آیا روند صعودی طلا و نقره تا پیش از نشست ژوئن فدرال رزرو ادامه می یابد؟