قیمت طلا به زیر 1100 دلار خواهد رسید البته نه زیر 1000 دلار