آيا دونالد ترامپ عامل نوسان افزایشی این روزهای طلاست؟