تلاش های جدید چین برای پایه گذاری بازار وسیع معاملات طلا