121 (4.39%)
تغییر ۶ ماهه
840 (22.64%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.354 - 9.354 9.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 2Y 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 3M 7.305 - 7.305 7.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 3Y 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 4Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 5Y 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 6M 8.042 - 8.042 8.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 6Y 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 7Y 11.7 - 11.35 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya 8Y 11.9 - 11.65 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya 9Y 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 10Y 12.15 - 11.965 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.75 - 12.5 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya 20Y 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 25Y 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya Overnight 3.961 - 3.961 3.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲