کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5796
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:14:11
0 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.59%)
نوسان سالیانه

BGBX40

575
قیمت روز
5 (0.83%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:06
7 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
20 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
57 (8.95%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.5 - -0.5 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
Bulgaria 1Y -0.153 - -0.153 -0.153 0.05 -35.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bulgaria 3Y 0.034 - 0.034 0.034 0.00 11.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bulgaria 5Y 0.396 0.21 0.21 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bulgaria 7Y 0.467 - 0.467 0.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Bulgaria 10Y 0.419 - 0.419 0.419 0.15 36.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳