شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

با افزایش سقف بدهی ها، طلا همچنان پشتوانه مستحکمی محسوب می شود؟