شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5752
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:33:12
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.98%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
18 (3.04%)
تغییر ۳ ماهه
56 (8.90%)
تغییر ۶ ماهه
119 (17.11%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.5 - -0.5 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Bulgaria 1Y -0.101 - -0.101 -0.101 0.01 -5.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 3Y 0.049 - 0.049 0.049 0.01 11.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 5Y 0.219 - 0.219 0.219 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 7Y 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 10Y 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴