شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5643
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:31:04
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.87%)
نوسان سالیانه

BGBX40

556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:41
20 (3.39%)
تغییر ۳ ماهه
13 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
37 (6.23%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.5 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Bulgaria 1Y -0.48 -0.457 -0.457 -0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Bulgaria 3Y -0.249 -0.244 -0.244 -0.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Bulgaria 5Y -0.112 -0.109 -0.109 -0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Bulgaria 7Y 0.08 0.081 0.08 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳